کلیدواژه‌ها = پالئواکولوژی
پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان

دوره 33، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-100

10.22108/jssr.2017.21286

حسین هاشمی؛ شهرزاد سپیده دم؛ روح الله حسین زاده


بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه زیرین در منطقه راور، شمال کرمان

دوره 25، شماره 2، آبان 1388، صفحه 87-116

طیبه احمدی؛ محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور