2. مطالعه ژئوشیمیایی و تأثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ‌های منشأ احتمالی هنگام پیرولیز در میدان نفتی رگ‌سفید، جنوب‌غرب ایران

بهرام علیزاده؛ محدثه جانباز؛ مسعود شایسته؛ سید حسین حسینی باغسنگانی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 1-16

چکیده
    در این مطالعه 45 خرده حاصل از حفاری سازندهای پابده و کژدمی میدان نفتی رگ­سفید واقع در فروافتادگی دزفول جنوبی مورد آنالیز راک­ایول قرار گرفته است. نمودار S2 در مقابل کل کربن آلی (TOC) نشان داد که تیپ کروژن در این میـدان غالبـاً از نوع II است. مقـدار قـابـل تـوجه S2 جـذب شـده توسـط ماتریکـس در سـازندهای پابده mgHC/gr rock) 4-5/2) و کژدمی mgHC/gr ...  بیشتر

3. آنالیز رسوبات جزر و مدی کوارتزیت راسی در شرق زرند کرمان

حامد زند مقدم؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدا... محبوبی

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، ، صفحه 1-18

چکیده
    رسوبات کوارتزیت راسی در شرق زرند کرمان به ضخامت متوسط 50 متر در بین رسوبات سیلیسی آواری قرمز رنگ سازند داهو و نهشته های کربناته سازند کوهبنان قرار گرفته است. جهت تفسیر محیط رسوبی این واحد سنگی سه برش گزوئیه، کتکوئیه و داهوئیه واقع در شرق زرند اندازه گیری شده است. مطالعات صحرایی و میکروسکوپی منعکس کننده یک پتروفاسیس کنگلومرایی و ...  بیشتر

4. پالینواستراتیگرافی رسوبات پالئوزوئیک پیشین در جنوب ناحیه فاضل آباد (خولین دره)، جنوب شرق گرگان

محمد قویدل سیوکی؛ مریم السادات حسین زاده مقدم

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 1-24

چکیده
    ناحیه مورد مطالعه خولین دره نامیده می شود که در 19 کیلومتری جنوب فاضل آباد و 46 کیلو متری جنوب شرق شهر گرگان قرار دارد.تعداد 62 نمونه بصورت سیستماتیک از رسوبات پالئوزوئیک پیشین این ناحیه برداشت گردید و در آزمایشگاه پالینولوژی مدیریت اکتشاف وزارت نفت مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت. اغلب نمونه ها حاوی پالینومورفهای فراوان (کیتینوزوآ، ...  بیشتر

5. پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند جمالدر شمال بجستان- جنوب غربی خراسان رضوی

مهناز صباغ بجستانی؛ اسدا... محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد حسین محمودی قرایی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 1-18

چکیده
    برش مورد مطالعه در 10 کیلومتری شمال شهر بجستان در کوه قراول قرار گرفته است. ضخامت سازند جمال در این منطقه 349 متر اندازه گیری شده است که شامل سنگ آهک و دولومیت است. مرز زیرین با سازند سردر به صورت ناپیوستگی فرسایشی است. بر اساس مطالعات پتروگرافی در سازند جمال پنج نوع دولومیت ریز بلور زینوتاپیک A، ریز تا متوسط بلور ایدیوتاپیک P،  متوسط ...  بیشتر

6. پالینواستراتیگرافی و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ، ‏شرق حوضه رسوبی کپه داغ

علیرضا عاشوری؛ علیرضا عاشوری؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ الهام داوطلب؛ محمد وحیدی نیا

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 1-20

چکیده
         چکیده   سازند سرچشمه در برش چینه شناسی انجیربلاغ به ضخامت 413 متر عمدتاً از شیل و مارن همراه با میان لایه های آهکی تشکیل شده است. با شناسایی 35 جنس و 40 گونه داینوفلاژله تعلق طبقات به زون Odontochitina operculata Zone مشخص گردید، که نشان دهنده سن آپتین می باشد. با توجه به مطالعه خرده های آلی در اسلاید های پالینولوژیکی، به طور کلی 3 پالینوفاسیس ...  بیشتر

