1. محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در برش‌های سطحی کوه آسماری و کوه گورپی

مهناز دهقان زاده؛ محمدحسین آدابی؛ میررضا موسوی؛ عباس صادقی؛ شهرام آورجانی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20862

چکیده
  این پژوهش به بررسی توالی رسوبی سازند آسماری به سن الیگو- میوسن در دو برش سطح الارضی کوه آسماری واقع در شمال فروافتادگی دزفول با ضخامت 349 متر و تاقدیس گورپی (تنگ پابده) در زون ایذه با ضخامت 342 متر می‌پردازد تا با انجام مطالعات سنگ‌چینه‌ای، تعیین ریز رخساره‌ها، محیط رسوبی و تفکیک سکانس‌های رسوبی امکان مقایسه شرایط نهشت سازند آسماری ...  بیشتر

2. چینه‌نگاری سنگی، زیستی و رخساره‌های رسوبی سازند شاه‌کوه در برش کوه تنگل بالا، جنوب غرب خور (ایران مرکزی)

عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی؛ سیدمسعود موسویان

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 79-95

چکیده
        این پژوهش در برگیرنده مطالعات چینه‏نگاری سنگی، زیستی و توصیف رخساره‌های رسوبی سازند شاه کوه به سن کرتاسه پیشین در جنوب غرب شهرستان خور در شرق ایران مرکزی می باشد. بدین منظور یک برش چینه­شناسی در کوه تنگل بالا اندازه‏گیری، نمونه‏برداری و مطالعه شده است. سازند شاه کوه در این برش 950 متر ضخامت داشته و به طور عمده از سنگ آهک­های ...  بیشتر

3. محیط‌رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند روته در منطقه سیبستان (البرز مرکزی)

داوود جهانی؛ گلاره بابایی خو؛ محمدحسین آدابی؛ گلاره بابایی خو؛ سید حمید وزیری

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 43-58

چکیده
              رخنمون سازند روته (پرمین بالایی ) در ناحیه سیبستان جهت تعیین رخساره‌ها و محیط‌رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی مورد بررسی قرار گرفته است. سازند روته به ضخامت 5/196 متر از آهک‌های نازک لایه تا توده‌ای خاکستری رنگ تشکیل شده است و در آن تعداد 11 میکروفاسیس شناسایی شده است که در 4 کمربند رخساره‌ای دریای باز، سد ، لاگون و پهنه جزر و مدی ...  بیشتر

4. میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز بخش فوقانی سازندهای دالان و کنگان در ناحیه کوه سورمه، زاگرس چین خورده

سجاد پورامینی بزنجانی؛ محمدحسین آدابی؛ محبوبه حسینی برزی؛ جاوید حناچی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 55-74

چکیده
    بخش فوقانی سازند دالان و سازند کنگان (پرمین - تریاس) واقع در ناحیه کوه سورمه در حوضه زاگرس چین خورده با ضخامت 325 متر بر روی عضو تبخیری نار و در زیر سازند دشتک واقع شده است. لیتولوژی غالب این سازندها سنگ آهک و دولومیت می­باشد. هدف از انجام مطالعه این سازندها شناسایی میکروفاسیس­ها، محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی آنها می‌باشد. برای ...  بیشتر

5. ژئوشیمی و پتروگرافی سازند گرو (نئوکومین-آپسین) در برش نمونه (کبیرکوه، استان ایلام)

مریم جمالیان؛ محمدحسین آدابی؛ میررضا موسوی؛ عباس صادقی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
     به منظور تعیین انواع کمربندهای رخساره‌ای، محیط رسوبی، ترکیب کانی‌شناسی اولیه، دمای قدیمه و محیط دیاژنزی سازند گرو، 624 متر از این سازند در برش نمونه (واقع در یال جنوب غربی کبیرکوه) متعلق به نئوکومین-آپسین مورد مطالعات ژئوشیمی و پتروگرافی قرار گرفته است. در این برش مرز زیرین سازند گرو رخنمون ندارد ولی در چاه شماره 1 کبیرکوه، ...  بیشتر