کلیدواژه‌ها = رسوب
آلودگی زیست محیطی آب و رسوبات رودخانه گرگانرود در محدوده شهر گنبد

دوره 30، شماره 3، آبان 1393، صفحه 81-94

افشین قشلاقی؛ عباس تیموری؛ گیتی فرقانی؛ هادی جعفری


بررسی ویژگی های رسوب شناختی و آلودگی رسوبات سطحی بنادر سیریک و جاسک به آرسنیک و جیوه

دوره 25، شماره 2، آبان 1388، صفحه 47-64

زهرا پوررحیم؛ بهناز دهرآزما؛ حیب اله قاسمی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ بتول تقی پور