1. ارزیابی منشأ رسوبی آمفیبولیت‌ها و متاپلیت‌های میزبان کانسار آهن گل‌گهر سیرجان، کرمان

جلیل قلمقاش؛ حسین میرنژاد؛ گلاله اصغری

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 73-88

چکیده
          چکیده   مجموعه ی دگرگونی گل‌گهر میزبان ذخایر سنگ آهن گل‌گهر است و در بخش شرقی زون سنندج-سیرجان قرار دارد. این مجموعه از لحاظ سنگ شناسی در برگیرنده‌ ی واحدهای سنگی میکاشیست، کوارتزیت، مرمر، آمفیبول شیست، گرافیت شیست، کالک شیست و آمفیبولیت است. آمفیبولیت‌ها به شکل لایه‌ای در درون توده معدنی گل‌گهر رخنمون دارند، بنابراین ...  بیشتر