زیست چینه نگاری
زیست‌چینه‌نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران)

معصومه سبک رو؛ محمد وحیدی نیا؛ محمدحسین آدابی؛ نسرین هداوندخانی

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 21-50

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.25496

چکیده
  به‌منظور مطالعة زیست‌چینه‌نگاری و شناسایی زون‌های زیستی سازند پابده برمبنای زون‌بندی‌های زیستی جدید روزن‌داران شناور در محدودة تتیس، یک برش تحت‌الارضی در جنوب فروافتادگی دزفول واقع در میدان نفتی پارسی (چاه اکتشافی شماره-۱) انتخاب شد. برمبنای مطالعة سازند پابده در میدان پارسی (چاه اکتشافی شماره-۱) ۳۲۰ مقطع نازک میکروسکوپی مطالعة ...  بیشتر

میکروفاسیس
تکامل زیستی پلتفرم کربناتۀ سازند تله‌زنگ در منطقۀ کرمانشاه

محمد شلالوند؛ محمد حسین آدابی؛ افشین زهدی

دوره 37، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 45-66

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.124937.1186

چکیده
  در پژوهش حاضر تکامل زیستی پلتفرم کربناتۀ سازند تله‌زنگ به سن پالئوسن در ناحیۀ کرمانشاه با تمرکز بر اجزای فسیلی (نظیر جلبک‌ها، مرجان‌ها و فرامینیفرهای بنتیک) در دو مرحله (بازۀ زمانی) بررسی شده است. بدین منظور دو برش چینه‌شناسی مناسب از این سازند، یکی در جنوب (برش کبوتربالا) و دیگری در جنوب غرب (برش باریکه) کرمانشاه، انتخاب، نمونه‌برداری ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
بررسی نانوفسیل‌های آهکی در بخش بالایی سازند گورپی- بخش زیرین سازند پابده در برش آرکواز، جنوب خاور ایلام

سعیده سنماری

دوره 35، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116010.1088

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، رسوبات پالئوسن در مرز سازندهای گورپی و پابده در برش آرکوازواقع در جنوب‌شرق ایلام بررسی شدند. بخش بالایی سازند گورپی از شیل خاکستری و بخش زیرین سازند پابده از شیل ارغوانی تشکیل شده است. در مطالعۀ حاضر، 23 گونه متعلق به 17 جنس از نانوفسیل‌های آهکی شناسایی شدند. در رسوبات بررسی‌شده، نه حادثۀ زیستی ثبت شد که بر اساس آنها، ...  بیشتر

بررسی پتروگرافی، رخساره­های رسوبی و دیاژنز نهشته‌های کربناته پالئوسن-ائوسن ناودیس چینگ­در غرب بیرجند، شرق ایران

غلامرضا میراب شبستری؛ سیده حلیمه هاشمی عزیزی؛ سیده حلیمه هاشمی عزیزی؛ احمدرضا خزاغی

دوره 29، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 107-122

چکیده
           بررسی رخساره­های توالی کربناته کم عمق پالئوسن - ائوسن در ناودیس چینگ­در (غرب بیرجند، زون شرق ایران) و تلفیق آن با اطلاعات زیستی برای بازسازی مدل محیط رسوبی دیرینه مورد استفاده قرار گرفته است. توالی مورد مطالعه در ناودیس چینگ­در شامل لایه­هایی از جنس سنگ آهک، سنگ آهک رس­دار و شیل می‌باشد که سنگ‌های آهکی حاوی فرامینیفرهای کف­زی ...  بیشتر