تماس با ما

شماره تماس: 37932175(31)98+ (ساعات پاسخگویی 8 الی 12 روزهای اداری)
پست الکترونیک: jssr@res.ui.ac.ir
ایمیل رسیدگی به پیشنهادات، شکایات و شکایات: Journals @res.ui.ac.ir
 آدرس: اصفهان- دانشگاه اصفهان- سازمان مرکزی- معاونت پژوهشی و فناوری - طبقه سوم - دفتر نشریه پژوهش‌‌های چینه نگاری و رسوب شناسی- کد پستی 8174673441

 


CAPTCHA Image