ژئوشیمی رسوبی
1. پتروگرافی و تاریخچه دیاژنتیکی ماسه سنگهای سازند شوریجه (کیمریجین پسین-هاتریوین)، در برش اسطرخی، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران

مهدی رضا پورسلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.124716.1181

چکیده
  سازند شوریجه یک توالی سیلیسی آواری ژوراسیک پسین-کرتاسه پیشین (کیمریجین پسین- هاتریوین)، واقع در حوضه رسوبی کپه داغ، دارای ضخامت 392 متر در برش اسطرخی می باشد. در برش اسطرخی، این سازند بطور همشیب بر روی سازند کربناته مزدوران (آکسفوردین) نهشته شده، و بطور همشیب نیز توسط سازند کربناته تیرگان (بارمین-آپتین) پوشیده شده است. ماسه سنگها بطور ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
2. چینه‌نگاری سنگی، پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه‌سنگ‌های بخش میانی سازند قرمز بالایی منطقة قزلجه، شمال غرب زنجان

سیده عالیه میرحسینی؛ قاسم نباتیان؛ افشین زهدی؛ آرمین سلسانی

دوره 36، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 87-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.122844.1163

چکیده
  منطقة قزلجه در 70کیلومتری شمال غرب زنجان در بخش شمال شرق ماه‌نشان واقع شده است. واحدهای سنگی رخنمون‌یافته در این منطقه شامل سازند قرمز زیرین، سازند قم و سازند قرمز بالایی است که سازند قرمز بالایی، هدف این پژوهش است. براساس مطالعات صحرایی و پیمایش‌های صورت‌گرفته در منطقه، سازند قرمز بالایی در این منطقه 750 متر ضخامت دارد که شامل 250 ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
3. بررسی توان هیدروکربن‌زایی رسوبات پالئوسن در شرق حوضۀ خزر جنوبی

احسان سعید؛ سعیده سنماری؛ بیژن ملکی؛ پرویز آرمانی؛ حسین مهاجر سلطانی

دوره 36، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.121232.1145

چکیده
  در مطالعۀ حاضر به بررسی ویژگی‌های سنگ‌های منشأ احتمالی در شرق حوضۀ خزر جنوبی از پهنۀ ساختاری البرز پرداخته شد؛ به این منظور، برش‌های سوچلما و پوروا در جنوب نکا و برشی در جنوب ساری انتخاب شدند. نمونه‌های مطالعه‌شده از رسوبات سنگ منشأ احتمالی به سن پالئوسن بر اساس تجزیه‌وتحلیل راک- اول بررسی شدند. به‌منظور مطالعه‌های تکمیلی، نتایج ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
4. مشخصه‌های رسوبی و ژئوشیمیایی نهشته‌های ساحلی جزیرۀ هرمز در جنوب ایران

مهدی غلام دخت بندری؛ پیمان رضائی؛ منصور قربانی

دوره 36، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 105-124

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.118294.1111

چکیده
  جزیرۀ هرمز در ورودی خلیج فارس و دریای عمان، نماد دیاپیریسم در ایران و سری هرمز است. باتوجه‌به موقعیت قرارگیری جزیره و نظر به برنامه‌های توسعه‌ای برای ساحل جزیرۀ هرمز، شناخت ترکیب و ویژگی‌های رسوبات ساحل این جزیره اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ ویژگی‌های رسوبی، کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی رسوبات ساحلی این جزیره انجام ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
5. شرایط رسوب‌گذاری، چینه‌نگاری سکانسی و ژئوشیمی سازند تیزکوه در برش پل زغال (جنوب چالوس)

بشری سلیمانی پورلک؛ محمد حسین آدابی؛ احسان ده یادگاری

دوره 36، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 23-50

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120790.1139

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، سازند تیزکوه به سن آپتین در برش پل زغال (جنوب چالوس) به ضخامت 113 متر از نظر شرایط رسوب‌گذاری، چینه‌نگاری سکانسی و ژئوشیمی عنصری ارزیابی شد. سازند تیزکوه در برش یادشده با ناپیوستگی هم‌شیب روی واحد آتش‌فشانی کرتاسة زیرین و با ناپیوستگی هم‌شیب زیر واحد آتش‌فشانی کرتاسة بالایی قرار گرفته است. بر اساس مطالعه‌های کلسی‌متری ...  بیشتر

میکروفاسیس
6. بررسی ویژگی‬های رسوبی- دیاژنزی و ژئوشیمیایی سازند ایلام در شمال‬غرب آبدانان، کبیرکوه

