پالئواکولوژی
1. بررسی نوسانات سطح نسبی آب دریا طی نهشته‌شدن سازند گورپی برمبنای داده‌های پالینولوژیکی در غرب دهلران

مهسا امیری؛ الهه زارعی

دوره 36، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 77-96

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120553.1132

چکیده
  به‌منظور بررسی محیط رسوبی سازند گورپی در برش بیشه‌دراز در جنوب استان ایلام از عوامل مختلفی ازجمله تنوع و فراوانی داینوسیست‌ها، نسبت داینوسیست‌های پریدینوئید به گونیالاکوئید (P/G)، مطالعات پالینوفاسیسی و فاکتورهای حفاظت از مواد آلی استفاده شد. از ابتدای سازند گورپی به سن کمپانین تا لایه‌های شیلی قسمت فوقانی بخش آهکی سیمره (لوفا) ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
2. زیست‌چینه‌نگاری و دیرینه‌بوم‌شناسی میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی عضو 4 سازند میلا، میلاکوه، البرز شرقی

نوید نویدی ایزد؛ حسین هاشمی

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 39-54

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.117958.1109

چکیده
  مجموعۀ متنوعی از میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی با دیوارۀ آلی (آکریتارک‌ها) و حفظ‌شدگی خوب در رسوبات (غالباً نهشته‌های آواری ریزدانه با میان‌لایه‌هایی از سنگ‌های کربناته) عضو 4 سازند میلا در برش چینه‌شناسی الگو جنوب ‌غربی دامغان وجود دارد. بر اساس حضور آکریتارک‌های شاخص مانند Timofeevia phosphoritica، Cristallinium cambriense، Ninadiacrodium dumontii، Vulcanisphaera ...  بیشتر

پالئواکولوژی
3. ساختار‌های زیستی در پوستۀ روزن‌بران کف‌زی بزرگ (اربیتولین) نمونه‌ای از رسوبات آپتین-آلبین در جنوب ‌غرب اقیانوس نئوتتیس، زاگرس، جنوب‌ غرب ایران

سید محمدعلی موسوی زاده؛ فاطمه موسوی زاده

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.110933.1054

چکیده
  مطالعات انجام‌شده روی رسوبات سازند داریان به سن آپتین- آلبین در شمال شیراز تنوعی از ساختار‌های زیستی از نوع قشرزایی و حفاری را در بستر‌های سخت (hard substrates) نشان می‌دهند. دیوارۀ اربیتولین‌ها که شاخص‌ترین روزن‌برهای بزرگ کف‌زی در این بازۀ زمانی معرفی شده‌اند یکی از فراوان‌ترین بسترهای انتخاب‌شده توسط جانداران است. در این رسوبات ...  بیشتر

پالئواکولوژی
4. تحلیل آماری ویژگی‌های دیرینه بوم‌شناختی و جایگاه زیست‌جغرافیایی دیرینه بازوپایان در توالی‌های سازند جلفا (لوپینگین پیشین)، شمال باختر ایران

عباس قادری

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 95-120

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.108444.1030

چکیده
  مطالعۀ دیرینه بوم‌شناسی کمّی روی 528 نمونۀ کاملاً برجا از بازوپایان سازند جلفا در شمال باختر ایران به ارائۀ تحلیلی از شیوۀ انتشار این بی‌مهرگان دریایی در بوم‌سازگان لوپینگین پیشین منجر شد. بررسی شیوۀ استقرار این بازوپایان در کف بستر نشان‌دهندۀ غلبۀ فرم‌های خاردار شاخص محیط‌های کم‌انرژی و بسترهای استحکام‌یافته در بخش‌های ابتدایی ...  بیشتر

پالئواکولوژی
5. پالینولوژی سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی گویداغ، جنوب‌شرقی مراغه بر مبنای داینوفلاژله‌ها

فرشته سجادی؛ سمیه درمنکی فراهانی؛ فیروزه هاشمی یزدی

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 91-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.84036.0

چکیده
  سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی گویداغ در حوضۀ رسوبی البرز غربی حاوی گروه‌های مختلف پالینومورفی مانند داینوفلاژله‌ها، میوسپور‌ها، آستر داخلی فرامینیفرها، اکریتارک‌ها، اسکلوکودونت‌ها و مواد ارگانیکی بی‌شکل با حفظ‌شدگی متوسط است. درمجموع 85 گونه داینوسیست متعلق به 43 جنس در برش چینه‌شناسی یادشده شناسایی شد. باتوجه‌به گسترش ...  بیشتر

