اخبار و اعلانات

نتیجه ارزیابی نشریه در سال 98

بدین وسیله به اطلاع می رساند نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان برابر اعلام دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و براساس ارزیابی و رتبه بندی جدید نشریات موفق به کسب رتبه الف (بالاترین سطح رتبه بندی ) شده است . این موفقیت را به عموم اندیشمندان گرامی تبریک عرض می کنیم.  

مطالعه بیشتر

کسب موفقیت نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی بعنوان نشریه هسته در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

به اطلاع می رساند فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی موفق به کسب عنوان «نشریه هسته» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) شده است. این موفقیت را به عموم اندیشمندان گرامی تبریک عرض می کنیم.

مطالعه بیشتر