الهام اسدی مهماندوستی؛ جهانبخش دانشیان؛ محمد فرید محمدپناه

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 77-104

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.118968.1117

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، سازند ایلام از گروه بنگستان با سن کرتاسۀ پسین در شمال‌غرب آبدانان واقع در تاقدیس کبیرکوه ازنظر ویژگی‌های رسوبی، فرایندهای دیاژنزی و ژئوشیمیایی بررسی شده است. مطالعه‌های صحرایی نشان می‌دهند این سازند در برش مطالعه‌شده با ضخامت 281 متر از سنگ‌آهک‌های توده‌ای، متوسط تا نازک‌لایه با میان‌لایه‌های شیل و آهک آرژیلی ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
7. ژئوشیمی و منشأ عناصر تشکیل‌دهندۀ نهشته‌های تراورتن آذرشهر (آذربایجان شرقی)

بهنام ابراهیم زاده؛ مهدی جعفرزاده؛ رحیم باقری؛ محمدعلی صالحی

دوره 35، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 55-76

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116017.1089

چکیده
  رسوبات تراورتن در جنوب‌غرب آذرشهر (استان آذربایجان شرقی) در منطقۀ وسیعی گسترش دارند و در حال حاضر نیز چشمه‌های فعال امروزی در بخش‌هایی در‌حال ته‌نشست تراورتن هستند. با‌توجه‌به مشاهده‌های صحرایی، ریخت‌شناسی رایج نهشته‌های تراورتنی آذرشهر از نوع برجا و شامل تپه‌ای و مخروطی، شکاف- پشته‌ای و آبشاری است. مطالعه‌های ژئوشیمیایی ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
8. شواهدی از ثبت رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپسین پیشین (OAE1a) در کپه‌داغ مرکزی (برش قلعه‌زو) با تأکید بر اجتماعات نانوفسیلی

اعظم غلامی فرد؛ انوشیروان لطفعلی کنی2؛ اعظم ماهانی پور؛ امیرمحمد جمالی؛ فریبا فروغی

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114957.1084

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، بخش میانی رسوبات سازند سرچشمه در برش قلعه‌زو واقع در مرکز حوضۀ کپه‌داغ ازنظر ثبت رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپسین پیشین (OAE1a) بررسی شد؛ این رخداد در بازۀ زمانی آپسین پیشین در زون NC6 از بایوزون‌های نانوفسیلی و در مقیاسی جهانی ثبت شده است. در مطالعۀ حاضر، بخش‌های انتهایی بایوزون نانوفسیلی NC6A تا بخش‌های ابتدایی بایوزون ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
9. پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های رسوبی سیلیسی- آواری سازند پادها در برش خوش‌ییلاق، البرز شرقی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه

مهدی حسینی؛ مهدی جعفرزاده؛ علی طاهری؛ حامد زندمقدم

دوره 35، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114851.1083

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه‌سنگ‌ها و شیل‌های سازند پادها در برش خوش‌ییلاق واقع در البرز شرقی به‌منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر دربارۀ خاستگاه آنها استفاده شد. سازند پادها در برش مطالعه‌شده با ضخامت 341 متر روی بازالت‌های سلطان‌میدان به سن اردویسین بالایی- سیلورین قرار گرفته و سازند خوش‌ییلاق با مرز فرسایشی آن را ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
10. محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و ژئوشیمی عنصری سازند تله‌زنگ در جنوب کرمانشاه

محمد شلالوند؛ محمد حسین آدابی؛ افشین زهدی

دوره 35، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 25-48

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.117426.1105

چکیده
  در پژوهش حاضر برای نخستین‌بار، سازند تله‌زنگ به سن پالئوسن تا ائوسن زیرین در استان کرمانشاه (برش کبوتربالا) از دیدگاه شرایط رسوب‌گذاری، چینه‌نگاری سکانسی و ژئوشیمی عنصری ارزیابی شد. سازند تله‌زنگ در این برش به‌شکل هم‌شیب و پیوسته روی سازند امیران و به‌طور هم‌شیب و با ناپیوستگی فرسایشی زیر سازند کشکان قرار دارد. بررسی‌های صحرایی ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
11. بررسی روند تغییرات دمای دیرینه در نهشته‌های کربناتۀ آپتین - آلبین در زون چین‌خورده - راندۀ زاگرس بر مبنای داده‌های ایزوتوپ اکسیژن

سید محمدعلی موسوی زاده

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 55-72

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.116406.1093

چکیده
  در مطالعۀ حاضر سعی شد روند تغییرات اقلیمی در زمان تشکیل نهشته‌های کربناتۀ سازند داریان به سن آپتین در زون چین‌خورده - راندۀ زاگرس با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی (شامل داده‌های ایزوتوپی و عنصری) بررسی شود. به‌منظور مطالعۀ نوسانات دمای دیرینه از روند تغییرات ایزوتوپ اکسیژن (شاخص حساس به دما) استفاده شد. نتایج به دست آمده وجود یک ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
12. پتروگرافی و ژئوشیمی ایزوتوپی دولومیت‌های سازند بایندور در برش نمونه، جنوب‌غرب زنجان