7. فاکتورهای کنترل­کننده گسترش بافت­های مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان- میدان پارس جنوبی

علی کدخدائی ایلخچی؛ حسین رحیم پور بناب؛ سید رضا موسوی حرمی؛ حسین رحیم پور بناب؛ رحیم کدخدایی ایلخچی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
           چکیده   فرآیندهای دیاژنزی مختلفی کیفیت مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان در میدان پارس جنوبی را تحت تاثیر قرار داده است. از جمله مهمترین این فرآیندها تشکیل سیمان انیدریت­ است که بصورت لایه­ای، پویکیلوتوپیک، پرکننده تخلخل و فراگیر، ندولی و بلورهای پراکنده، پرکننده شکستگی و رگچه­­ای گسترش یافته است. این بافتها طی مراحل ...  بیشتر

8. ژئوشیمی و پتروگرافی سازند گرو (نئوکومین-آپسین) در برش نمونه (کبیرکوه، استان ایلام)

مریم جمالیان؛ محمدحسین آدابی؛ میررضا موسوی؛ عباس صادقی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
     به منظور تعیین انواع کمربندهای رخساره‌ای، محیط رسوبی، ترکیب کانی‌شناسی اولیه، دمای قدیمه و محیط دیاژنزی سازند گرو، 624 متر از این سازند در برش نمونه (واقع در یال جنوب غربی کبیرکوه) متعلق به نئوکومین-آپسین مورد مطالعات ژئوشیمی و پتروگرافی قرار گرفته است. در این برش مرز زیرین سازند گرو رخنمون ندارد ولی در چاه شماره 1 کبیرکوه، ...  بیشتر

9. عوامل کنترل کننده خصوصیات مخزنی رخساره‌های اوئیدی و مادستونی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی

غلامرضا حسین یار؛ حسین رحیم پور بناب

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 1-16

چکیده
   سازندکنگان (تریاس پیشین) به همراه سازند دالان بالایی مهمترین سنگ مخزن گای ایران را تشکیل میدهند. بررسی رخساره­های موجود در سازند کنگان نشان می­دهد که بطور کلی دو نوع رخساره­ی اوئیدی-گرینستونی و مادستونی-دولومادستونی بیش از 75 درصد از رخساره­های این سازند را تشکیل می­دهند. بنابراین شناسایی فرایندهای کنترل کننده کیفیت مخزنی ...  بیشتر

10. ‌خاک‌های دیرینه (پالئوسل)، انواع و ویژگی‌های آن در سازند شوریجه (ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین)، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران

سیده مریم مرتضوی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ اسدا... محبوبی؛ مهدی نجفی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 1-32

چکیده
  سازند شوریجه (ژوراسیک پسین-کرتاسه پیشین) در نواحی شرقی و جنوب شرقی حوضه رسوبی کپه داغ، شامل رخساره‌های آواری است که به سمت نواحی مرکزی و غربی حوضه، لایه‌های تبخیری و کربناته نیز در توالی رخساره‌ای این سازند مشاهده می‌گردد. علاوه بر رخساره‌های فوق، خاک‌های دیرینه مختلفی نیز در این سازند شناسایی شده که بر اساس برتری نسبی شش فرآیند ...  بیشتر

11. میکرو بیو استراتیگرافی بخش بالائی سازند دالان و سازند کنگان بر اساس فرامینیفرا در چاه لاوان ­ 3 ­ ، حوضه خلیج فارس

سمیه بهارلوئی یانچشمه؛ حسین رحیم پور بناب؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ حسین رحیم پور بناب؛ سید علی آقانباتی؛ محمدرضا یوسف پور

