پالئواکولوژی
1. استفاده از گروه‌های اسپورومورفی (SEGs) در بازسازی محیط رسوبی سازند دلیچای در دو برش چینه‌شناسی شرف (البرز مرکزی) و تپال (البرز شرقی)

فیروزه هاشمی یزدی؛ افسانه ده بزرگی؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمی

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.104681.1017

چکیده
    استفاده از اطلاعات اکوگروه‌های اسپورومورفی (Sporomorph EcoGroups: SEGs) و جوامع گیاهی مربوط به آن، یکی از روش‌های ممکن برای بازسازی وضعیت دیرینه محیط تشکیل رسوبات دربرگیرنده به شمار می‌رود. باتوجه‌به تنوع، فراوانی و حفظ‌شدگی بسیار خوب میوسپورها در نهشته‌های سازند دلیچای این روش برای تعیین برخی پارامترهای پالئواکولوژیک محیط ته‌نشست ...  بیشتر

2. بایواستراتیگرافی، رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی اهواز، شمال زون فروافتادگی دزفول

محمد حسن کاظم زاده؛ مسعود لطف پور

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20871

چکیده
  مطالعات دیرینه شناسی منجر به شناسائی 21 جنس و 16 گونه از فرامینیفرهای بنتیک، 5 جنس و 6 گونه از فرامینیفرهای پلانکتونیک و 3 جنس و 3 گونه از الیگوستژنیدها گردید. توزیع و گسترش قائم فون های شناسائی شده منجر به شناسائی 5 بایوزون شد که عبارتند از: Favusella washitensis Range Zone, Oligostegina Assemblage Zone, Rudist debris Zone, Nezzazata-Alveolinids Assemblage Zone, Nezzazatinella-Dicyclina Assemblage Zone. بر اساس ...  بیشتر

3. مطالعه محیط دیرینه و چینه‌نگاری سکانسی سازند سنگانه در برش قلعه‌جوق (شمال بجنورد) بر اساس محتوای مواد ارگانیکی واحد سنگی

حسین کاظمی؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 69-82

چکیده
    سازند سنگانه یکی از واحدهای سنگی کرتاسه تحتانی حوضه رسوب‌گذاری کپه داغ در شمال شرقی ایران می‌باشد. این سازند در برش قلعه‌جوق به‌طور عمده از شیل‌های آهکی و شیل همراه با سیلتستون و میان‌لایه‌هایی از آهک و آهک‌های شیلی تشکیل شده است . سازند سنگانه به‌طور هم‌شیب در زیر سازند آتامیر و بر روی سازند سرچشمه قرارگرفته است. سن سازند ...  بیشتر

4. مقایسه پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش ­ های روستای جورق و روستای شیخ ( شرق و غرب حوضه‏رسوبی کپه داغ)

محمود حسینی نژاد؛ فرشید یوسفی مقدم؛ محسن علامه

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 63-80

چکیده
         سازند سرچشمه یکی از واحدهای سنگ چینه ­ ای حوضه‏رسوبی کپه داغ است. این سازند در برش­های مختلف از شرق تا غرب حوضه‏رسوبی کپه داغ دارای ضخامت­های متفاوتی­ می­باشد. به منظور تعیین محیط دیرینه و پالینوفاسیس این سازند و مقایسه آنها، سازند سرچشمه در دو برش روستای جورق و شیخ مورد بررسی قرار گرفت. سازند سرچشمه عمدتاً دارای لیتولوژی مارن ...  بیشتر

5. بررسی محیط دیرینه بخش فوقانی سازند چمن‌بید در برش الگو، بر اساس پالینومورفها

فرشته سجادی؛ مریم مشیدی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 101-112

چکیده
    محیط دیرینه بخش فوقانی سازند چمن بید در برش الگو واقع در غرب بجنورد، جنوب غربی دهکده آشخانه با استفاده از پالینومورفها و مواد ارگانیکی مورد مطالعه قرار گرفت. پالینومورفهای متنوع با درجه حفظ شدگی خوب در این برش وجود دارند. تعداد 34 نمونه از این قسمت از سازند، با ضخامت تقریبی ٢٤٠ متر که بطور عمده شامل شیل آهکی و آهک می باشد برداشت ...  بیشتر