آلودگی زیست محیطی آب و رسوبات رودخانه گرگانرود در محدوده شهر گنبد

دوره 30، شماره 3، آبان 1393، صفحه 81-94

افشین قشلاقی؛ عباس تیموری؛ گیتی فرقانی؛ هادی جعفری


ریزرخساره‌ها، مدل رسوبی، چینه ‌ نگاری سکانسی و دیاژنز سازند هفتومان (کرتاسه بالایی)، ناحیه خور - شرق ایران مرکزی

دوره 31، شماره 2، تیر 1394، صفحه 83-104

محسن لیاقت؛ حمید کمال سروستانی؛ عباس صادقی؛ مسعود موسویان


پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان

دوره 33، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-100

10.22108/jssr.2017.21286

حسین هاشمی؛ شهرزاد سپیده دم؛ روح الله حسین زاده


بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه زیرین در منطقه راور، شمال کرمان

دوره 25، شماره 2، آبان 1388، صفحه 87-116

طیبه احمدی؛ محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور


چینه نگاری زیستی سازند تیرگان در دو ناحیه جوزک و چمن بید واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ

دوره 26، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 89-110

اسدا... محبوبی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ مهدی نجفی؛ بتول ریوندی؛ محمد وحیدی نیا


بررسی مکانیسم تشکیل گلاکونی‌های قاعده سازند گورپی در شمال شرق گچساران (تاقدیس آنه)

دوره 30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 89-103

محمد حسین محمودی قرائی؛ سمیه اکبری؛ محمود شرفی


تعیین الگوی تراکمی شکستگی‌های مخزن آسماری در میدان نفتی مارون

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 91-105

مهدی خشنودکیا؛ حسن امیری بختیار؛ حیدر بصیری؛ حسن امیری بختیار؛ خیرالله نورائی نژاد


پراکندگی مواد آلی در رسوبات سطحی بخش شمالی خلیج فارس

دوره 29، شماره 4، دی 1392، صفحه 93-110

غلامرضا حسین یار؛ راضیه لک؛ رضا بهبهانی