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
              چکیده   مطالعات میکرو بیواستراتیگرافی نهشته های مربوط به بخش بالائی سازند دالان و سازند کنگان در چاه لاوان 3 منجر به شناسائی 116 گونه متعلق به 55 جنس فرامینیفر و هفت گونه از جلبک ها گردید که در نهایت پس از ترسیم جدول گسترش چینه شناسی این گونه­ها؛ بیوزون Paraglobivalvulina mira برای بخش بالائی سازند دالان و بیوزون Claraia aurita , Spirorbis phlyctaenae ...  بیشتر

12. ارتباط افق‌های پرفسیل( shell beds ) و اثرفسیل‌های آلبین-سنومانین سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد – شمال‌شرق مشهد

حامد محمدیان؛ محمد حسین محمودی قرایی؛ اسدا... محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ ئارام بایت گل

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 1-24

چکیده
    سازند آیتامیر(آلبین-سنومانین) در حوضه رسوبی کپه‌داغ دارای اثرفسیل‌های گوناگون و چندین افق پرفسیل است. این اثرفسیل‌ها حاوی الگوهای رفتارشناسی متنوع شامل پناهگاهی، تغذیه‌ای، گریزینگ، تعادلی، پیچ و تاب خورده، هم‌زیست شیمیایی و فراری هستند. انواع افق‌های پرفسیل را می‌توان بر اساس تفاوت در خصوصیات رسوب‌شناسی، پالئواکولوژیکی ...  بیشتر

13. اعتبارسنجی و مقایسه دو روش شبکه عصبی مصنوعی و ΔLogR در ارزیابی محتوای ماده آلی سنگ‌های منشاء: مطالعه موردی از سازند پابده میدان نفتی مارون

بهرام علیزاده؛ خالد معروفی؛ محمدحسین حیدری فرد

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
    سنگ‌های منشاء از چگالی کمتری نسبت به دیگر لایه‌ها برخوردار بوده و از طرفی سرعت عبور موج، تخلخل و مقاومت بیشتری را نشان می‌دهند. بنابراین می‌توان از نگاره‌های چاه‌پیمایی به­منظور شناسایی این سنگ‌ها و بعنوان شاخصی جهت تعیین توان هیدروکربنی آنها استفاده نمود. این مهم معمولاً بوسیله روش‌های هوشمند نظیر شبکه عصبی مصنوعی و ...  بیشتر

14. ژئوشیمی آلی سنگ های منشاء کرتاسه بالایی (سازند گورپی) و پالئوژن (سازند پابده) در میدان نفتی پرسیاه، شمال باختری ایذه

امین احمدی؛ محمدرضا کمالی؛ سحر عبدل زاده؛ میرحسن موسوی؛ ایوب کعبی مفرد

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 1-24

چکیده
             هدف از انجام این مطالعه بررسی پارامترهای حاصل از پیرولیز راک-ایول جهت بررسی خصوصیات سازندهای گورپی (کرتاسه بالایی) و پابده (پالئوژن) در میدان نفتی پرسیاه می باشد، که بعنوان سنگ های منشاء احتمالی در این میدان مطرح هستند. این بررسی شامل ارزیابی پتانسیل هیدروکربنی (کمیت)، نوع کروژن (کیفیت) و بلوغ حرارتی است. مقدار TOC در سازند ...  بیشتر

15. بازسازی محیط‌رسوبی سازند گورپی به کمک رخساره‌های پالینولوژیکی و مقایسه آن با مطالعات صحرایی و ریز‌ رخساره‌های رسوبی در شمال‌شرق ایذه

ابراهیم قاسمی نژاد؛ بیژن بیرانوند

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 1-24

چکیده
         این مطالعه تلفیقی است از داده‌های جامع سطح‌الارضی مشتمل ‌بر سنگ‌شناسی، ساختارهای رسوبی، اثر رخساره‌ها، سطوح چینه‌شناسی و نگار گامای طبیعی با آنالیز دقیق ریزرخساره‌های رسوبی و رخساره‌های پالینولوژیکی که به جهت شناسایی محیط‌رسوبی سازند گورپی در شمال شرق ایذه بکار برده شده‌است. در این بررسی مجموعاً 148 نمونه جهت تهیه اسلایدهای ...  بیشتر

