تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 313
تعداد نویسندگان 568
تعداد مشاهده مقاله 134,811
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 128,178
نسبت مشاهده بر مقاله 430.71
نسبت دریافت فایل بر مقاله 409.51
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 639
تعداد مقالات رد شده 259
درصد عدم پذیرش 41
تعداد مقالات پذیرفته شده 300
درصد پذیرش 47
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 216

به اطلاع می رساند فصلنامه پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب شناسی موفق به کسب عنوان «نشریه هسته» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) شده است. این موفقیت را به عموم اندیشمندان گرامی تبریک عرض می کنیم.

****

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی از حوزه های موضوعی زیست شناسی چینه نگاری، چینه نگاری سکانسی میکروفاسیس، پالئواکولوژی مهندسی، رسوبات کواترنر، رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی، رسوب شناسی و کانسارها، هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی استقبال می نماید.


 

 • نوع اعتبار                          نشریه علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                      فصلنامه
 • نوع داوری                         دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری            کمتر از 6 ماه
 • رتبه در ISC                       ضریب تأثیر  146/.  (Q3)
 • رتبه در وزارت علوم               الف
 • درصد پذیرش                   
 • زبان نشریه                       فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                        الکترونیکی
 • نوع دسترسی                   رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی          دارد
 • هزینه بررسی و انتشار         زمان پذیرش مبلغ یکصد هزار تومان دریافت خواهد شد.

 


 

نکات مهم

بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، ثبت‌نام و ارسال مقاله تنها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شود.  نویسنده مسوول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، ضرورتا استاد راهنما معرفی شود.

 در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

شماره جاری: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 81، پاییز 1399 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و ششم، شماره پیاپی 81، شماره چهارم، زمستان 1399) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2008-7888
شاپا الکترونیکی
2423-8007

بانک ها و نمایه نامه ها