دوره 38 (1401)
شماره 1
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و هشتم، شماره پیاپی 86، شماره اول، بهار 1401
دوره 37 (1400)
دوره 36 (1399)
دوره 35 (1398)
دوره 34 (1397)
دوره 33 (1396)
دوره 32 (1395)
دوره 31 (1394)
دوره 30 (1393)
دوره 29 (1392)
دوره 28 (1391)
دوره 27 (1390)
دوره 26 (1389)
دوره 25 (1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 319
تعداد نویسندگان 611
تعداد مشاهده مقاله 191,300
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 152,355
نسبت مشاهده بر مقاله 599.69
نسبت دریافت فایل بر مقاله 477.6
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 670
تعداد مقالات رد شده 270
درصد عدم پذیرش 40
تعداد مقالات پذیرفته شده 326
درصد پذیرش 49
تعداد پایگاه های نمایه شده 22
تعداد داوران 234

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی از حوزه های موضوعی زیست شناسی چینه نگاری، چینه نگاری سکانسی میکروفاسیس، پالئواکولوژی مهندسی، رسوبات کواترنر، رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی، رسوب شناسی و کانسارها، هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی استقبال می نماید.


 

 • نوع اعتبار                          نشریه علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                      فصلنامه
 • نوع داوری                         دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری            کمتر از 6 ماه
 • رتبه در ISC                       ضریب تأثیر  188/.  (Q1)
 • رتبه در وزارت علوم               الف
 • درصد پذیرش                   
 • زبان نشریه                       فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                        الکترونیکی
 • نوع دسترسی                   رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی          دارد
 • هزینه بررسی و انتشار         زمان پذیرش مبلغ یکصد هزار تومان دریافت خواهد شد.

 فصلنامه پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب شناسی از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابه‌یاب turnitin, Grammarly, Hamanandjou, iThenticate, SID, Google Scholar, Google, Magiran  برای تکراری نبودن مقالات استفاده می‌کند.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی برای محققان و پژوهشگران به‌صورت آزاد و رایگان  است.(OPEN ACCESS)

 

 

 

 

 


 

نکات مهم

بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، ثبت‌نام و ارسال مقاله تنها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شود.  نویسنده مسوول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، ضرورتا استاد راهنما معرفی شود.

 در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

مقاله پژوهشی چینه نگاری سکانسی
1. ارتباط تغییرات ویژگی های مخزنی با فرایندهای رسوبی سازند ایلام در میدان سوسنگرد، جنوب غرب ایران

راضیه فولادوند؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ محمود جلالی

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.129945.1211

چکیده
  به منظور توسعه و اکتشاف میادین نیاز به شناخت چارچوب مدل زمین شناسی و تغییرات کیفیت مخزنی است. در این مطالعه، تغییرات کیفیت مخزنی سازند ایلام با ضخامت تقریبی145 متر در میدان سوسنگرد در فروافتادگی دزفول شمالی مورد بررسی قرار گرفت. مدل رسوبی این سازند با توجه به نبود ساختار ریزشی و ساخت های ریفی از نوع رمپ کربناته در نظر گرفته شد. در میدان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئوشیمی رسوبی
2. بررسی ژئوشیمیای سازند سرگلو با سن ژوراسیک میانی از دیدگاه کانی‌شناسی اولیه و دمای دیرینه در ناحیه لرستان

محمود شرفی؛ ئارام بایت گل؛ زیبا زمانی؛ رحیم باقری تیرتاشی؛ منوچهر دریابنده

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.131337.1218

چکیده
  سازند کربناته سرگلو (ژوراسیک میانی) در ناحیه لرستان عمدتا از شیل های آهکی سیاه رنگ و سنگ آهک های نازک تا متوسط لایه غنی از مواد آلی تشکیل شده است. تلفیق اطلاعات حاصل از ترسیم نمودارهای دوتایی عناصر فرعی و ایزوتوپ های پایدار مانند Na-Mn، Sr-Na، Sr/Na-Mn و مطالعات پتروگرافی و میکروسکوپ الکترونی و CL نشان دهنده ترکیب اولیه کلسیت با منیزیم پایین ...  بیشتر

میکروفاسیس
1. آثار توأم فرایندهای رسوبی و دیاژنزی بر توزیع گونه‌های سنگی در سیستم طبقه‌بندی پتروفیزیکی لوسیا؛ مطالعة موردی: سازندهای دالان و کنگان

ندا شاکری؛ حسین رحیم پور بناب؛ وحید توکلی؛ الهام حاجی کاظمی

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.25404

چکیده
  سازندهای کربناتة دالان بالایی و کنگان با سن پرمین پسین- تریاس پیشین به‌مثابة سنگ مخزن اصلی گازی در بعضی از میادین خلیج فارس به شمار می‌آیند. در این پژوهش برای بررسی عوامل مؤثر بر توزیع کلاس‌های پتروفیزیکی لوسیا، ریزرخساره‌ها و فرایندهای دیاژنزی بخش بالایی سازند دالان و سازند کنگان در یکی از میادین خلیج فارس بررسی شده است. در این ...  بیشتر

میکروفاسیس
2. مطالعة ریزرخساره‌ها و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در میدان نفتی خشت با تأکید بر خصوصیات مخزنی مطالعة موردی: حوضة رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران

رقیه فلاح بگتاش؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ آرمین امیدپور

