زیست چینه نگاری
1. زیست چینه نگاری، زیست رخساره ها و دیرینه بوم شناسی نهشته های دونین پسین (سازند خوش ییلاق) بر پایه کنودونت ها در شمال شرق ایران (حوالی بجنورد و جاجرم)

فاطمه جعفربیگلو؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ بهاءالدین حمدی؛ افشین اصغری؛ مهران آرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.121024.1141

چکیده
  به منظور بررسی زیست چینه‌نگاری، زیست رخساره‌ها و دیرینه بوم شناسی نهشته های سازند خوش‌ییلاق، این سازند در شمال شرق ایران بر اساس زیای کنودونتی مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی 7 گونه و زیرگونه کنودونتی موجب شناسایی 2 زیست زون کنودونتی به ترتیب شامل Upper rhenana – linguiformis، Lower triangularis - Lower crepida و یک رخساره زیستی بنام Icriodus – Polygnathus گردید. ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
2. زیست‌چینه‌نگاری و دیرینه‌بوم‌شناسی میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی عضو 4 سازند میلا، میلاکوه، البرز شرقی

نوید نویدی ایزد؛ حسین هاشمی

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 39-54

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.117958.1109

چکیده
  مجموعۀ متنوعی از میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی با دیوارۀ آلی (آکریتارک‌ها) و حفظ‌شدگی خوب در رسوبات (غالباً نهشته‌های آواری ریزدانه با میان‌لایه‌هایی از سنگ‌های کربناته) عضو 4 سازند میلا در برش چینه‌شناسی الگو جنوب ‌غربی دامغان وجود دارد. بر اساس حضور آکریتارک‌های شاخص مانند Timofeevia phosphoritica، Cristallinium cambriense، Ninadiacrodium dumontii، Vulcanisphaera ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
3. پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند نیور، تیکدر، شمال‌غرب کرمان، ایران مرکزی

حسین هاشمی؛ فرشته سجادی؛ ندا بهرامی حصاری

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.108889.1034

چکیده
  پالینومورف‌های متنوعی شامل آکریتارک‌ها، سیست پرازینوفیت‌ها، کیتینوزوآ‌ها، اسکلوکودونت‌ها و اسپورها با حفظ‌شدگی متوسط تا خوب در قسمتی از (90 متر) نهشته‌های سازند نیور (200 متر) در برش چینه‌شناسی تیکدر، شمال‌غرب کرمان، ایران مرکزی وجود دارند.پالینوفلورای مطالعه‌شده شامل1 گونه (متعلق به 1 جنس) از سیست پرازینوفیت‌ها، 25 گونه (منتسب ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
4. بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند فرخی در شمال باختری خور، ایران مرکزی با استفاده از پالینومورف‌ها و فرامینیفرها

صدیقه جداوی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ محمودرضا مجیدی فرد

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.109056.1036

چکیده
  به‌منظور مطالعه‌های چینه‌نگاری سنگی و زیستی سازند غیررسمی فرخی، برش عزیزآباد واقع در شمال باختری شهر خور انتخاب شد. ستبرای سازند فرخی در این برش 233 متر است، به‌شکل پیوسته روی سنگ‌‌آهک‌های سازند هفتومان قرار گرفته و همبری بالایی آن با سازند چوپانان ناپیوسته از نوع موازی است و به چهار بخش غیررسمی تقسیم شده است. درمجموع، 81 نمونۀ ...  بیشتر

پالئواکولوژی
5. پالینواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته‌های ژوراسیک میانی در جنوب‌شرقی مراغه، براساس پالینومورف‌های خشکی

فرشته سجادی؛ سمیه درمنکی فراهانی

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 41-64

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21622

چکیده
  سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی گویداغ جنوب شرقی مراغه (البرز غربی) مطالعه شد. این سازند، تشکیل‌شده از ۱۹۸ متر آهک، آهک شیلی، شیل آهکی، شیل و مارن است. این برش چینه‌شناسی حاوی مجموعه پالینومورف‌های متنوعی شامل پالینومورف‌های خشکی (اسپورها، پولن‌ها) و پالینومورف‌های دریایی (سیست داینوفلاژله‌ها، اکریتارک‌ها، اسکلوکودونت‌ها) ...  بیشتر