16. پوشش‌های میکروبی در عضو شیلی رسوبات کامبرین زیرین سازند لالون بلوک طبس، ایران مرکزی: نوع، مورفولوژی و محیط تشکیل

ئارام بایت گل؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-20

چکیده
            عضو شیلی سازند لالون ( کامبرین زیرین) در بلوک طبس ایران مرکزی دارای رخساره‌های حاوی پوشش‌های میکروبی متنوعی است که در محیط­های دریایی کم عمق تشکیل شده‌اند. گسترش پوشش‌های میکروبی معمولا ناشی از تغییر شرایط محیطی از دریایی نرمال به محیط‌های محافظت شده با شوری و تبخیر بالا است. استروماتولیت‌های سازند لالون در رخساره‌های ...  بیشتر

17. رخساره‌های رسوبی و اثرات طوفان در سیستم‌های آواری- کربناته تریاس پسین (نورین- رتین) در شمال اصفهان، ایران مرکزی

ناصر ارزانی؛ مریم منانی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
      با پیشروی دریای تریاس پسین و پس از رویداد خشکی زایی سیمرین پیشین، توالی رسوبی متشکل از مارن، ماسه سنگ و سنگ آهک ریفی در ایران مرکزی بر جا گذاشته شده است که به سازند نایبند موسوم است. این سازند در شمال اصفهان به بخش‌های گلکان (تناوب مارن و ماسه سنگ)، بیدستان (ماسه سنگ و سنگ آهک ریفی)، حوض شیخ (تناوب مارن و ماسه سنگ)، حوض خان (سنگ آهک ریفی ...  بیشتر

18. ارزیابی کمیت، کیفیت و تحولات مواد آلی موجود در سازند گورپی در ناحیه لرستان

ابراهیم قاسمی نژاد؛ الهه زارعی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 1-16

چکیده
        الهه زارعی، دانشجوی دکتری دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران *   ابراهیم قاسمی‌نژاد، استاد دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران     چکیده   جهت ارزیابی مواد آلی سازند گورپی در ناحیه لرستان ، دو برش از این سازند با روندی عمود بر حوضه زاگرس در جهت شمال شرق (برش فرهادآباد) به جنوب غرب(برش کاور) انتخاب شد و مورد ارزیابی ژئوشیمیایی و پالینولوژیکی ...  بیشتر

19. بررسی رخساره­های الکتریکی مخزنی در قالب واحدهای جریانی هیدرولیکی در میدان ویچررنج مربوط به حوضه پرت واقع در استرالیای غربی

رضا موسوی حرمی؛ رضا رضایی؛ رحیم کدخدائی ایلخچی؛ علی کدخدائی ایلخچی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 1-22

چکیده
         سرشت­نمایی مخزن و تشخیص فاکتورهای اصلی کنترل­کننده کیفیت مخزنی سهم مهمی در ارائه یک تصویر واقعی از ویژگی‏های مخزن دارد. در این مطالعه با بررسی مجموعه ­ ای از داده ­ های نمودارهای چاه‏پیمایی مخزن و خوشه‏بندی آنها براساس اصول و روش‏های ریاضی و آماری، رخساره‏های الکتریکی مخزن برای ماسه‏های سفت سازند ویلسپی در پنج چاه مربوط ...  بیشتر

20. بایواستراتیگرافی و محیط دیرینه مرز پرمین - تریاس در سازندهای دالان و کنگان، میدان گازی پارس جنوبی، جنوب غرب ایران

علی آقانباتی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ مینا مظاهری جوهری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-22

چکیده
        مینا مظاهری جوهری، کارشناسی ارشد زمین‏شناسی، سازمان زمین‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور *   ابراهیم قاسمی‏نژاد، استاد دانشکده زمین‏شناسی دانشگاه تهران   سیدعلی آقانباتی، دانشیار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور     چکیده   توالی پرمین – تریاس ایران مشتمل بر سازندهای کربناته دالان و کنگان در میدان گازی پارس‏جنوبی ...  بیشتر

21. پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند زکین، میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس

حسین هاشمی؛ نیما نظام وفا

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
    پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند زکین، میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس     حسین هاشمی، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم‌زمین دانشگاه خوارزمی   نیما نظام‌وفا، کارشناس ارشد دانشکده علوم‌زمین دانشگاه خوارزمی *     چکیده   پالینوفلور نسبتاً متنوعی با حفظ شدگی ضعیف تا نسبتاً خوب شامل میکروفیتوپلانکتون‏ها، اسپورهای ترایلت و ...  بیشتر

22. چینه نگاری سکانسی زون های پایینی سازند آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از آنالیز ریز رخساره ها، نقشه های هم سنگی و نمودارگاما

جلیل جعفری؛ اسداله محبوبی؛ محمد خانه باد؛ اسداله محبوبی؛ احمد میرمرقابی؛ رضا موسوی حرمی؛ شهرام آورجانی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-20

چکیده
      سازند آسماری به سن الیگو- میوسن مهم‏ترین سنگ مخزن میدان نفتی مارون در فروافتادگی دزفول در جنوب غربی ایران بوده که در حوضه فورلندی کمربند کوهزایی زاگرس نهشته شده است. هدف از این مطالعه تفسیر محیط‏رسوبی و چینه‏نگاری سکانسی زون‏های پایینی سازند آسماری در چاه‏های شماره 281، 342 و 312 میدان مارون بر اساس تغییر در روند شکل نمودار گاما، ...  بیشتر

23. پالینواستراتیگرافی سازند سنگانه در شرق و مرکز حوضه‌رسوبی کپه داغ بر مبنای سیست داینوفلاژله‌ها

ابراهیم قاسمی نژاد؛ نرگس شکری؛ علیرضا عاشوری

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 1-12

چکیده
    سازند سنگانه با سن کرتاسه زیرین که در سرتاسر حوضه‌رسوبی کپه داغ رخنمون دارد، به طور پیوسته بین دو سازند سرچشمه و آیتامیر قرار گرفته است. این سازند در شرق و مرکز حوضه از شیل‌های تیره با میان لایه‌های آهک و سیلت تشکیل شده است. برای بررسی داینوفلاژله‌های این سازند، چهار برش چینه‌شناسی از شرق به سمت مرکز شامل برش‌های کاریزک، مزدوران، ...  بیشتر

24. رخساره‌های سنگی، پیوستگی رسوبی و ترکیب رسوبات در رودخانه صدخرو (غرب سبزوار)

سهیلا قلعه نوئی؛ محمد خانه باد؛ رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
            رودخانه صدخرو در شمال روستایی به همین نام و در غرب سبزوار از حوزه آبریزی به مساحت 321/66 کیلومتر مربع منشا می‌گیرد و با طی مسافت 5/16 کیلومتر به دشت می‌رسد. این رودخانه از نوع ب ریده بریده و با بار بستر گراولی است. انواع رخساره‌ های موجود از گراول ماتریکس پشتیبان ( Gmm )، گراول دانه پشتیبان ( Gcm )، ماسه توده‌ای ( Sm ...  بیشتر

25. فاکتورهای کنترل‌کننده‌ کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین فروافتادگی دزفول

مهدی دارائی؛ عبدالحسین امینی؛ محمد صدیق؛ عباسعلی نیک اندیش

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
    این مطالعه به نقش فرایندهای رسوبی و دیاژنزی در کنترل کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین فروافتادگی دزفول، جایی که عضو ماسه‌سنگی اهواز گسترش قابل توجهی داشته و به سازند ویژگی مختلط (کربناتی- آواری) داده است، می‌پردازد. بدین منظور، از داده‌های رسوب‌شناسی و پتروفیزیکی دو چاه در میدان مذکور استفاده شده است و برای درک بهتر ...  بیشتر