دوره 37، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.127061.1198

چکیده
  سازند آسماری با سن الیگو- میوسن، یکی از بهترین مخازن نفتی در جنوب غربی ایران و جهان است. در این پژوهش به‌منظور درک عوامل کنترل‌کنندة کیفیت مخزنی سازند آسماری، مطالعات گستردة پتروگرافی برای شناسایی ریزرخساره‌ها، فرایندهای دیاژنزی مؤثر بر آنها و توالی پاراژنزی این فرایندها در میدان نفتی خشت انجام شد. برپایة بررسی 183 مقطع نازک میکروسکوپی ...  بیشتر

3. رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند آیتامیر در دشت گرگان: مدلی از محیط حاشیة ساحلی زیر نفوذ امواج

محمود شرفی؛ بیژن بیرانوند؛ ارسلان زینل زاده؛ ئارام بایت گل؛ مهران مرادپور؛ پوریا کهنسال

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 51-76

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.25354

چکیده
  چکیدهرسوبات سیلیسی- آواری سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش اقچی در ناحیة دشت گرگان شامل توالی ضخیمی از رسوبات شیل خاکستری تیره و ماسه‌سنگ‌های نازک تا بسیار ضخیم‌لایه است که در یک سیستم رسوبی حاشیة ساحلی تا دور از ساحل نهشته شده‌اند. چهار مجموعة رخساره‌ای شامل دور از ساحل، انتقالی دور از ساحل، پایین حاشیة ساحلی و میانه- بالای ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
4. زیست‌چینه‌نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران)

معصومه سبک رو؛ محمد وحیدی نیا؛ محمدحسین آدابی؛ نسرین هداوندخانی

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 21-50

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.25496

چکیده
  به‌منظور مطالعة زیست‌چینه‌نگاری و شناسایی زون‌های زیستی سازند پابده برمبنای زون‌بندی‌های زیستی جدید روزن‌داران شناور در محدودة تتیس، یک برش تحت‌الارضی در جنوب فروافتادگی دزفول واقع در میدان نفتی پارسی (چاه اکتشافی شماره-۱) انتخاب شد. برمبنای مطالعة سازند پابده در میدان پارسی (چاه اکتشافی شماره-۱) ۳۲۰ مقطع نازک میکروسکوپی مطالعة ...  بیشتر

ژئوشیمی رسوبی
5. پتروگرافی و تاریخچة دیاژنتیکی ماسه‌سنگ‌های سازند شوریجه (کیمریجین پسین- هاتریوین) در برش اسطرخی، حوضة رسوبی کپه‌داغ، شمال شرق ایران

مهدی رضا پورسلطانی

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 119-146

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.124716.1181

چکیده
  سازند شوریجه یک توالی سیلیسی‌آواری ژوراسیک پسین- کرتاسة پیشین (کیمریجین پسین- هاتریوین) واقع در حوضة رسوبی کپه‌داغ با ضخامت 392 متر در برش اسطرخی است. در برش اسطرخی، این سازند به‌طور هم‌شیب روی سازند کربناتة مزدوران (آکسفوردین) نهشته شده و به‌طور هم‌شیب نیز با سازند کربناتة تیرگان (بارمین- آپتین) پوشیده شده است. ماسه‌سنگ‌ها به‌طور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی
1. شبیه‌سازی توزیع شوری به علت کارست نمکی فعال در سد گتوند با استفاده از سیستم داینامیک و تعیین پارامترهای مؤثر بر مقدار شوری

سارا منجزی؛ منصور مؤمنی؛ محسن نجارچی؛ نرگس منجزی؛ هوشنگ حسونی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.129789.1209

چکیده
  مسئله مهم در بهره‌برداری از مخزن گتوند، سازند نمکی موجود درآن است. هدف اصلی این پژوهش، اصلاح منحنی فرمان بهره‌‌برداری از مخزن در جهت کاهش اثرات منفی سازند نمکی می‌باشد. در این پژوهش پس از گردآوری اطلاعات میدانی در محل مخزن، عملکرد آن از مرداد ماه 1390 تا پایان سال 1395و فرآیند انحلال سازند نمکی با روش سیستم داینامیک و با استفاده از نرم‌افزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی چینه نگاری سکانسی
2. ریزرخساره ها، شرایط ته نشینی و چینه نگاری سکانسی توالی کربناته-تبخیری سازند کنگان، در بخش مرکزی خلیج فارس

مجید فخار؛ پیمان رضائی؛ امیر کریمیان طرقبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2022.132142.1221

چکیده
  خلیج فارس دارای بزرگترین میادین گازی دنیا می باشد. بخش مخزنی این میادین، سازندهای دالان بالایی و کنگان به سن پرمو-تریاس است . این پژوهش بر پایه اطلاعات حاصل از مغزه و اطلاعات پتروفیزیکی در چاه A بخش مرکزی خلیج فارس با ضخامت 174 متر انجام شده است. یافته های حاصل از مطالعه 628 مقطع نازک نشاندهنده 12 ریز رخساره که در 5 گروه ریز رخساره ای (محیط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زیست چینه نگاری
3. زیست چینه نگاری توالی ووچیاپینگین و چانگزینگین پیشین بر مبنای آمونوئیدها در شمال باختر ایران

ناهیده غنی زاده تبریزی؛ عباس قادری؛ دیتر کورن؛ علیرضا عاشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2022.130310.1213

چکیده
  توالی رسوبات پیرامون مرز پرمین - تریاس در منطقه جلفای آذربایجان از دیدگاه سنگ چینه نگاری مشتمل بر سنگ آهک‌ها و شیل‌های لایه‌های جلفای پایینی و بالایی، شیل‌های عضو زال و سنگ آهک‌های حاوی Paratirolites سازند علی‌باشی و طبقات شیلی - کربناته سازند الیکا می‌باشد. لایه‌های جلفای پایینی سرشار از فسیل انواع زیستمندان کف‌زی نظیر بازوپایان ...  بیشتر

ابر واژگان