زیست چینه نگاری
1. شواهدی از ثبت رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپسین پیشین (OAE1a) در کپه‌داغ مرکزی (برش قلعه‌زو) با تأکید بر اجتماعات نانوفسیلی

اعظم غلامی فرد؛ انوشیروان لطفعلی کنی2؛ اعظم ماهانی پور؛ امیرمحمد جمالی؛ فریبا فروغی

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114957.1084

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، بخش میانی رسوبات سازند سرچشمه در برش قلعه‌زو واقع در مرکز حوضۀ کپه‌داغ ازنظر ثبت رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپسین پیشین (OAE1a) بررسی شد؛ این رخداد در بازۀ زمانی آپسین پیشین در زون NC6 از بایوزون‌های نانوفسیلی و در مقیاسی جهانی ثبت شده است. در مطالعۀ حاضر، بخش‌های انتهایی بایوزون نانوفسیلی NC6A تا بخش‌های ابتدایی بایوزون ...  بیشتر

2. بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیل‌های آهکی سازندهای سرچشمه و سنگانه در غرب حوضه کپه‌داغ، برش چینه‌شناسی شیخ

انوشیروان لطفعلی کنی؛ اعظم ماهانی پور

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 57-66

چکیده
  ‌حوضه رسوبی کپه‌داغ در شمال و شمال‌شرق ایران و در حدفاصل مرز ایران، ترکمنستان و افغانستان قرار دارد. در این حوضه، توالی‌های دریایی کرتاسه از گسترش و پراکندگی خوبی برخوردار هستند. سازندهای سرچشمه و سنگانه جز واحدهای رسوبی کرتاسه این حوضه هستند که بیشترین ضخامت این سازندها مربوط به قسمت‌های غربی حوضه کپه داغ می‌باشد. بررسی نانوفسیل‌های ...  بیشتر

3. پالینولوژی و پالئواکولوژی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش چینه شناسی باغک واقع در شرق کپه داغ

محسن یزدی مقدم؛ علیرضا عاشوری؛ امیرمحمد جمالی؛ محجوبه کشمیری؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ علیرضا عاشوری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 17-33

چکیده
  این مطالعه به بررسی توالی رسوبات کرتاسه زیرین شامل سازندهای سرچشمه و سنگانه در خاور منطقه کپه داغ ( برش چینه‏شناسی باغک) از نقطه نظر پالینولوژیکی می‏پردازد. بر اساس مطالعات انجام شده ، 25 جنس و 31 گونه داینوفلاژله شناسایی گردید. با توجه به داینوفلاژله‏های شناسایی شده و با استفاده از مطالعه فرامینیفرهای موجود در این برش سن بارمین پسین-آپتین ...  بیشتر

4. مقایسه پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش ­ های روستای جورق و روستای شیخ ( شرق و غرب حوضه‏رسوبی کپه داغ)

محمود حسینی نژاد؛ فرشید یوسفی مقدم؛ محسن علامه

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 63-80

چکیده
         سازند سرچشمه یکی از واحدهای سنگ چینه ­ ای حوضه‏رسوبی کپه داغ است. این سازند در برش­های مختلف از شرق تا غرب حوضه‏رسوبی کپه داغ دارای ضخامت­های متفاوتی­ می­باشد. به منظور تعیین محیط دیرینه و پالینوفاسیس این سازند و مقایسه آنها، سازند سرچشمه در دو برش روستای جورق و شیخ مورد بررسی قرار گرفت. سازند سرچشمه عمدتاً دارای لیتولوژی مارن ...  بیشتر

5. پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ، ‏شرق حوضه رسوبی کپه داغ

علیرضا عاشوری؛ علیرضا عاشوری؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ الهام داوطلب؛ محمد وحیدی نیا

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 1-20

چکیده
         چکیده   سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ به ضخامت 413 متر عمدتاً از شیل و مارن همراه با میان لایه های آهکی تشکیل شده است. با شناسایی 35 جنس و 40 گونه داینوفلاژله تعلق طبقات به زون Odontochitina operculata Zone مشخص گردید، که نشان دهنده سن آپتین می باشد. با توجه به مطالعه خرده های آلی در اسلاید های پالینولوژیکی، به طور کلی 3 پالینوفاسیس ...  بیشتر