اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 32
تعداد پذیرش 11
تعداد عدم پذیرش 7
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 25
تعداد مشاهده مقاله 5009
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1928
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 124 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
درصد پذیرش 34 %