آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 647
تعداد پذیرش 305
تعداد عدم پذیرش 263
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 100

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 320
تعداد مشاهده مقاله 150123
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 134376
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 30 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 856 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 805 روز
درصد پذیرش 47 %