زیست چینه نگاری
ماکروفسیل‌های گیاهی سازند شمشک در مقطع چینه‌شناسی رودبار، البرز غربی

سولماز صادقی؛ حسین هاشمی

دوره 37، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 23-60

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.128569.1207

چکیده
   مجموعه‌ای از ماکروفسیل‌های گیاهی با حفظ‌شدگی بسیار خوب، در دو افق 1 (منطقۀ کوشک) و افق 2 (شمال رودبار)، از نهشته‌های سازند شمشک در مقطع چینه‌شناسی رودبار (البرز غربی) وجود دارد. در اجتماع گیاهی مذکور، 32 گونه (متعلق به 22 جنس) از ماکروفسیل‌های گیاهی و تعدادی چوب فسیل (Fossil wood) شناسایی شده است. نمونه‌های افق 1، در تناوب شیل و سیلتستون، ...  بیشتر

میکروفاسیس
ماکروفسیل‌های گیاهی، اثرفسیل‌ها، آنالیز رخساره‌ها و تفسیر محیط رسوبی سازند هجدک در برش چینه ‌شناسی ده‌شیخ، شمال کرمان (ایران مرکزی)

حدیث خلیلی‌زاده؛ عباس قادری؛ علیرضا عاشوری؛ حامد زند مقدم

دوره 35، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 1-38

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116535.1095

چکیده
  پژوهش حاضر به شناسایی 30 گونه متعلق به 16 جنس از ماکروفسیل‌های گیاهی راسته‌های اکوئیزتال‌، سیکادال‌، بنه‌تیتال، کنیفرال، پلتاسپرمال‌، ژینکگوآل، کوریستواسپرمال و فیلیکال منجر شد. بر اساس انتشار چینه‌شناسی گونه‌های شاخص ماکروفسیل‌های گیاهی شناسایی‌شده نظیر Anomozamites major، Coniopteris hymenophylloides، Elatides thomasii، Nilssonia bozorga، Nilssonia tenuicaulis، Nilssoniopteris ...  بیشتر

ماکروفسیل‏های گیاهی معدن زغال‏سنگ تخت مینودشت، تعیین سن و بررسی فراوانی نسبی و اندکس سورنسون فلور آن و مقایسه با سایر فلوریزون‏های ایران و اوراسیا

اکبر پرواسیده؛ فاطمه واعظ جوادی

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 59-86

چکیده
        فاطمه واعظ جوادی ، استادیار دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران *   اکبر پرواسیده ، کارشناس ارشد چینه‏شناسی و فسیل‏شناسی دانشگاه تهران     چکیده   معدن زغال‏سنگ تخت واقع در جنوب شرق مینودشت، استان گلستان دربردارنده ماکروفسیل‏های گیاهی بسیار خوب حفظ شده‏ای می‏باشد که برای اولین بار معرفی می‏شوند. تعداد 27 گونه ماکروفسیل ...  بیشتر