زیست چینه نگاری
1. زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های کرتاسه برمبنای آمونیت‌ها در جنوب غرب قائن (برش قومنجان)

سید ناصر رئیس السادات؛ عبدالمجید موسوی نیا؛ احمدرضا خزایی؛ شهرام اسدی

دوره 37، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 127-146

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.122202.1155

چکیده
  برش قومنجان با 125 متر ضخامت شامل توالی سنگ‌های آهک‌ ماسه‌ای خاکستری با میان‌لایه‌های مارن و سنگ‌های آهک‌ ضخیم‌لایة خاکستری است. مطالعات زیست‌چینه‌نگاری در تعیین سن و تطابق واحدهای سنگی حوضه‌های مختلف رسوبی استفاده می‌شود. ناحیة مطالعه‌شده در حاشیة شرقی بلوک لوت قرار دارد. به‌منظور چینه‌نگاری نهشته‌های کرتاسة پایینی- بالایی ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
2. زیست‌چینه‌نگاری و زیست‌رخساره‌های کنودونتی نهشته‌های دونین پسین- کربنیفر پیشین در برش چلچلی- شمال غرب شاهرود (البرز شرقی)

علی بهرامی؛ مهدی یزدی؛ سید محمود حسینی نژاد

دوره 36، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 59-86

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.123445.1167

چکیده
  برش چلچلی در حدود 70کیلومتری شمال غرب شاهرود در مسیر جادة شاهرود- گرگان (توسکستان) و حدود 5کیلومتری شرق روستای چهارباغ برای بررسی گذر دونین- کربنیفر و تغییرات فونای کنودونتی ارزیابی شد. ضخامت رخنمون بررسی‌شده، 397 متر و شامل 182 متر از بخش بالایی سازند خوش ییلاق و 215 متر از سازند مبارک است که درمجموع 11 واحد سنگی تفکیک و تعداد 40 نمونه به وزن ...  بیشتر

3. زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های دونین پایانی- کربنیفر آغازین در برش تیل‌آباد، شمال‌شرق شاهرود، البرز شرقی

طاهره پرویزی؛ علی بهرامی؛ ساندرا کایسر؛ پیتر کونیگشوف

دوره 36، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 89-114

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.119411.1120

چکیده
  در پژوهش حاضر، برش تیل‌آباد در زون ساختاری البرز شرقی ازنظر زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های گذر دونین-کربنیفر مطالعه و بررسی شد. این برش در 85 کیلومتری شهرستان شاهرود و در کنار جادۀ شاهرود- آزادشهر قرار دارد. بررسی‌های کنودونتی سیستماتیک حدود 467 متر از نهشته‌های بالاترین بخش‌های دونین بالایی و بخش‌های آغازین کربنیفر زیرین با‌توجه‌ ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
4. زیست‌چینه‌نگاری و دیرینه‌بوم‌شناسی میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی عضو 4 سازند میلا، میلاکوه، البرز شرقی

نوید نویدی ایزد؛ حسین هاشمی

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 39-54

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.117958.1109

چکیده
  مجموعۀ متنوعی از میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی با دیوارۀ آلی (آکریتارک‌ها) و حفظ‌شدگی خوب در رسوبات (غالباً نهشته‌های آواری ریزدانه با میان‌لایه‌هایی از سنگ‌های کربناته) عضو 4 سازند میلا در برش چینه‌شناسی الگو جنوب ‌غربی دامغان وجود دارد. بر اساس حضور آکریتارک‌های شاخص مانند Timofeevia phosphoritica، Cristallinium cambriense، Ninadiacrodium dumontii، Vulcanisphaera ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
5. زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های دونین پایانی- کربونیفر آغازین در برش میغان، شمال‌شرق شاهرود، البرز شرقی

طاهره پرویزی؛ علی بهرامی؛ ساندرا کایسر؛ پیتر کونیگشوف

دوره 35، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 49-72

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116489.1094

چکیده
  برش میغان در 5 کیلومتری روستای میغان و 20 کیلومتری شمال‌شرق شاهرود، در زون ساختاری البرز شرقی قرار دارد. در این برش، توالی نسبتاً کاملی از نهشته‌های پالئوزوئیک (سیلورین؟- پرمین) وجود دارد که نهشته‌های دونین بالایی- کربونیفر زیرین به‌منظور مطالعۀ زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های گذر دونین- کربونیفر مطالعه شدند؛ به این منظور،‌ 45 نمونۀ ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
6. زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون در برش گنداب و تطابق آن با برش نمونه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب غرب ایران

سمیرا رحیمی؛ علیرضا عاشوری؛ عباس صادقی؛ عباس قادری

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 37-52

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.112943.1068

چکیده
  در پژوهش حاضر زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش گنداب در جنوب غرب ایران مطالعه شد. سازند گورپی در برش گنداب شامل 252 متر سنگ‌آهک ‌رسی و سنگ‌آهک است و از دو عضو سیمره (لوفادار) و امام حسن تشکیل شده است. این سازند به‌طور پیوسته و هم‌شیب سازند ایلام را پوشانده و به‌طور پیوسته و تدریجی زیر سازند پابده قرار گرفته است. با مطالعۀ 192 نمونۀ ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
7. زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در شمال‌شرق شهرستان دهدشت (زون ایذه)

محبوبه فریدونپور؛ اعظم ماهانی پور؛ محمد داستانپور

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 23-42

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.108377.1029

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، سازند گورپی در تاقدیس کوه سیاه واقع در شمال‌شرقی شهرستان دهدشت (منطقۀ کهگیلویه) ازنظر نانوفسیل‌های آهکی بررسی شد. مطالعۀ زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی سازند گورپی در برش یادشده با ۲۱۲ متر ضخامت به شناسایی 48 جنس و 115 گونه از نانوفسیل‌های آهکی منجر شد. بر اساس نانوفسیل‌های آهکی شاخص، بایوزون‌های CC15 تا CC25 از ...  بیشتر

8. معرفی ماکروفسیل‌های گیاهی و زیست چینه‌نگاری برش کالشانه، شمال غرب طبس و تحلیل آب و هوای دیرینه

فاطمه واعظ جوادی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 105-123

چکیده
  سازند هجدک در برش کالشانه، شمال باختر طبس گسترش خوبی دارد. این سازند در این منطقه دربردارنده تناوبی از لایه‌های سیلتستون- ماسه‌سنگ به همراه اندک لایه‌های شیلی و میان لایه‌های زغال سنگی می‌باشد. تعداد 17 گونه ماکروفسیل گیاهی متعلق به 11 جنس از راسته‌های مختلف اکوئی ستال‌ها، فیلیکال‌ها، کی‌تونیال‌ها، نیلسونیال‌ها، بنتیتال‌ها، ...  بیشتر

9. چینه‌شناسی و محیط رسوبی سازند آسماری در برش مشکان، جنوب‌شرق یاسوج

خلیل فروزنده؛ رضا صادقی؛ مهین محمدی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 67-90

چکیده
    این پژوهش به بررسی توالی رسوبی سازند آسماری به سن الیگوسن در برش چینه­شناسی تنگ مشکان با هدف مطالعه سنگ­چینه­نگاری، زیست­چینه­نگاری، تعیین ریزرخساره­ها، دسته­ریزرخساره­ها، زیرمحیط­ها و محیط رسوبی ­ می­پردازد. برش مذکور، در دامنه جنوبی تاقدیس تامار (زیرپهنه فارس نیمه­ساحلی) واقع در زاگرس چین­خورده و در محدوده مرزی استان­های ...  بیشتر