1. بررسی نرخ‌ فرونشست حوضه و رسوب‌گذاری در میدان آغاجاری

ارسلان زینل زاده

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 149-162

چکیده
    نرخ رسوب‌گذاری در یک حوضه رسوبی به عوامل مختلفی بستگی دارد که با مطالعه این نرخ می‌توان تا حدود زیادی وضعیت گذشته زمین شناسی را مشخص نمود. در این مطالعه با استفاده از داده‌های چاه آغاجاری-140، نرخ‌های فرونشست و تجمع رسوبات در میدان آغاجاری مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا برای بررسی وضعیت رسوب‌گذاری و فرونشست سازندها، ...  بیشتر