تخصصی
1. پتروگرافی و دیاژنز ماسه‏سنگ‏های سازند پادها (دونین زیرین-میانی) در برش بوژان، حوضه رسوبی بینالود، شمال شرق ایران

مهدی رضا پورسلطانی

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 87-112

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21132

چکیده
  سازند سیلیسی آواری پادها (دونین زیرین-میانی)، در حوضه رسوبی بینالود، دارای حداکثر ضخامت 108 متر است. این توالی در منطقه بوژان به‏صورت ناپیوسته بر روی بازالت‏های اوردویسین قرار گرفته، و توسط رسوبات کربناته سازند سیبزار (دونین میانی)، به‏طور هم شیب پوشیده شده است. بیشتر ماسه‏سنگ‏ها غنی از کوارتز و فلدسپات بوده و بندرت شامل خرده ...  بیشتر

تخصصی
2. محیط رسوبی و چینه‌‏نگاری سکانسی نهشته‌‏های ژوراسیک میانی: مطالعه موردی از برش ناویا در غرب بجنورد، غرب کپه داغ

ندا سرباز؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه باد

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21133

چکیده
  با تکیه بر خصوصیات رخساره‏ای و شکل هندسی لایه‏ها در توالی سیلیسی آواری سازند کشف رود (ژوراسیک میانی) در برش ناویا دو مجموعه رخساره‏ای رودخانه‏ای و دلتایی شناسایی شده است. در توالی رودخانه‏ای 10 رخساره سنگی Gmm, Gt, Sm, Sp, St,Sr, Sh, Fm, Fl) (Gcm, و چهار عنصر ساختاری SG)، SB، CS و (FF شناسایی شد. توالی دلتایی نیز شامل بخش بالایی پیشانی دلتا، بخش انتهایی ...  بیشتر