دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

پالینوستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی )واحدK3 ( در حوضه البرز مرکزی(برش چینه شناسی روستای دره زر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22108/jssr.2024.139477.1271

الهه زارعی؛ فریبا فروغی؛ فرحناز اکبرزاده


تاثیر اقلیم دیرینه بر خصوصیات رخساره ای و فرآیندهای دیاژنزی سکانس های رسوبی سنومانین-تورونین (سازند سروک بالایی) در ناحیه دشت آبادان، جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22108/jssr.2024.140793.1278

عماد یحیایی؛ رامین عباسی؛ حمزه مهرابی؛ امین نویدطلب


بررسی نقش چینه‌شناسی در پتانسیل تغذیه در حوضه نکارود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22108/jssr.2024.139951.1275

نرگس نبی زاده چمازکتی؛ غلامحسین کرمی؛ علی طاهری؛ رمضان رمضانی اومالی