1. مطالعات کارست و بررسی ویژگی­های تزریق­پذیری پی سنگ سد اکباتان (طرح افزایش ارتفاع)

علی اکبر مومنی؛ رضا حیدری ترکمانی؛ غلامرضا خانلری

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 52-72

چکیده
          چکیده:   سد اکباتان از نوع سد بتنی وزنی پایه دار است که بمنظور تامین آب آشامیدنی شهر همدان بر روی رودخانه یلفان و در فاصله 5 کیلومتری از شهر همدان ساخته شده است. به دلیل پر شدن بیش از نیمی از ظرفیت سد توسط رسوبات و به منظور رفع مشکل فوق و تامین آب شرب مورد نیاز شهرهمدان، پروژه افزایش ارتفاع سد اکباتان به عنوان راه حل اصلاحی انجام ...  بیشتر