معرفی ماکروفسیل‌های گیاهی و زیست چینه‌نگاری برش کالشانه، شمال غرب طبس و تحلیل آب و هوای دیرینه

فاطمه واعظ جوادی

دوره 31، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 105-123

چکیده
  سازند هجدک در برش کالشانه، شمال باختر طبس گسترش خوبی دارد. این سازند در این منطقه دربردارنده تناوبی از لایه‌های سیلتستون- ماسه‌سنگ به همراه اندک لایه‌های شیلی و میان لایه‌های زغال سنگی می‌باشد. تعداد 17 گونه ماکروفسیل گیاهی متعلق به 11 جنس از راسته‌های مختلف اکوئی ستال‌ها، فیلیکال‌ها، کی‌تونیال‌ها، نیلسونیال‌ها، بنتیتال‌ها، ...  بیشتر

ماکروفسیل‏های گیاهی معدن زغال‏سنگ تخت مینودشت، تعیین سن و بررسی فراوانی نسبی و اندکس سورنسون فلور آن و مقایسه با سایر فلوریزون‏های ایران و اوراسیا

اکبر پرواسیده؛ فاطمه واعظ جوادی

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 59-86

چکیده
        فاطمه واعظ جوادی ، استادیار دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران *   اکبر پرواسیده ، کارشناس ارشد چینه‏شناسی و فسیل‏شناسی دانشگاه تهران     چکیده   معدن زغال‏سنگ تخت واقع در جنوب شرق مینودشت، استان گلستان دربردارنده ماکروفسیل‏های گیاهی بسیار خوب حفظ شده‏ای می‏باشد که برای اولین بار معرفی می‏شوند. تعداد 27 گونه ماکروفسیل ...  بیشتر

معرفی ماکروفسیل‌های گیاهی منطقه جعفرآباد، غرب طبس و تفسیر آب و هوای دیرینه آن

فاطمه واعظ جوادی

دوره 29، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 67-86

چکیده
              سازند هجدک در منطقه جعفرآباد واقع در غرب طبس دارای رخنمون می‌باشد. تعداد 16 گونه ماکروفسیل گیاهی متعلق به 11 جنس از راسته‌های اکوئی ستال‌ها، ماراسیال‌ها، فیلیکال‌ها، سیکادال‌ها، کی‌تونیال‌ها و کونی فرآل‌ها مورد شناسایی قرار گرفت. بر اساس حضور گونه‌های شاخص ژوراسیک میانی Equisetites sp. cf. E. beanii, Coniopteris hymenophylloides ، Nilssonia sarakhs ...  بیشتر

معرفی دو گونه جدید Williamsonia iranica sp. nov . و sp. nov. Ginkgoites persica

فاطمه واعظ جوادی

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1391، ، صفحه 25-34

چکیده
      عضو قدیر از بالایی ترین بخش سازند نایبند به سن رتین (تریاس بالایی) دارای برونزدگی بسیار خوبی در منطقه معادن پروده، جنوب غرب شهر طبس می باشد. دو نمونه جدید از ماکروفسیل‌های گیاهی این سازند متعلق به بازدانگان برای اولین بار از عضو قدیر سازند نایبند مورد شناسایی قرارگرفت که در این مقاله معرفی می‌شوند. این گونه‌ها عبارتند از: Williamsonia ...  بیشتر

معرفی ماکروفسیل‌های گیاهی منطقه بلده (البرز مرکزی) ، تعیین سن و بیوستراتیگرافی آنها

فاطمه واعظ جوادی؛ نصراله عباسی

دوره 28، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 37-64

چکیده
             گروه شمشک در منطقه بلده دارای گسترش و رخنمون بسیار خوبی می‌باشد. تعداد 22 گونه ماکروفسیل گیاهی متعلق به 14 جنس از راسته‌های مختلفی نظیر اکوئی ستال‌ها، فیلیکال‌ها، بنتیتال‌ها، سیکادال‌ها، گینکگوآل‌ها، چکانوسکیال‌ها و کونی فرال‌ها تشخیص داده شد. دو بیوزون تجمعی (Assemblage zone) در منطقه بلده، البرز مرکزی ...  بیشتر

بیوستراتیگرافی سازند نایبند در منطقه معادن زغال‌سنگ پروده طبس بر مبنای ماکروفسیل‌های گیاهی

فاطمه واعظ جوادی

دوره 28، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 113-143

چکیده
    عضو قدیر از بالایی ترین بخش سازند نایبند در منطقه معادن پروده دارای گسترش و رخنمون بسیار خوبی می‌باشد. منطقه پروده در جنوب غرب شهر طبس، شرق ایران مرکزی قرار دارد. عضو قدیر حاوی ماکروفسیل‌های گیاهی فراوان و با حفظ شدگی خوبی است. تعداد 24 گونه از 14 جنس متعلق به راسته‌های اکوئی ستال‌ها، اُسموندال‌ها، فیلیکال‌ها، پلتاسپرمال‌ها، ...  بیشتر