1. بیوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش‌های قلعه‌جق و یزدان‌آباد (غرب حوضه کپه داغ) بر اساس نانوفسیل‏های آهکی

اعظم غلامی فرد؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ اعظم ماهانی پور

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 69-84

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21136

چکیده
  این مطالعه به بررسی بیوستراتیگرافی توالی رسوبات کرتاسه زیرین، شامل سازندهای سرچشمه و سنگانه در غرب حوضه کپه داغ (در برش‌های قلعه‌جق و یزدان‌آباد)، از نقطه نظر نانوفسیل‏های آهکی می‌پردازد. ضخامت این دو سازند در برش قلعه‌جق، در مجموع 4055 متر و در برش یزدان‌آباد 1104 متر است. بر اساس مطالعات انجام شده، در مجموع 58 گونه از 29 جنس متعلق ...  بیشتر

2. معرفی ماکروفسیل‌های گیاهی منطقه بلده (البرز مرکزی) ، تعیین سن و بیوستراتیگرافی آنها

فاطمه واعظ جوادی؛ نصراله عباسی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 37-64

چکیده
             گروه شمشک در منطقه بلده دارای گسترش و رخنمون بسیار خوبی می‌باشد. تعداد 22 گونه ماکروفسیل گیاهی متعلق به 14 جنس از راسته‌های مختلفی نظیر اکوئی ستال‌ها، فیلیکال‌ها، بنتیتال‌ها، سیکادال‌ها، گینکگوآل‌ها، چکانوسکیال‌ها و کونی فرال‌ها تشخیص داده شد. دو بیوزون تجمعی (Assemblage zone) در منطقه بلده، البرز مرکزی ...  بیشتر

3. بیوستراتیگرافی سازند نایبند در منطقه معادن زغال‌سنگ پروده طبس بر مبنای ماکروفسیل‌های گیاهی

فاطمه واعظ جوادی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 113-143

چکیده
    عضو قدیر از بالایی ترین بخش سازند نایبند در منطقه معادن پروده دارای گسترش و رخنمون بسیار خوبی می‌باشد. منطقه پروده در جنوب غرب شهر طبس، شرق ایران مرکزی قرار دارد. عضو قدیر حاوی ماکروفسیل‌های گیاهی فراوان و با حفظ شدگی خوبی است. تعداد 24 گونه از 14 جنس متعلق به راسته‌های اکوئی ستال‌ها، اُسموندال‌ها، فیلیکال‌ها، پلتاسپرمال‌ها، ...  بیشتر