راهنمای نویسندگان

 1-   هنگام ارسال مقاله لازم است  فایل های زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

 الف -  فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

ب -  فایل واگذاری حق انتشار مقاله(کپی رایت):  فایل واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

ج -  فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

2-  فرم تعهد نویسندگان به صورت پرسش ‏های چک لیست در سامانه تهیه شده است. لطفا پرسش ‏ها را به دقت مطالعه و نسبت به تکمیل فرم دقت لازم بعمل آید.

3- مقاله‌های ارسالی نباید در مجله‌ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت هم‌زمان ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.

4- در صورت ارسال نظرات داوری، فایل اصلاح شده مقاله به همراه نامه گزارش اصلاحات انجام شده متناظر با نظرات هر داور از طرف نویسنده مسئول ارسال شود.

5- دریافت مقاله صرفاً از طریق سایت نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی به آدرس الکترونیکی jssr.ui.ac.irانجام می‌شود. در صورتی پس از 10روز کد مقاله به آدرس پست الکترونیکی نویسنده ارسال کننده مقاله ارسال نشد، مراتب را از دفتر نشریه پیگیری نمایید.

6-نشریه در ویرایش مطالب مقاله­ ها، آزاد است.

7-مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

8-  مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می شود، ضرورتا" می بایست از طریق کارتابل استاد خود به نشریه ارسال گردد، در غیر اینصورت در هیات تحریریه قابل طرح نخواهد بود.

9-چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه ای تامین شده باشد و یا مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با حمایت مالی سایر نهاد ها و موسسات باشد کسب مجوز چاپ نتایج طرح یا پژوهش از مؤسسه مطبوع و ارائه به دفتر نشریه در هنگام ارسال مقاله ضروری می باشد و در صورت درخواست مؤسسه باید نام آن مؤسسه در پاورقی صفحه اول درج شود.

10-معادل های انگلیسی در هر صفحه با علامت شماره گذاری مستقل برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

11-حداقل منابع مورد استفاده نباید از 20 منبع کمتر باشد.

12-در متن مقاله ، به شماره نمودارها، جداول ها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص گردد. عنوان نمودارها ، جداول و شکلها باید به دو زبان فارسی و انگلیسی در متن مقاله آورده شود.

13-جدول ها و شکل ها حداقل با کیفیت dpi 300 برای چاپ مستقیم ارسال شوند.

14-مقاله های رسیده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

15- مسوولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده عهده دار مکاتبات است.

16-مقالات ترجمه اصولا" پذیرفته نمی شود.

17-حداکثر تعداد صفحات مقاله، شامل جدول ها و منحنی ها 20 صفحه باشد.

18-نشریه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

19-اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و نشریه پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی هیچ گونه مسوولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.

20-نویسنده موظف است اصلاحات خواسته شده از طرف داورها را حداکثر پس از دو ماه انجام دهد در غیر این صورت مقاله اصلاح شده ارسالی به عنوان مقاله جدید در نظر گرفته می شود و مراحل داوری مجددآ تکرار خواهد گردید.

21-نویسنده باید اصلاحات انجام شده در متن مقاله را با رنگ آبی مشخص نماید.

22-نویسنده باید جواب اصلاحات خواسته شده از طرف داوران (برای هر داور جداگانه) را طی نامه ای جداگانه تهیه و به همراه مقاله ارسالی بارگذاری نماید.

 

* * *********

به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند نشریه پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب‌شناسی دانشگاه اصفهان به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با

 • ·        زیست چینه‌نگاری
 • ·        چینه‌نگاری سکانسی
 • ·        میکروفاسیس
 • ·        پالئواکولوژی
 • ·        مهندسی رسوبات کواترنر
 • ·        رسوب‌شناسی و آلودگی‌های زیست‌محیطی
 • ·        رسوب‌شناسی و کانسارها
 • ·        هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب‌شناسی و ژئوشیمی‌رسوبی

 پذیرای مقالات است.

مقاله‌های ارسالی به این نشریه باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند در غیراین صورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. رعایت نکات و دستورالعمل زیر برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع نشریه هنگام ارسال مقالات ضروری است :

1-  صفحه آرایی

 مقاله در نرم‌افزار  Word 2003با حاشیه بالا: 5/3، پایین: 3 و چپ 2 و راست 2 سانتی‌متر (نوع کاغذ انتخاب شده: A4 باشد)، حداکثر در 20 صفحه (از ابتدای صفحه دوم - عنوان و چکیده فارسی- تا انتهای منابع بدون در نظر گرفتن ضمایم و چکیده انگلیسی) با فاصله خطوط Single تایپ شود.

2-  منبع نویسی

 • در متن مقاله رجوع به کارهای چاپ شده در داخل پرانتز که ابتدا نام مؤلف / مؤلفان و سپس سال انتشار ذکر گردد. برای مثال (Wilson 1975; Flugel 2010; Shabafrooz et al. 2015) (James and Wynd 1965).
 • · در صورت استفاده از بیش از یک مقاله از یک مؤلف که در سال مشابه چاپ شده‌اند، پس از ذکر سال از حروف ,b, a ..... استفاده شود.
 • اسامی نویسندگان خارجی به لاتین نوشته شده و از زیرنویس کردن معادل فارسی آن‌ها خودداری نمایید.
 • فهرست منابع انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا قرارگیرد (نیازی به شماره‌گذاری نیست).

