زیست چینه نگاری
1. زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه بر مبنای آمونیت ها در جنوب غرب قائن (برش قومنجان)

سید ناصر رئیس السادات؛ عبدالمجید موسوی نیا؛ احمدرضا خزایی؛ شهرام اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.122202.1155

چکیده
  برش قومنجان با 125 متر ضخامت شامل توالی سنگ آهک‌های ماسه ای خاکستری با میان لایه‌های مارن و سنگ آهک‌های ضخیم لایه‌ خاکستری است. مطالعات زیست چینه نگاری می تواند در در تعیین سن و تطابق واحدهای سنگی حوضه مختلف رسوبی مورد استفاده قرار گیرد. ناحیه مورد مطالعه در حاشیه شرقی بلوک لوت قرار دارد. به منظور چینه نگاری نهشته های کرتاسه پایینی- ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
2. پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه‌سنگ‌های پالئوسن شمال بیرجند، خراسان جنوبی: کاربرد آن در تعیین ناحیۀ منشأ، موقعیت تکتونیکی و شرایط آب‌وهوای دیرینه

زهرا حسنی؛ مریم مرتضوی مهریزی؛ سید ناصر رئیس السادات

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 69-94

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.108716.1032

چکیده
  بررسی‌ پتروگرافی و ژئوشیمیایی (عناصر اصلی و فرعی) نهشته‌های پالئوسن شمال بیرجند به‌منظور تعیین برخاستگاه، سنگ منشأ و شرایط هوازدگی دیرینه انجام شد. شواهد پتروگرافی ازجمله کوارتزهای مونوکریستالین نیمه‌گرد‌شده با خاموشی مستقیم، فراوانی خرده‌سنگ‌های رسوبی و به مقدار کمتر خرده‌سنگ‌های دگرگونی و ولکانیکی و همچنین رسم نتایج تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
3. چینه‌نگاری زیستی بخش فوقانی سازند آیتامیر بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی واقع در برش چرلی (شمال‌غرب کپه‌داغ)

سعیده سنماری؛ سید ناصر رئیس السادات؛ مریم معتمدالشریعتی؛ محسن بهروزی

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 105-118

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.102485.1007

چکیده
  نانوفسیل‌های آهکی یکی از گروه‌های شاخص مطالعه‌های چینه‌نگاری زیستی در کرتاسه هستند. سازند آیتامیر یکی از واحدهای اصلی سنگی است که در حوضۀ رسوبی کپه‌داغ وجود دارد و از دو بخش ماسه‌سنگی و شیلی تشکیل شده است. در پژوهش حاضر، بخش شیلی برش چرلی در شمال‌غرب کپه‌داغ برای مطالعۀ نانوفسیل‌های آهکی انتخاب شد. مطالعۀ چینه‌نگاری زیستی بخش ...  بیشتر

4. زیست‌چینه‌نگاری نهشته های کرتاسه بالایی در شمال بیرجند (برش شوشود)

فرح جلیلی؛ ناصر رئیس السادات؛ مهنازالسادات امیرشاهکرمی؛ غلامرضا میراب شبستری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 47-61

چکیده
    به منظور مطالعات زیست چینه‏نگاری نهشته‏های کرتاسه بالایی (کامپانین بالایی- ماستریشتین) یک برش واقع در 50 کیلومتری شمال بیرجند و در مجاورت روستای شوشود به ضخامت 740 متر اندازه­گیری و نمونه­برداری گردیده است. مرز بالایی با یک قاعده کنگلومرایی و به صورت ناپیوسته است. برش مورد نظر بیشتر از سنگ آهک، سنگ آهک بایوکلاستی، سنگ آهک ماسه­ای ...  بیشتر

5. تأثیر نوسان‌های سطح آب دریا بر گسترش آمونیت‌ها در نهشته‌های ژوراسیک میانی- بالایی شمال غرب نیشابور (رشته کوه بینالود)

سید احمد بابازاده؛ محمود رضا مجیدی فر؛ مژده فریدانی؛ سید ناصر رئیس السادات

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 81-94

چکیده
        رشته کوه‌ها ی بینالو د در شمال شرق ایران با روندی شمال غربی – جنوب شرقی، در بین پلیت مستحکم توران و خرد قاره ایران مرکزی قرار دارد. برش قرونه در بخش غربی رشته کوه‌های بینالود (شمال غرب نیشابور) واقع شده است. در این پژوهش تغییرات سطح دریا و تأثیر آن بر فونای آمونیتی در نهشته های ژوراسیک میانی - بالایی شمال غرب نیشابور بررسی شده ...  بیشتر

6. بررسی رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپتین پیشین بر اساس نانوفسیل‌های آهکی و آمونیت‌ها در غرب منطقه کپه‌داغ

اعظم ماهانی پور؛ سید ناصر رئیس السادات؛ انوشیروان لطفعلی کنی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 83-96

چکیده
        نانوفسیل‌های آهکی و آمونیت‌ها در سازندهای سرچشمه و سنگانه برش تکل‌کوه واقع در قسمت‌های غربی حوضه رسوبی کپه‌داغ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. در برش مورد بررسی بیوزون‌های آمونیتی Heteroceras spp. Zone ، Martelites securiformis Zone ، Deshayesites oglanlensis ، Deshayesites weissi Zone و قسمت‌های تحتانی بیوزون آمونیتی Deshayesites deshayesi Zone در لایه‌های مربوط به ...  بیشتر