1. معرفی ماکروفسیل‌های گیاهی و زیست چینه‌نگاری برش کالشانه، شمال غرب طبس و تحلیل آب و هوای دیرینه

فاطمه واعظ جوادی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 105-123

چکیده
  سازند هجدک در برش کالشانه، شمال باختر طبس گسترش خوبی دارد. این سازند در این منطقه دربردارنده تناوبی از لایه‌های سیلتستون- ماسه‌سنگ به همراه اندک لایه‌های شیلی و میان لایه‌های زغال سنگی می‌باشد. تعداد 17 گونه ماکروفسیل گیاهی متعلق به 11 جنس از راسته‌های مختلف اکوئی ستال‌ها، فیلیکال‌ها، کی‌تونیال‌ها، نیلسونیال‌ها، بنتیتال‌ها، ...  بیشتر

2. معرفی ماکروفسیل‌های گیاهی منطقه جعفرآباد، غرب طبس و تفسیر آب و هوای دیرینه آن

فاطمه واعظ جوادی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 67-86

چکیده
              سازند هجدک در منطقه جعفرآباد واقع در غرب طبس دارای رخنمون می‌باشد. تعداد 16 گونه ماکروفسیل گیاهی متعلق به 11 جنس از راسته‌های اکوئی ستال‌ها، ماراسیال‌ها، فیلیکال‌ها، سیکادال‌ها، کی‌تونیال‌ها و کونی فرآل‌ها مورد شناسایی قرار گرفت. بر اساس حضور گونه‌های شاخص ژوراسیک میانی Equisetites sp. cf. E. beanii, Coniopteris hymenophylloides ، Nilssonia sarakhs ...  بیشتر

3. معرفی ماکروفسیل‌های گیاهی منطقه بلده (البرز مرکزی) ، تعیین سن و بیوستراتیگرافی آنها

فاطمه واعظ جوادی؛ نصراله عباسی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 37-64

چکیده
             گروه شمشک در منطقه بلده دارای گسترش و رخنمون بسیار خوبی می‌باشد. تعداد 22 گونه ماکروفسیل گیاهی متعلق به 14 جنس از راسته‌های مختلفی نظیر اکوئی ستال‌ها، فیلیکال‌ها، بنتیتال‌ها، سیکادال‌ها، گینکگوآل‌ها، چکانوسکیال‌ها و کونی فرال‌ها تشخیص داده شد. دو بیوزون تجمعی (Assemblage zone) در منطقه بلده، البرز مرکزی ...  بیشتر