زیست چینه نگاری
1. استفاده از اکوگروه‌های اسپورومورفی (SEGs) و پالینوفاسیس برای بازسازی پالئواکولوژی سازند دلیچای، برش چینه‌شناسی اندریه، البرز مرکزی

فیروزه هاشمی یزدی؛ ندا بشیری؛ فرشته سجادی

دوره 36، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.118759.1116

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، مدل اکوگروه‌های اسپورومورفی (Sporomorph EcoGroups: SEGs) و جوامع گیاهی مرتبط با آن و همچنین پالینوفاسیس برای بازسازی پالئواکولوژی سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی اندریه در شمال‌شرق روستای اندریه، البرز مرکزی استفاده شد. بر اساس اطلاعات مربوط به اکوگروه‌های اسپورومورفی در رسوبات مطالعه‌شده، نسبت کم جوامع گیاهی Upland/Lowland و نسبت ...  بیشتر

2. مطالعه محیط دیرینه و چینه‌نگاری سکانسی سازند سنگانه در برش قلعه‌جوق (شمال بجنورد) بر اساس محتوای مواد ارگانیکی واحد سنگی

حسین کاظمی؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 69-82

چکیده
    سازند سنگانه یکی از واحدهای سنگی کرتاسه تحتانی حوضه رسوب‌گذاری کپه داغ در شمال شرقی ایران می‌باشد. این سازند در برش قلعه‌جوق به‌طور عمده از شیل‌های آهکی و شیل همراه با سیلتستون و میان‌لایه‌هایی از آهک و آهک‌های شیلی تشکیل شده است . سازند سنگانه به‌طور هم‌شیب در زیر سازند آتامیر و بر روی سازند سرچشمه قرارگرفته است. سن سازند ...  بیشتر

3. بررسی شرایط محیط و خصوصیات ژئوشیمیایی سازند کژدمی در میدان نفتی سروش بر اساس شواهد پالینولوژیکی و پیرولیز راک- اول

زینب رضایی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ الهام حاجی کاظمی؛ سید جمال شیخ ذکریایی

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 35-50

چکیده
           در طی این مطالعه سعی شده است با بررسی شواهد فسیلی، رخساره‌های پالینولوژیکی و پیرولیز راک- اول تغییرات شرایط محیطی و خصوصیات ژئوشیمیایی سازند کژدمی در میدان نفتی سروش تعیین گردد. برای این منظور 124 نمونه مربوط به 147 متر مغزه برای مطالعات پالینولوژی و پالینوفاسیس آماده‌سازی و مطالعه گردید. براین اساس چهار رخساره ...  بیشتر

4. مقایسه پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش ­ های روستای جورق و روستای شیخ ( شرق و غرب حوضه‏رسوبی کپه داغ)

محمود حسینی نژاد؛ فرشید یوسفی مقدم؛ محسن علامه

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 63-80

چکیده
         سازند سرچشمه یکی از واحدهای سنگ چینه ­ ای حوضه‏رسوبی کپه داغ است. این سازند در برش­های مختلف از شرق تا غرب حوضه‏رسوبی کپه داغ دارای ضخامت­های متفاوتی­ می­باشد. به منظور تعیین محیط دیرینه و پالینوفاسیس این سازند و مقایسه آنها، سازند سرچشمه در دو برش روستای جورق و شیخ مورد بررسی قرار گرفت. سازند سرچشمه عمدتاً دارای لیتولوژی مارن ...  بیشتر

5. پالینولوژی و پالئواکولوژی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش چینه شناسی باغک واقع در شرق کپه داغ

محسن یزدی مقدم؛ علیرضا عاشوری؛ امیرمحمد جمالی؛ محجوبه کشمیری؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ علیرضا عاشوری

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 17-33

چکیده
  این مطالعه به بررسی توالی رسوبات کرتاسه زیرین شامل سازندهای سرچشمه و سنگانه در خاور منطقه کپه داغ ( برش چینه‏شناسی باغک) از نقطه نظر پالینولوژیکی می‏پردازد. بر اساس مطالعات انجام شده ، 25 جنس و 31 گونه داینوفلاژله شناسایی گردید. با توجه به داینوفلاژله‏های شناسایی شده و با استفاده از مطالعه فرامینیفرهای موجود در این برش سن بارمین پسین-آپتین ...  بیشتر

6. پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ، ‏شرق حوضه رسوبی کپه داغ

علیرضا عاشوری؛ علیرضا عاشوری؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ الهام داوطلب؛ محمد وحیدی نیا

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 1-20

چکیده
         چکیده   سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ به ضخامت 413 متر عمدتاً از شیل و مارن همراه با میان لایه های آهکی تشکیل شده است. با شناسایی 35 جنس و 40 گونه داینوفلاژله تعلق طبقات به زون Odontochitina operculata Zone مشخص گردید، که نشان دهنده سن آپتین می باشد. با توجه به مطالعه خرده های آلی در اسلاید های پالینولوژیکی، به طور کلی 3 پالینوفاسیس ...  بیشتر

7. بررسی پتانسیل هیدروکربورزایی و محیط انبایش سازند کژدمی در میدان نفتی نوروز، شمال غرب خلیج فارس

ابراهیم قاسمی نژاد؛ سمیه غنی آبادی

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، ، صفحه 19-34

چکیده
    به منظور  مطالعه چگونگی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند کژدمی در میدان نفتی نوروز در خلیج فارس 59 نمونه خرده حاصل از حفاری از دو چاه، مورد مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمیایی قرار گرفت. مطالعات پتروگرافی منجر به شناسایی و تفکیک چهار پالینوفاسیس گردید. پالینوفاسیس I (PF-1) با محتوای 100-95 درصد فیتوکلاست و کروژن نوع III تنها در چاه شماره 1 مشاهده ...  بیشتر