مهندسی رسوبات کواترنر
1. ارزیابی رخساره‌های رسوبی، وضعیت هیدروشیمیایی و درجۀ تحکیم‌یافتگی نهشته‌های تراورتن در چشمۀ ندوشن، شمال‌غرب یزد

سید محمدعلی موسوی زاده؛ وهاب امیری؛ مهدی ترابی-کاوه

دوره 36، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 125-148

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.121569.1149

چکیده
  در مطالعۀ حاضر به ارزیابی ویژگی‌های زمین‌شناسی چشمۀ تراورتن‌ساز ندوشن و نهشته‌های مربوط به آن پرداخته شد. تفکیک نوع چشمه‌های تراورتن‌ساز از طریق بررسی رخساره‌های آنها امکان‌پذیر است؛ ازاین‌رو در پژوهش حاضر، ویژگی یادشده برای تعیین نوع چشمه استفاده شد. بررسی‌ها، وجود 13 رخسارۀ رسوبی شامل 5 رخسارۀ زیستی و 8 رخسارۀ غیرزیستی را ...  بیشتر

هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی
2. بررسی تأثیر واحدهای سنگ‌چینه‌شناسی مختلف بر توسعۀ کارست و تغییرپذیری آبدهی چشمه‌های کارستی، استان کرمانشاه

زینب نجفی؛ غلامحسین کرمی؛ حاجی کریمی

دوره 36، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.118118.1110

چکیده
  عوامل مختلفی در پدیدۀ کارستی‌شدن سازندهای کربناته نقش دارند که از مهم‌ترین آنها عبارتند از: سنگ‌شناسی، مقدار بارش، ویژگی‌های چینه‌شناسی، عوامل ساختاری و توپوگرافی منطقه و در این میان، ویژگی‌های سنگ‌شناسی و چینه‌شناسی اهمیت ویژه‌ای دارند. در پژوهش حاضر، چهار چشمۀ کارستی مهم با چینه‌شناسی مختلف شامل چشمه‌های روانسر، کبوترلانه، ...  بیشتر

هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی
3. مطالعۀ ژئوشیمیایی آب و رسوب رودخانۀ بادآور، استان لرستان با نگرش زیست‌محیطی

ناهید حسنوند؛ گیتی فرقانی تهرانی

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 105-128

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.118373.1112

چکیده
  هدف مطالعۀ حاضر، ارزیابی کیفیت آب و رسوبات رودخانۀ بادآور در شهرستان نورآباد (استان لرستان) است؛ به این منظور، 19 نمونه آب و 5 نمونه رسوب سطحی از رودخانه برداشت و شاخص‌های فیزیکوشیمیایی نمونه‌های آب (شامل pH، هدایت الکتریکی، غلظت یون‌های اصلی، آنالیز میکروبی و غلظت عناصر بالقوه سمی) و رسوب (شامل pH، مادۀ آلی، درصد کربنات، تبادل کاتیونی، ...  بیشتر

هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی
4. بررسی نقش چینه‌‏شناسی سازند تیرگان در آب‌دهی چاه‌های آب در شمال و شرق بجنورد

فیروز شکیبا؛ غلامحسین کرمی؛ عزیزالله طاهری

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 91-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116167.1091

چکیده
  به‌منظور تأمین آب آشامیدنی و صنعت، چاه‌های متعددی در حوضۀ کپه‏‌داغ حفر و بهره‏‌برداری شده‌اند. هشت حلقه از این چاه‌ها برای صنایع و دو حلقه برای آب آشامیدنی در شرق و شمال‌شرق بجنورد و در سازند آهکی تیرگان حفر شده‏اند. بررسی آب‌دهی این چاه‌ها نشان می‌دهد ارتباط معناداری بین چینه‏شناسی و آب‌دهی چا‌ه‌ها برقرار است. چاه‌هایی ...  بیشتر

هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی
5. تکامل ژئوشیمیایی آب شور سازندی مخزن گازی مزدوران

مهدی میری؛ رحیم باقری؛ محمد رضا اخلاقی؛ فرزاد ستوهیان

دوره 34، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114104.1074

چکیده
  مخزن مزدوران یکی از مخازن میدان گازی خانگیران است که به‌شکل سکانس‌های پسروی و پیشروی آب دریای قدیمی در حوضۀ رسوبی کپه‌داغ تشکیل شده است. این مخزن در سازندهای شوریجه و مزدوران که از آهک، دولومیت، ماسه‌سنگ و شیل تشکیل شده‌اند قرار گرفته است. سازند مزدوران در پلت‌فرم کربناته و سازند شوریجه در سیستم رودخانه‌ای طی ژوراسیک نهشته شده‌اند. ...  بیشتر

هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی
6. نقش چینه‌شناسی در کمیت و کیفیت آب چشمه‌های کارستی رشته‌کوه شتری، غرب طبس

حسن ضیاء؛ غلامحسین کرمی؛ علی طاهری

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.104473.1014

چکیده
  رشته‌کوه شتری با مساحتی حدود 2500 کیلومتر مربع در غرب شهر طبس واقع شده است. سازندهای کربناته جمال، شتری و اسفندیار، 53% این منطقه را تشکیل می‌دهند. توالی چینه‌شناسی و اختلاف هیدرواستراتوگرافی، تشکیل سه آبخوان کارستی جمال، شتری و اسفندیار در این رشته‌کوه را سبب شده است. 83% چشمه‌های موجود در این رشته‌کوه، بیشتر از آبخوان‌های کارستی ...  بیشتر

هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی
7. بررسی رخساره های رسوبی و الگوی برانبارش رسوبات در رودخانه مولید (جنوب شرق قاین)

مرضیه فیاضی بروجنی؛ مریم مرتضوی مهریزی؛ محمد خانه باد

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 101-128

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21140

چکیده
  حوضه آبریز رودخانه مولید در جنوب شرقی شهرستان قاین، استان خراسان جنوبی واقع شده است. در این مطالعه، بررسی اختصاصات رسوب شناسی (شامل مطالعات بافتی، رخساره های رسوبی، عناصر ساختاری و سبک کانال رودخانه بر اساس رسوبات رخنمون یافته در دیواره کانال) و هیدرولوژیکی دیرینه (با استفاده از حداکثر اندازه قطعات و ضخامت دسته طبقات مورب در هر رخساره ...  بیشتر