3-  گراف‌ها

 • اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی هر یک باید به طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.

4-      ساختار کلی مقالات

 • صفحه اول:

-عنوان مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد)

-نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) (نویسنده مسؤول با علامت * مشخص و به صورت زیر نویس در صفحه اول آورده شود)، رتبه علمی، تخصص

 • نام دانشگاه/مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس کامل برای نویسنده (گان) شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و ثابت)، نمابر و پست الکترونیک.
 • چکیده مقاله به زبان فارسی (حداکثر 200 کلمه) و کلید واژه‌ها (حداکثر 5 واژه).
 • صفحه دوم:

-                 عنوان، چکیده و کلید واژه‌های انگلیسی

-              مشخصات نویسندگان (نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) (روبروی نام نویسنده مسئول واژه "Corresponding Author" نوشته شود)، رتبه علمی، تخصص، نام دانشگاه/ مؤسسه محل اشتغال، پست الکترونیک) به انگلیسی.

 • صفحه سوم تا انتهای مقاله

بدنه اصلی مقاله به صورت شماره گذاری شده و به ترتیب زیر باشد.

1- مقدمه: کلیات موضوع مورد بحث: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سؤال‌های پژوهش.

2- تاریخچه موضوع و پیشینه پژوهش: ارایه تعاریف ضروری، بیان کافی دستاوردهای پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط به گونه‌ای که پشتیبانی کننده فرضیه‌ها و مدل مفهومی مورد بررسی در پژوهش مقاله باشد.

3- روش کار و شیوه انجام مطالعه: نوع پژوهش، ابزار و روش‌های گردآوری داده‌ها، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.

4- بحث و تحلیل یافته‌های پ‍‍ژوهش

5- نتیجه‌: ارایه یافته‌های اصلی پژوهش، مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد پژوهش‌های آتی، محدودیت‌های پژوهش (کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب و در ادامه یکدیگر ارایه شوند).

 

در کل مقاله نوشته‌های فارسی با قلم BLouts و نوشته‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند:

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

BLouts 16

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

 BLouts 10

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BLouts  10

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

Times 9

کلید واژه‌ها

پررنگ (Bold)

BLouts 10

منابع لاتین

معمولی(Regular)

Times 10

 

 

 

 

 

 

عناوین اصلی داخل متن مقاله

پررنگ (Bold)

BLouts  12

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

Times 10

اختصارها یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

Times10

زیر نو یس‌های جداول و اشکال

معمولی(Regular)

Times  9

شیوه رفرنس دهی منابع بر اساس فرمت مجله AAPG انجمن زمین شناسان نفت آمریکا است.

شیوه نگارش منابع خارجی در انتهای مقاله

کتاب

یک نویسنده:

 • Flugel E. 2010. Microfacies of carbonate rocks. Springer, Berlin, 976 p.

دو یا چند نویسنده:

 • Allen P.A. and Allen J.R. 2005. Basin Analysis: Principles and Applications (2nd editions). Blackwell Publishing, Oxford, 549 p. 

مقاله مجلات علمی

یک نویسنده:

 • Owens R.M. 2004. Late Ordovician and Early Silurian Proetida (Trilobita) from north-western and central Europe. Palaeontology, 47(3): 557-578.

دو یا چند نویسنده:

 • Pittau P. Cotza F. and Del Rio M. 2003. Early Silurian siliceous sponge spicule assemblages from the Sardinia Hercynian Chain (Italy). Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 42(3): 225-239.
 • · Pomar L. Mateu-Vicens G. Morsilli, M. and Brandano M. 2014. Carbonate ramp evolution during the Late Oligocene (Chattian), Salento Peninsula, southern Italy. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 404: 109-132. 

مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس (Proceedings)

 • ·Steinhauff D. M. and Walker K. R.  1996. Sequence stratigraphy of an apparently non-cyclic carbonate succession: recognizing subaerial exposure in a largly subtidal, Middle Ordovician stratigraphic sequence in eastern Tennessee. In: Witzke G. A.  Ludvingson J. E. and Day B. J (Eds.), Paleozoic Sequence Stratigraphy: Views from the North American Craton, special paper, Geological Society of America, 87-115.

پایان نامه و رساله

 • · Kaiser S.I. 2005. Mass extinctions, climatic and oceanographic changes at the Devonian-Carboniferous boundary, PhD thesis, Ruhr-University Bochum, Germany, 156 p.  

منابع اینترنتی

وب سایت دولتی یا سازمان:

 • http://www.gsi.ir/General/Lang_en/WebsiteId_14/Page_48/WebsiteId_13/Paleontology.html; Forminiferal genera and their classification (e-book), (2005) 

 در نهایت با توجه به مطالب بیان شده ساختار کلی مقاله­های ارسالی باید به صورت زیر باشد.

ساختار مقالات ارسالی به نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان

عنوان مقاله

نام و نام خانوادگی نویسندگان (به همراه کلیه مشخصات)

چکیده فارسی

کلید واژه‌ها:

Paper Title

Authors

Abstract

Key Words:

1- مقدمه

2- تاریخچه موضوع و پیشینه پژوهش

3- روش کار و شیوه انجام مطالعه

4- بحث و تحلیل یافته­های پژوهش

5- نتیجه‌

تشکر و سپاسگزاری

  منابع