ژئوشیمی رسوبی
1. مشخصه‌های رسوبی و ژئوشیمیایی نهشته‌های ساحلی جزیرۀ هرمز در جنوب ایران

مهدی غلام دخت بندری؛ پیمان رضائی؛ منصور قربانی

دوره 36، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 105-124

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.118294.1111

چکیده
  جزیرۀ هرمز در ورودی خلیج فارس و دریای عمان، نماد دیاپیریسم در ایران و سری هرمز است. باتوجه‌به موقعیت قرارگیری جزیره و نظر به برنامه‌های توسعه‌ای برای ساحل جزیرۀ هرمز، شناخت ترکیب و ویژگی‌های رسوبات ساحل این جزیره اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ ویژگی‌های رسوبی، کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی رسوبات ساحلی این جزیره انجام ...  بیشتر

پالئواکولوژی
2. رسوبات بادی نهشته شده در دریاچۀ هامون؛ نشانگر فراوانی و شدت توفان‌های گردوغبار سیستان از انتهای آخرین یخبندان تاکنون

محمد علی حمزه؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ حمید علیزاده لاهیجانی؛ رضا موسوی حرمی؛ مرتضی جمالی

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21285

چکیده
  تشخیص اثر رسوبات بادی در رسوبات دریاچه‌ای عامل مهمی جهت بازسازی تغییرات محیطی و همچنین شناخت فراوانی و زمان توفان‌های گردوغبار دیرینه است. بر اساس آزمایش مغناطیس‌سنجی، شکل منحنی‌های توزیع اندازۀ ذرات و دیگر عوامل دانه‌بندی، به‌علاوۀ سنگ‌نگاری، ما حضور اجزای رسوبی بادی در توالی رسوبی دو مغزۀ 2/6 و 8/6 متری در دریاچۀ هامون، شرق ایران ...  بیشتر