1. بایواستراتیگرافی و محیط دیرینه مرز پرمین - تریاس در سازندهای دالان و کنگان، میدان گازی پارس جنوبی، جنوب غرب ایران

علی آقانباتی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ مینا مظاهری جوهری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-22

چکیده
        مینا مظاهری جوهری، کارشناسی ارشد زمین‏شناسی، سازمان زمین‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور *   ابراهیم قاسمی‏نژاد، استاد دانشکده زمین‏شناسی دانشگاه تهران   سیدعلی آقانباتی، دانشیار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور     چکیده   توالی پرمین – تریاس ایران مشتمل بر سازندهای کربناته دالان و کنگان در میدان گازی پارس‏جنوبی ...  بیشتر

2. ارزیابی کمیت، کیفیت و تحولات مواد آلی موجود در سازند گورپی در ناحیه لرستان

ابراهیم قاسمی نژاد؛ الهه زارعی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 1-16

چکیده
        الهه زارعی، دانشجوی دکتری دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران *   ابراهیم قاسمی‌نژاد، استاد دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران     چکیده   جهت ارزیابی مواد آلی سازند گورپی در ناحیه لرستان ، دو برش از این سازند با روندی عمود بر حوضه زاگرس در جهت شمال شرق (برش فرهادآباد) به جنوب غرب(برش کاور) انتخاب شد و مورد ارزیابی ژئوشیمیایی و پالینولوژیکی ...  بیشتر

3. بازسازی محیط‌رسوبی سازند گورپی به کمک رخساره‌های پالینولوژیکی و مقایسه آن با مطالعات صحرایی و ریز‌ رخساره‌های رسوبی در شمال‌شرق ایذه

ابراهیم قاسمی نژاد؛ بیژن بیرانوند

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 1-24

چکیده
         این مطالعه تلفیقی است از داده‌های جامع سطح‌الارضی مشتمل ‌بر سنگ‌شناسی، ساختارهای رسوبی، اثر رخساره‌ها، سطوح چینه‌شناسی و نگار گامای طبیعی با آنالیز دقیق ریزرخساره‌های رسوبی و رخساره‌های پالینولوژیکی که به جهت شناسایی محیط‌رسوبی سازند گورپی در شمال شرق ایذه بکار برده شده‌است. در این بررسی مجموعاً 148 نمونه جهت تهیه اسلایدهای ...  بیشتر

4. میکرو بیو استراتیگرافی بخش بالائی سازند دالان و سازند کنگان بر اساس فرامینیفرا در چاه لاوان ­ 3 ­ ، حوضه خلیج فارس

سمیه بهارلوئی یانچشمه؛ حسین رحیم پور بناب؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ حسین رحیم پور بناب؛ سید علی آقانباتی؛ محمدرضا یوسف پور

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
              چکیده   مطالعات میکرو بیواستراتیگرافی نهشته های مربوط به بخش بالائی سازند دالان و سازند کنگان در چاه لاوان 3 منجر به شناسائی 116 گونه متعلق به 55 جنس فرامینیفر و هفت گونه از جلبک ها گردید که در نهایت پس از ترسیم جدول گسترش چینه شناسی این گونه­ها؛ بیوزون Paraglobivalvulina mira برای بخش بالائی سازند دالان و بیوزون Claraia aurita , Spirorbis phlyctaenae ...  بیشتر

5. پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ، ‏شرق حوضه رسوبی کپه داغ

علیرضا عاشوری؛ علیرضا عاشوری؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ الهام داوطلب؛ محمد وحیدی نیا

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 1-20

چکیده
         چکیده   سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ به ضخامت 413 متر عمدتاً از شیل و مارن همراه با میان لایه های آهکی تشکیل شده است. با شناسایی 35 جنس و 40 گونه داینوفلاژله تعلق طبقات به زون Odontochitina operculata Zone مشخص گردید، که نشان دهنده سن آپتین می باشد. با توجه به مطالعه خرده های آلی در اسلاید های پالینولوژیکی، به طور کلی 3 پالینوفاسیس ...  بیشتر

6. بررسی پتانسیل هیدروکربورزایی و محیط انبایش سازند کژدمی در میدان نفتی نوروز، شمال غرب خلیج فارس

ابراهیم قاسمی نژاد؛ سمیه غنی آبادی

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، ، صفحه 19-34

چکیده
    به منظور  مطالعه چگونگی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند کژدمی در میدان نفتی نوروز در خلیج فارس 59 نمونه خرده حاصل از حفاری از دو چاه، مورد مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمیایی قرار گرفت. مطالعات پتروگرافی منجر به شناسایی و تفکیک چهار پالینوفاسیس گردید. پالینوفاسیس I (PF-1) با محتوای 100-95 درصد فیتوکلاست و کروژن نوع III تنها در چاه شماره 1 مشاهده ...  بیشتر

7. پالینولوژی و پتانسیل نفتی سازند آب تلخ (کرتاسه: کامپانین زیرین– ماستریختین زیرین) در حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران

ابراهیم قاسمی نژاد؛ زینب رضایی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 53-66

چکیده
  : سازندآب تلخ با سن کامپانین – ماستریختین یکی از واحد های سنگ چینه‌ای حوضه رسوبی کپه‌داغ به شمار می‌رود. پالینومورف‌های دریایی (داینوفلاژله‌ها) با درجه حفظ شدگی نسبتاً خوب در قسمت زیرین و میانی این سازند در برش الگو یافت می‌شوند در حالی که نیمه بالایی برش حاوی تعداد اندکی پالینومورف می‌باشد. در این مطالعه علاوه بر پالینولوژی، ...  بیشتر