ساخت نگار کل کربن آلی (TOC) از داده ­ های چاه­پیمایی به کمک تکنیک الگوریتم­ ژنتیک در میدان نفتی اهواز

مسعود شایسته؛ علی کدخدایی؛ هدی عبدی زاده

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1391، ، صفحه 95-110

چکیده
      یکی از پارامترهای مهم ژئوشیمیایی، مقدار کل کربن آلی (TOC) می­باشد که جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربن­زائی سنگ منشاء استفاده می­شود. اندازه­گیری این پارامتر مستلزم انجام آزمایشات ژئوشیمی بر روی کنده­های حفاری می­باشد که پرهزینه و وقت­گیر بوده و انجام آن بر روی تعداد محدودی نمونه صورت می­گیرد. در این مطالعه از فن­آوری الگوریتم‌های ...  بیشتر