زیست چینه نگاری
1. زیست چینه نگاری، زیست رخساره ها و دیرینه بوم شناسی نهشته های دونین پسین (سازند خوش ییلاق) بر پایه کنودونت ها در شمال شرق ایران (حوالی بجنورد و جاجرم)

فاطمه جعفربیگلو؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ بهاءالدین حمدی؛ افشین اصغری؛ مهران آرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.121024.1141

چکیده
  به منظور بررسی زیست چینه‌نگاری، زیست رخساره‌ها و دیرینه بوم شناسی نهشته های سازند خوش‌ییلاق، این سازند در شمال شرق ایران بر اساس زیای کنودونتی مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی 7 گونه و زیرگونه کنودونتی موجب شناسایی 2 زیست زون کنودونتی به ترتیب شامل Upper rhenana – linguiformis، Lower triangularis - Lower crepida و یک رخساره زیستی بنام Icriodus – Polygnathus گردید. ...  بیشتر

2. تعیین سن نسبی نهشته های سازند میشان براساس فرامینیفرا و ایزوتوپ استرانسیم در شمال غرب و غرب بندرعباس، جنوب ایران

جهانبخش دانشیان؛ مریم درخشانی؛ علی معلمی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 35-54

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20870

چکیده
  به منظور بررسی و مطالعه زیست چینه نگاری سازند میشان در زون پس خشکی بندرعباس، برش چینه نگاری ناحیه ای شامل برش های هندون، انگورو، باویون و نخ در شمال غرب و غرب بندرعباس انتخاب شدند. در مجموع 668 نمونه از سازند میشان مورد بررسی قرار گرفت که در این میان 515 نمونه سخت و 153 نمونه نرم بودند. سازند میشان در این برش ها عمدتاً از آهک های توده ای، سنگ ...  بیشتر

3. زیست چینه‌نگاری روزن‌داران کف‌زی بزرگ در نهشته‌های الیگوسن- میوسن از سازند قم

مهناز امیرشاه کرمی؛ مونا نعیمی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 91-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20873

چکیده
  نهشته های الیگوسن-میوسن سازند قم با ضخامتی متغیر در نواحی ایران مرکزی، کمان ماگمایی ارومیه دختر و سنندج-سیرجان برجا گذاشته شده است. براساس زیست چینه نگاری روزن داران کفری بزرگ در رسوبات برش کهک از سازند قم در ارومیه دختر، 4 زون زیستی تجمعی از روزن داران در اشکوبهای روپلین، چاتین، آکی تانین و بوردیگالین شناسایی شده است که جنس ها و گونه ...  بیشتر

4. زیست‌چینه‌نگاری روزن بران رسوبات سازندهای گورپی و تاربور در شمال شرق جهرم

جهانبخش دانشیان؛ لیلا فضلی؛ داریوش باغبانی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 89-102

چکیده
                                             در این تحقیق رسوبات سازندهای گورپی و تاربور در چاه قطب آباد واقع در شمال شرق جهرم در استان فارس، به جهت مطالعه زیست چینه نگاری انتخاب شدند. سازندگورپی در این چاه از 450 متر سنگ آهک رسی تشکیل شده که در مرز زیرین خود به طور پیوسته بر روی سازند ایلام و در ...  بیشتر

5. زیست چینه نگاری سازند پابده در برش تنگ زنجیران (جنوب شرق شیراز) بر مبنای روزن داران پلانکتون

سید احمد بابازاده؛ سارا بهاران؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ محمد بهرامی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 145-158

چکیده
    تشکیلات پابده برای اولین بار در برش تنگ زنجیران (زاگرس چین خورده، فارس داخلی) به منظور معرفی بیوزون ها و گسترش زمانی آنها، بر اساس جدیدترین بیوزوناسیون ارائه شده در حوضه تتیس مطالعه شده است. در این مطالعه 15 بیوزون گزارش شده است (1b- S.triloculinoides Subzone, 1c- G.compressa / P.inconstans Subzone, 2- P.uncinata Zone,3a- M.angulata Subzone,3b- G.pseudomenardii / M.angulata Subzone, 4- G.pseudomenardii Zone, ...  بیشتر