سارا پوردیوانبیگی مقدم؛ محمدعلی صالحی؛ افشین زهدی؛ مهدی جعفرزاده

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 37-52

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.115944.1086

چکیده
  سازند بایندور به سن پرکامبرین پسین در برش نمونه واقع در جنوب‌غرب زنجان 402 متر ضخامت دارد و از شیل و ماسه‌سنگ با میان‌لایه‌های دولومیتی (با ضخامت حدود 2 تا 8 متر) تشکیل شده است. بر اساس مطالعه‌های صحرایی، رخساره‌های سنگی مربوط به پهنۀ ساحلی و دریای کم‌عمق در سازند بایندور شناسایی شده‌اند. گسترش و تشکیل دولومیت‌ها در سازند بایندور ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
13. ارزیابی ژئوشیمیایی و گسترش رخساره‌های آلی سازند پابده در سواحل شمال‌غربی خلیج فارس و جنوب فروافتادگی دزفول با استفاده از تجزیه ‌و تحلیل راک- اول

زینب اورک؛ معصومه کردی؛ احمد رضا کریمی

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 95-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.114396.1079

چکیده
  ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ منشأ نخستین گام در بررسی سیستم‌های هیدروکربنی طی برنامه‌های اکتشافی است. سازند پابده با سن پالئوسن تا الیگوسن و سنگ‌شناسی مارن، آهک و شیل یکی از سازندهای محتمل برای زایش هیدروکربن در سواحل شمال‌غربی خلیج فارس و جنوب فروافتادگی دزفول است. در پژوهش حاضر، توان هیدروکربن‌زایی، کمیت و کیفیت سنگ منشأ، نوع کروژن، ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
14. پتروگرافی، ژئوشیمی و سازوکار دولومیتی‌شدن توالی‌های پرکامبرین پسین در برش چپقلو، جنوب‌‌شرق زنجان

جابر پیله کوهی؛ مهدی جعفرزاده؛ عزیزالله طاهری؛ افشین زهدی

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.109985.1046

چکیده
  برش چپقلو در فاصلۀ 90 کیلومتری جنوب‌شرق شهر زنجان و در کوه‌های سلطانیه قرار دارد. مطالعۀ حاضر دربارۀ نهشته‌های پرکامبرین پسین شامل سازند بایندور به ضخامت 605 متر و متشکل از شیل با میان‌لایه‌های دولومیتی و بخش دولومیت زیرین سازند سلطانیه به ضخامت 100 متر انجام شده است. مطالعه‌های پتروگرافی و ژئوشیمیایی (XRD ICP-OES) دولومیت‌های این دو سازند ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
15. پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه‌سنگ‌های پالئوسن شمال بیرجند، خراسان جنوبی: کاربرد آن در تعیین ناحیۀ منشأ، موقعیت تکتونیکی و شرایط آب‌وهوای دیرینه

زهرا حسنی؛ مریم مرتضوی مهریزی؛ سید ناصر رئیس السادات

دوره 34، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 69-94

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.108716.1032

چکیده
  بررسی‌ پتروگرافی و ژئوشیمیایی (عناصر اصلی و فرعی) نهشته‌های پالئوسن شمال بیرجند به‌منظور تعیین برخاستگاه، سنگ منشأ و شرایط هوازدگی دیرینه انجام شد. شواهد پتروگرافی ازجمله کوارتزهای مونوکریستالین نیمه‌گرد‌شده با خاموشی مستقیم، فراوانی خرده‌سنگ‌های رسوبی و به مقدار کمتر خرده‌سنگ‌های دگرگونی و ولکانیکی و همچنین رسم نتایج تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
16. کاربرد داده‎های عنصری در بازسازی شرایط اکسیداسیون - احیای دیرینه سازند قم در برش خانی‎آباد، جنوب خاوری کاشان

الهام اسدی مهماندوستی؛ جهانبخش دانشیان؛ نعمت الله مارگیر

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 31-46

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.108159.1028

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، سازند قم در برش چینه‌شناسی خانی‎آباد واقع در جنوب خاوریکاشان ازنظر داده‎های ژئوشیمیایی بررسی شد. این سازند در برش مطالعه‌شده 70 متر ضخامت دارد و از لایه‌های نازک تا ضخیم و توده‌ای سنگ آهک، سنگ آهک رسی و مارن تشکیل شده است. مطالعه‌های پتروگرافی نشان می‎دهند فرامینیفرها، جلبک قرمز، خارپوستان، بریوزوئر، دوکفه‌ای‌ها، ...  بیشتر