نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
ناصر ارزانی ژئوشیمی رسوبی هیات علمی
الهام اسدی مهماندوستی ژئوشیمی رسوبی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی
بهروز اسرافیلی دیزجی رسوب شناسی و کانسارها کارشناس رسوبشناسی شرکت خصوصی نفت
علی اسعدی چینه نگاری سکانسی شرکت مشاوران انرژی تهران-بخش علوم زمین-مطالعات زمین شناسی
نجمه اعتماد سعید عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران
زهرا اعلمی نیا استادیار گروه زمین شناسی،دانشکده علوم ، دانشگاه اصفهان، ایران
مهناز امیرشاه کرمی
آرش امینی دانشگاه گلستان
عبدالحسین امینی
رضا اهری پور
شمس الله ایوبی
علی اوپرا
آرام بایت گل تخصصی زنجان، بلوار گاوازنگ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشکده علوم زمین
داریوش باغبانی
علی محمد باقری
هاشم باقری
بیژن بیرانوند پژوهشگاه صنعت نفت
بیژن بیرانوند عضو هیئت علمی پژوهشگاه نفت
صدیقه بطالبلویی رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی استادیار، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
علیرضا بنی اسد دانشگاه آخن آلمان
علی بهرامی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
حمیدرضا پاکزاد
مهرداد پسندی
قدرت ترابی
نادر تقی پور عضو هیات علمی
وحید توکلی تهران- میدان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس علوم- دانشکده زمین‌شناسی
هادی جعفری دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی جعفرزاده ژئوشیمی رسوبی دانشگاه صنعتی شاهرود
علی حسین جلیلیان چینه نگاری سکانسی استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، ایران
حمایت جمالی رسوب شناسی و کانسارها دانشگاه اصفهان-عضو هیات علمی دانشکده علوم-گروه زمین شناسی
رضا جهانشاهی دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی چهرازی پژوهشگاه صنعت نفت
ناصر حافظی مقدس هیات علمی
حمید حجازی
احسان حسینی
احسان حسینی
محبوبه حسینی برزی هیات علمی
محمد خانه باد هیئت علمی
احمدرضا خزایی
یونس خسروی رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی استادیار گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
مهدی دارائی میکروفاسیس هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
جهانبخش دانشیان هیات علمی
احسان ده یادگاری ژئوشیمی رسوبی گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
افسانه ده بزرگی زیست چینه نگاری استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین
احمد رضا ربانی ژئوشیمی رسوبی مهندسی نفت/ دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جواد ربانی زیست چینه نگاری گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
علی رحمانی
کوروش رشیدی شریف آباد عضوهیت علمی
خلیل رضایی خ مفتح شماره 43 دانشگاه خوارزمی تهران دانشکده علوم زمین گروه زمین شناسی
خلیل رضایی
محسن رضایی دانشگاه شیراز
محسن رضایی هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی گروه آموزشی زمین شناسی، دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم ) تهران
پیمان رضائی گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان
الهه زارعی پالئواکولوژی گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان
محمد یزدی رسوب شناسی و کانسارها زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مهدی یزدی
حامد زندمقدم رسوب شناسی و کانسارها گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
افشین زهدی چینه نگاری سکانسی استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، ایران
فرشته سجادی زیست چینه نگاری تهران - دانشگاه تهران - پردیس علوم - دانشکده زمین شناسی
فرشته سجادی هزاوه هیئت علمی
فرهنگ سرشکی
سعیده سنماری چینه نگاری سکانسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
علیرضا شاهین هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان، ایران
روح ا... شب افروز National Iranian South Oil Co
کورش شیرانی عضو هیات علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
محمود شرفی چینه نگاری سکانسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان
فرامرز شعبانی
رحیم شعبانیان عضوهیات علمی
علی شکاری فرد
عباس صادقی پالئواکولوژی گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدعلی صالحی هیأت علمی
مهدی صرفی زیست چینه نگاری استادیار دانشکده علوم زمین ، دانشگاه دامغان، دامغان ایران
علی صیرفیان عضو هیأت علمی
همایون صفایی
امراله صفری
علی طاهری هیات علمی
محسن طباطبایی منش
نصراله عباسی دانشگاه زنجان
محسن علامه استاد
مسعود علی پوراصل رسوب شناسی و کانسارها پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
بهرام علیزاده استاد دانشگاه
امیرحسین عنایتی بیدگلی چینه نگاری سکانسی، ژئوشیمی رسوبی پژوهشگاه صنعت نفت
علی غبیشاوی هیات علمی
حسین غلامعلیان زیست چینه نگاری گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
علی فرضی پور
فریبا فروغی زیست چینه نگاری دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سادات فیض نیا
عباس قادری زیست چینه نگاری استادیار گروه زمین شناسی - دانشکده علوم - دانشگاه فردوسی مشهد - مشهد - ایران
ابراهیم قاسمی نژاد زیست چینه نگاری استاد دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران.
اکبر قاضی فرد
فریدون قدیمی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراک
افشین قشلاقی رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی عضو هیات علمی/دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدعلی کاوسی چینه نگاری سکانسی رییس چینه و رسوبشناسی مدیریت اکتشاف شرکت نفت
علی کدخدایی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
شاهین کرد
معصومه کردی چینه نگاری سکانسی هیات علمی - دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی
حاجی کریمی
بهناز کلنات
بهناز کلنات
محمدرضا کمالی هیات علمی
انوشیروان کنی زیست چینه نگاری عضو هیئت علمی
حسین کوهستانی ژئوشیمی رسوبی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، ایران
محمد نبی گرگیج
اعظم ماهانی پور زیست چینه نگاری گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
اسداله محبوبی گروه زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن محسنی ژئوشیمی رسوبی گروه زمین شناسی/دانشکده علوم پایه/ دانشگاه بوعلی سینا همدان/ ایران
علی محمودی کارمند شرکت نفت
مجتبی محمودلو دانشکده زمین شناسی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد، گرگان
میر علی اصغر مختاری گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
حسن مدنی
غلامرضا میراب شبستری هیات علمی
مریم مرتضوی مهریزی خراسان جنوبی- بیرجند- انتهای بلوار شهید آوینی- پردیس شوکت آباد- دانشگاه بیرجند- دانشکده علوم- گروه زمین شناسی
مجید میرزایی
مریم میرشاهانی
مرجان مشکور
سید علی معلمی عضو هیات علمی
محمود معماریانی هیات علمی
علی معین فر پژوهشگاه صنعت نفت
امیر مهدوی رسوب شناسی و کانسارها گروه زمین شناسی/ دانشگاه بیرجند
هادی مهدوی بصیر شرکت عملیات اکتشاف
حمزه مهرابی چینه نگاری سکانسی استادیار / دانشگاه تهران
سید رضا موسوی حرمی هیات علمی
سید محمدعلی موسوی زاده چینه نگاری سکانسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
مجید نادری
علیرضا ندیمی هیئت علمی
مرضیه نطقی مقدم زیست چینه نگاری عضو هیات علمی
محمد نعمتی ورنوسفادرانی رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده منابع طبیعی- گروه محیط زیست
امین نویدطلب ژئوشیمی رسوبی استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
حسین هاشمی دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران
مرتضی هاشمی مهندسی رسوبات کواترنر عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
نسرین هداوندخانی زیست چینه نگاری دانشگاه شهید بهشتی
مسعود همام دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه واعظ جوادی زیست چینه نگاری بخش سافت راک، دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد وحیدی نیا هیئت علمی
حسین وزیری مقدم هیئت علمی