زیست چینه نگاری
1. یافته‌های نوین زیست‌چینه‌نگاری در سازندهای سروک و ایلام میدان نفتی آب‌تیمور (فروافتادگی دزفول)

رضا امیدی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ نرگس اکبر بس کلایه

دوره 37، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.124889.1185

چکیده
  مطالعات زیست‌چینه‌نگاری سازندهای سروک و ایلام در چاههای شمارة ۱ و ۱۴ میدان نفتی آب‌تیمور به تشخیص 6 گونه از روزنه‌داران برای نخستین‌بار از دو سازند یادشده منجر شد. در این پژوهش از زیرراستة MILIOLINA Delage and Herouard 1896 گونه‌های Fischerina carinata و Spiroloculina cenomana در سازند سروک و گونه‌های Palaeosigmoilopsis apenninica و Sigmomassilina ottadunensis در سازندهای سروک و ایلام و ...  بیشتر

2. ریزرخساره‏ ها، محیط رسوبی و تغییرات نسبی سطح آب دریا در سازند روته، برش‏ های سنگسر و مکارود، البرز مرکزی

لیلی بسطامی؛ میررضا موسوی؛ محبوبه حسینی برزی

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21131

چکیده
  سازند روته دومین چرخۀ رسوب‏گذاری پرمین در حوضۀ البرز است. مطالعات صحرایی و پتروگرافیکی در برش‏های سنگسر (دامنۀ جنوبی البرز مرکزی) و مکارود (دامنۀ شمالی البرز مرکزی) نشان‏دهندۀ این است که رسوبات سازند روته شامل 19 ریزرخسارۀ کربناته و یک سنگ رخسارۀ سیلیسی-آواری هستند که در پرمین میانی در کمربندهای رخساره‏ای پهنۀ جزرومدی تا دریای ...  بیشتر

3. تحلیل رخساره‌ای و محیط رسوبی سازند زاگون در برش سربندان، البرز مرکزی

مریم جافری سالور؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 69-86

چکیده
  در این تحقیق سازند زاگون به سن کامبرین پیشین در برش سربندان با ضخامت 192 متر جهت پتروگرافی، تحلیل رخساره‌های سنگی و تعیین محیط رسوبی مورد بررسی قرار گرفت. در برش اشاره شده سازند زاگون از دو واحد سنگی: پایینی (واحد سنگی A) شامل تناوبی از لیتولوژهای شیل و سیلتستون و بالایی (واحد سنگی B) شامل ماسه‌سنگ با میان لایه‌هایی از سیلتستون، شیل و ...  بیشتر

4. میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز بخش فوقانی سازندهای دالان و کنگان در ناحیه کوه سورمه، زاگرس چین خورده

سجاد پورامینی بزنجانی؛ محمدحسین آدابی؛ محبوبه حسینی برزی؛ جاوید حناچی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 55-74

چکیده
    بخش فوقانی سازند دالان و سازند کنگان (پرمین - تریاس) واقع در ناحیه کوه سورمه در حوضه زاگرس چین خورده با ضخامت 325 متر بر روی عضو تبخیری نار و در زیر سازند دشتک واقع شده است. لیتولوژی غالب این سازندها سنگ آهک و دولومیت می­باشد. هدف از انجام مطالعه این سازندها شناسایی میکروفاسیس­ها، محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی آنها می‌باشد. برای ...  بیشتر

5. کانی شناسی اولیه سازند ایلام بر اساس داده های ژئوشیمیایی در برش نمونه، تاقدیس پیون و مقطع تحت الارضی دانان- a

فرنازالسادات شوشتریان؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ مسعود لطف پور

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 39-68

چکیده
   سازند ایلام (سانتونین-کامپانین) که یکی از سنگ مخزن های نفتی در حوضه زاگرس است، از رخساره های کربناته تشکیل شده است. در این مطالعه در دو برش سطح الارضی (در تاقدیس کبیرکوه و تاقدیس پیون) و یک برش تحت الارضی (چاه دانان- a ) مجموعاً 6 میکروفاسیس تشخیص داده شده است. این میکروفاسیس ها در محیط لاگون تا دریای عمیق ته نشین شده اند. تعداد 446 مقطع ...  بیشتر

6. محیط رسوبی و دیاژنز ماسه سنگ های سازند خان در دو برش چشمه بخشی و محیط رسوبی و چاه روف ، بلوک پشت بادام

مهدی شادان؛ محبوبه حسینی برزی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 105-128

چکیده
    سازند خان به سن پرمین متشکل از توالی های آواری-کربناتی، در بلوک پشت بادام واقع در جنوب باختری شهرستان طبس بیرون زدگی دارد. نهشته های آواری این سازند را در برش های چشمه بخشی و چاه روف به طور عمده ماسه سنگ های کوارتزآرنایتی متوسط تا ریز دانه با بلوغ بافتی و ترکیبی بالا تشکیل می دهند. حضور طبقه بندی مورب مسطح، تراف و لامیناسیون موازی ...  بیشتر

7. مدل ایکنولوژیکی نهشته‌های آواری سازند شیرگشت در زیرپهنه کلمرد، ایران مرکزی

ئارام بایت کل؛ اسدا... محبوبی؛ محبوبه حسینی برزی؛ رضا موسوی حرمی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 43-68

چکیده
    نهشته­های مخلوط آواری-کربناته سازند شیرگشت، به سن اردویسین، در دو برش کوه عاشقان و کوه راهدار، واقع در زیرپهنه کلمرد در ایران مرکزی دارای مجموعه متنوعی از آثار فسیلی هستند. گسترش ایکنوفاسیس­ها اساساً وابسته به شرایط محیط رسوبی از جمله نوع رسوب، مواد غذایی در دسترس، میزان اکسیژن و سطح انرژی است. نهشته­های سازند شیرگشت در ...  بیشتر