1. بایواستراتیگرافی و محیط دیرینه مرز پرمین - تریاس در سازندهای دالان و کنگان، میدان گازی پارس جنوبی، جنوب غرب ایران

علی آقانباتی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ مینا مظاهری جوهری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-22

چکیده
        مینا مظاهری جوهری، کارشناسی ارشد زمین‏شناسی، سازمان زمین‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور *   ابراهیم قاسمی‏نژاد، استاد دانشکده زمین‏شناسی دانشگاه تهران   سیدعلی آقانباتی، دانشیار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور     چکیده   توالی پرمین – تریاس ایران مشتمل بر سازندهای کربناته دالان و کنگان در میدان گازی پارس‏جنوبی ...  بیشتر

2. معرفی و مقایسه میکروفسیل‌های پروبلماتیک نهشته‌های پرمین (سازندهای جمال و دالان) دو حوضه رسوبی ایران مرکزی و زاگرس مرتفع

طاهره پرویزی؛ کورورش رشیدی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 71-92

چکیده
        کوروش رشیدی، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور واحد یزد *   طاهره پرویزی، کارشناس ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور واحد یزد     چکیده   نهشته‌های آهکی پرمین در نقاط مختلف ایران، دارای رخنمون‌های نسبتاً ضخیم و گسترده‌ای است که سن آن بر اساس میکروفسیل‏های موجود در آن بلورین؟ -کوبرگاندین تا دوراشامین است. این رسوبات ...  بیشتر