پالئواکولوژی
6. پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان

حسین هاشمی؛ شهرزاد سپیده دم؛ روح الله حسین زاده

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21286

چکیده
  سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان، شامل شیل، ماسه‌سنگ، دولوستون، و کنگلومرا است. این واحد سنگی در مقطع چینه‌شناسی مورد مطالعه به طور پیوسته روی سازند بهرام و با ناپیوستگی زیر سازند سردر قرار دارد. پالینوفلورای نسبتاً متنوعی با حفظ شدگی ضعیف تا متوسط شامل میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی (آکریتارک‌ها و پرازینوفیت‌ها)، ...  بیشتر

7. بیوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند آبدراز بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در شرق کپه داغ (برش قره‌سو)

نسیم موسوی؛ انوشیروان کنی؛ عبدالمجید موسوی نیا

دوره 32، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 93-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20878

چکیده
  در این مطالعه سازند آبدراز در شرق منطقه کپه داغ در برش قره سو بر اساس نانوفسیل‌های آهکی مورد مطالعه قرار گرفت. ضخامت سازند آبدراز در این برش 958 متر است. زون‌های زیستی شناسایی شده در این برش شامل زون‌های CC11 تا CC20 هستند که بر اساس آن‌ها سن سنومانین پسین تا کامپانین پیشین برای سازند آبدراز تعیین شده است. مطالعات پالئواکولوژیکی در طول ...  بیشتر

8. پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند زکین، میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس

حسین هاشمی؛ نیما نظام وفا

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
    پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند زکین، میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس     حسین هاشمی، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم‌زمین دانشگاه خوارزمی   نیما نظام‌وفا، کارشناس ارشد دانشکده علوم‌زمین دانشگاه خوارزمی *     چکیده   پالینوفلور نسبتاً متنوعی با حفظ شدگی ضعیف تا نسبتاً خوب شامل میکروفیتوپلانکتون‏ها، اسپورهای ترایلت و ...  بیشتر

9. نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای شوریجه – تیرگان در دو برش مزدوران و کلات (شرق حوضه کپه داغ)

بهنام رحیمی؛ فاطمه هادوی؛ لیلا خدادادی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 85-100

چکیده
             چکیده   مرز سازندهای شوریجه و تیرگان در شرق کپه داغ در دو برش کلات و مزدوران بر مبنای نانوفسیلهای آهکی [1] مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 15 جنس و22 گونه در برش کلات و 14 جنس و 20 گونه در برش مزدوران شناسایی گردید.   با توجه به اولین و آخرین حضور گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه، بایوزون [2] CC5 از زون بندی Sissingh 1977) ) با محدوده ی زمانی ...  بیشتر

10. پالئواکولوژی سازند شمشک بر اساس پالینومورف ها در برش چینه شناسی خوش ییلاق، شمال شرق شاهرود

فرشته سجادی؛ زهرا حکیمی تهرانی

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، ، صفحه 87-116

چکیده
    پالئواکولوژی سازند شمشک (رتین – ژوراسیک میانی) در برش چینه شناسی خوش ییلاق، شمال شرق شاهرود، شمال روستای غزنوی بر اساس پالینومورف ها و مواد آلی موجود در آن مورد بررسی قرار گرفت. این برش چینه شناسی با ضخامت 1280 متر به طور عمده شامل شیل، ماسه سنگ، و لایه های زغال می باشد. 67 نمونه برداشت شده از این برش چینه شناسی حاوی گروههای مختلف ...  بیشتر

11. بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه زیرین در منطقه راور، شمال کرمان

طیبه احمدی؛ محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، ، صفحه 87-116

چکیده
  مقطع چینه شناسی از رسوبات کرتاسه زیرین در منطقه راور(شمال کرمان) از لحاظ بیواس تراتیگرافی و پالئواکولوژیاندازه گیری و مطالعه شده است . به طور کلی در این برش ها نهشته های کرتاسه زیرین با مارن ها و تخریبی های قرمزرنگ شروع و با آهک های ستیغ ساز خاتمه می یابند.ماکروفسیل ها، فرامینیفرهای بنتیک، استراکدها و جلبک های آهکی فسیل های تشکیل د ...  بیشتر