اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 639
تعداد پذیرش 299
تعداد عدم پذیرش 259
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 98

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 312
تعداد مشاهده مقاله 134160
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 127834
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 31 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 869 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 819 روز
درصد پذیرش 47 %