پالئواکولوژی
6. چینه‌نگاری زیستی و ایزوتوپی گذر سنومانین - تورونین و تغییرات وابسته به رویداد بی‌اکسیژنی اقیانوسی 2 در برش هلول در غرب کرمانشاه

مهدی صرفی؛ امین نویدطلب؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ محسن یزدی مقدم

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 53-68

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.105463.1020

چکیده
  بررسی توالی رسوبی بازه زمانی آشکوبزهای سنومانین - تورونین در برش هلول واقع در ناحیه زمین‌شناسی لرستان و غرب کرمانشاه، با استفاده از مطالعات زیست چینه‌نگاری و ریز دیرینه‌شناسی فرامینیفرهای پلانکتون به شناسایی بیوزون‌های Rotalipora cushmani، Helvetoglobotruncana helvetica وWhiteinella archaeocretacea منجر شد. بیوزون Whiteinella archaeocretacea معرف مرز آشکوب‌های سنومانین و ...  بیشتر

پالئواکولوژی
7. استفاده از گروه‌های اسپورومورفی (SEGs) در بازسازی محیط رسوبی سازند دلیچای در دو برش چینه‌شناسی شرف (البرز مرکزی) و تپال (البرز شرقی)

فیروزه هاشمی یزدی؛ افسانه ده بزرگی؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمی

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.104681.1017

چکیده
    استفاده از اطلاعات اکوگروه‌های اسپورومورفی (Sporomorph EcoGroups: SEGs) و جوامع گیاهی مربوط به آن، یکی از روش‌های ممکن برای بازسازی وضعیت دیرینه محیط تشکیل رسوبات دربرگیرنده به شمار می‌رود. باتوجه‌به تنوع، فراوانی و حفظ‌شدگی بسیار خوب میوسپورها در نهشته‌های سازند دلیچای این روش برای تعیین برخی پارامترهای پالئواکولوژیک محیط ته‌نشست ...  بیشتر

پالئواکولوژی
8. پالینواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته‌های ژوراسیک میانی در جنوب‌شرقی مراغه، براساس پالینومورف‌های خشکی

فرشته سجادی؛ سمیه درمنکی فراهانی

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 41-64

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21622

چکیده
  سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی گویداغ جنوب شرقی مراغه (البرز غربی) مطالعه شد. این سازند، تشکیل‌شده از ۱۹۸ متر آهک، آهک شیلی، شیل آهکی، شیل و مارن است. این برش چینه‌شناسی حاوی مجموعه پالینومورف‌های متنوعی شامل پالینومورف‌های خشکی (اسپورها، پولن‌ها) و پالینومورف‌های دریایی (سیست داینوفلاژله‌ها، اکریتارک‌ها، اسکلوکودونت‌ها) ...  بیشتر

پالئواکولوژی
9. رسوبات بادی نهشته شده در دریاچۀ هامون؛ نشانگر فراوانی و شدت توفان‌های گردوغبار سیستان از انتهای آخرین یخبندان تاکنون

محمد علی حمزه؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ حمید علیزاده لاهیجانی؛ رضا موسوی حرمی؛ مرتضی جمالی

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21285

چکیده
  تشخیص اثر رسوبات بادی در رسوبات دریاچه‌ای عامل مهمی جهت بازسازی تغییرات محیطی و همچنین شناخت فراوانی و زمان توفان‌های گردوغبار دیرینه است. بر اساس آزمایش مغناطیس‌سنجی، شکل منحنی‌های توزیع اندازۀ ذرات و دیگر عوامل دانه‌بندی، به‌علاوۀ سنگ‌نگاری، ما حضور اجزای رسوبی بادی در توالی رسوبی دو مغزۀ 2/6 و 8/6 متری در دریاچۀ هامون، شرق ایران ...  بیشتر

پالئواکولوژی
10. پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان

حسین هاشمی؛ شهرزاد سپیده دم؛ روح الله حسین زاده

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21286

چکیده
  سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان، شامل شیل، ماسه‌سنگ، دولوستون، و کنگلومرا است. این واحد سنگی در مقطع چینه‌شناسی مورد مطالعه به طور پیوسته روی سازند بهرام و با ناپیوستگی زیر سازند سردر قرار دارد. پالینوفلورای نسبتاً متنوعی با حفظ شدگی ضعیف تا متوسط شامل میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی (آکریتارک‌ها و پرازینوفیت‌ها)، ...  بیشتر