1. مطالعه رخساره‌های پالینولوژیکی و آنالیزهای ژئوشیمیایی به منظور بررسی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند آبدراز- کپه داغ، شمال شرق ایران

فرشید یوسفی مقدم؛ محمود حسینی نژاد؛ محسن علامه

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 67-82

چکیده
        سازند آبدراز یکی از واحدهای سنگ چینه‌ای کرتاسه بالایی به سن تورونین میانی- سانتونین در حوضه‌رسوبی کپه داغ، واقع در شمال شرقی ایران است. لیتولوژی عمده آن در برش سنگانه شامل مارن، سنگ آهک مارنی، و مارن‌های آهکی خاکستری تا متمایل به سبز روشن همراه با سه افق سنگ آهک گل سفیدی است که از شاخص‌های این سازند به‌شمار می‌رود. ...  بیشتر

2. مقایسه پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش ­ های روستای جورق و روستای شیخ ( شرق و غرب حوضه‏رسوبی کپه داغ)

محمود حسینی نژاد؛ فرشید یوسفی مقدم؛ محسن علامه

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 63-80

چکیده
         سازند سرچشمه یکی از واحدهای سنگ چینه ­ ای حوضه‏رسوبی کپه داغ است. این سازند در برش­های مختلف از شرق تا غرب حوضه‏رسوبی کپه داغ دارای ضخامت­های متفاوتی­ می­باشد. به منظور تعیین محیط دیرینه و پالینوفاسیس این سازند و مقایسه آنها، سازند سرچشمه در دو برش روستای جورق و شیخ مورد بررسی قرار گرفت. سازند سرچشمه عمدتاً دارای لیتولوژی مارن ...  بیشتر