زیست چینه نگاری
1. زیست چینه‌نگاری سازند گورپی در طاقدیس سمند (زون ساختاری لرستان) براساس نانوفسیل‌های آهکی

سمیرا شهریاری؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ حسن امیری بختیار

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 37-60

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.84038

چکیده
  در پژوهش حاضر، طبقه‌بندی زیست چینه‌نگاری سازند گورپی در طاقدیس سمند براساس نانوفسیل‌های آهکی بررسی شده است. ضخامت سازند گورپی در این محدوده، 197 متر و از شیل و مارن با توالی‌های آهک رسی تشکیل شده است. مطالعة نانوفسیل‌های آهکی به شناسایی 45 جنس و 96 گونة و طبقه‌بندی ترادف رسوبی در 11 بیوزون‌ جهانی برپایة پراکندگی نانوفسیل‌های شاخص ...  بیشتر

2. بیوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش‌های قلعه‌جق و یزدان‌آباد (غرب حوضه کپه داغ) بر اساس نانوفسیل‏های آهکی

اعظم غلامی فرد؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ اعظم ماهانی پور

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 69-84

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21136

چکیده
  این مطالعه به بررسی بیوستراتیگرافی توالی رسوبات کرتاسه زیرین، شامل سازندهای سرچشمه و سنگانه در غرب حوضه کپه داغ (در برش‌های قلعه‌جق و یزدان‌آباد)، از نقطه نظر نانوفسیل‏های آهکی می‌پردازد. ضخامت این دو سازند در برش قلعه‌جق، در مجموع 4055 متر و در برش یزدان‌آباد 1104 متر است. بر اساس مطالعات انجام شده، در مجموع 58 گونه از 29 جنس متعلق ...  بیشتر

3. بیوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند آبدراز بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در شرق کپه داغ (برش قره‌سو)

نسیم موسوی؛ انوشیروان کنی؛ عبدالمجید موسوی نیا

دوره 32، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 93-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20878

چکیده
  در این مطالعه سازند آبدراز در شرق منطقه کپه داغ در برش قره سو بر اساس نانوفسیل‌های آهکی مورد مطالعه قرار گرفت. ضخامت سازند آبدراز در این برش 958 متر است. زون‌های زیستی شناسایی شده در این برش شامل زون‌های CC11 تا CC20 هستند که بر اساس آن‌ها سن سنومانین پسین تا کامپانین پیشین برای سازند آبدراز تعیین شده است. مطالعات پالئواکولوژیکی در طول ...  بیشتر