کاربرد پوشش‌های میکروبی در تفسیر محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مطالعه‏ای از نهشته‌های کربناته عضو 1 و2 از گروه میلا (سازند ده صوفیان) در البرز مرکزی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری، زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

  نهشته‏های کربناته عضو 1 و 2 گروه میلا در البرز مرکزی (کامبرین میانی) که در این تحقیق سازند ده صوفیان نامیده می‏شود، در برش‏های شهمیرزاد، تویه دروار، میلاکوه و ده ملا مورد مطالعه قرار گرفته است. این نهشته‏ها در چهار کمربند رخساره­ای یک رمپ کربناته شامل محیط­های عمیق حوضه­ای، رمپ خارجی (توالی‏های ساب تایدال عمیق)، رمپ میانی (توالی‏های ساب تایدال کم عمق و بخش پایینی اینترتایدال) و رمپ داخلی (توالی‏های سد، لاگون، بخش بالایی اینترتایدال و سوپراتایدال) بر جای گذاشته شده‏اند. پوشش­های میکروبی متنوعی در رسوبات دریایی کم عمق (شامل ساب تایدال و اینترتایدال) این واحد شناسایی شده­است. بر اساس این مطالعه، پوشش­های میکروبی دارای مورفولوژی‏های مختلفی از نظر شکل و نحوه رشد هستند و شامل فرم‏های مسطح تا موجی، گنبدی، پیازی، ستونی، بادبزنی و ترومبولیت است. مجموعه رخساره­های سازند ده صوفیان به صورت چرخه‏های کوچک مقیاس شامل چرخه­های پری تایدال، ساب تایدال کم عمق و ساب تایدال عمیق معرفی شده‏اند به طوری که پوشش­های میکروبی از اختصاصات عمده و اصلی این چرخه­ها محسوب می‏گردد. روند تغییرات عمودی رخساره‏ها در چرخه‏های کم عمق شونده و عمیق شونده به سمت بالا و الگوی توزیع پوشش‏های میکروبی در این چرخه‏ها، وابسته به محیط رسوبی و موقعیت‏های مختلف آنها بر روی پلاتفرم کربناته بوده است. مبنای طبقه بندی استفاده شده در این مطالعه می‏تواند اطلاعات با ارزشی در کاربرد پوشش‏های میکروبی برای مطالعات محیط رسوبی دیرینه و چینه‏نگاری سکانسی ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Usage of microbial mats in depostional environment interpretation and sea level changes: A study of carbonate deposits of members 1 to 2 of the Mila Group (Deh-Sufiyan Formation) in Central Alborz

نویسندگان [English]

 • Asadollah Mahboubi 1
 • Aram Bayetgol 2
 • Reza Moussavi Harami 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashha
چکیده [English]

Carbonate deposits of members 1 to 2 of the Mila Group (Middle Cambrian) in Central Alborz that call Deh-Sufiyan Formation in this research, were studied in Shahmirzad, Tueh-Darvar, Mila-Kuh and Deh-Molla sections. These sediments were deposited in four facies belts on a carbonate ramp including basinal environments, outer ramp (deep subtidal sequences), mid ramp (shallow subtidal to lower intertidal sequences), and inner ramp (shoal and upper intertidal to supratidal sequences). Various microbialites were recognized in the shallow-water sediments (includes subtidal and intertidal) of this unit. Based on this study, microbial mats have various morphology of form and type of growth structure and inluding laminar to wavy-laminar, domal or hemispheroidal, bulbous, columnar, regular ï‌‚abellate columns, unlaminated, loaf- to mound-shaped thrombolities. Facies associations of Deh-Sufiyan Formation are arranged in small-scale of peritidal, shallow subtidal, and deep subtidal cycles and microbial mats are the major features of them. The trends of vertical changes of facies in shallowing-upward and deepening-upward cycles and distribution of various types of microbialites in these cycles had been related to depostional environments and their postions on carbonate ramp. Basal classification method used in this study can provide valuable informations for application of microbiali mats in paleo-environmental and sequence stratigraphy analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deh-Sufiyan Ramp
 • Microbial mats
 • Deh
 • Deh-Sufiyan Formation
 • Sufiyan Ramp
 • stromatolitic cycles
 • Mila Group
 • Sufiyan Formation