اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 45
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 11
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 5

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 8
تعداد مشاهده مقاله 676
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 388
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 142 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
درصد پذیرش 42 %