فاکتورهای کنترل­کننده گسترش بافت­های مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان- میدان پارس جنوبی

نویسندگان

چکیده

         چکیده   فرآیندهای دیاژنزی مختلفی کیفیت مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان در میدان پارس جنوبی را تحت تاثیر قرار داده است. از جمله مهمترین این فرآیندها تشکیل سیمان انیدریت­ است که بصورت لایه­ای، پویکیلوتوپیک، پرکننده تخلخل و فراگیر، ندولی و بلورهای پراکنده، پرکننده شکستگی و رگچه­­ای گسترش یافته است. این بافتها طی مراحل مختلف دیاژنزی بصورت جانشینی و نیز پرکننده تخلخل انواع رخساره­ها را به درجات متفاوتی متاثر ساخته­اند. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که سیمان انیدریت عمدتاً در رخساره­های دولومیتی تشکیل شده و در رخساره های آهکی بصورت پراکنده و خیلی اندک است و لذا تاثیری بر کیفیت مخزنی آنها نداشته است. این امر همچنین بیانگر تاثیر شورابه­های غنی از سولفات در فرآیند دولومیتی شدن می­باشد.­­از بین بافتهای مختلف انیدریت، نوع پرکننده تخلخل و فراگیر بیشترین تاثیر را بر کیفیت مخزنی داشته است و با گسترش در رخساره­های دولوگرینستونی و دولوپکستونی دانه­پشتیبان و پر­کردن تمامی فضاهای خالی طی تدفین کم ­ عمق کیفیت مخزنی آنها را به شدت کاهش داده است. اما از طرفی با توجه به انحلال­پذیری این نوع سیمان، در مراحل بعدی دیاژنز و ایجاد تخلخل ثانویه، کیفیت مخزنی آنها بهبود یافته است. بطور کلی گسترش سیمان انیدریت بصورت بافت­های مختلف توسط سه عامل بافت رسوبی اولیه، حضور سیالات شور غنی از سولفات و فرآیندهای دیاژنزی بعدی(انحلال و شکستگی) کیفیت مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان را کنترل نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors controlling distribution of different textures of anhydrite cement and its relation to reservoir quality in the Upper Dalan and Kangan carbonate reservoirs, South Parsfield

چکیده [English]

        Abstract   Reservoir quality of Upper Dalan and Kangan carbonate reservoirs in the South Pars field has been affected by various diagenetic processes. The formation of anhydrite cement is one of the most important of these processes, developed in layered, poikilotopic, pore-filling and pervasive, nodular and sparse crystals, fracture filling and veinlet forms. These textures during different diagenetic stages, by replacement, displacement and pore occluding and in different degrees, have been affected various facies in the reservoir. The results of this study indicate anhydrite cement has mostly affected the dolomite facis than the lime facies. In addition, this also shows the effect of sulfate- rich brines in dolomitization. In the view of reservoir quality, Pore-filling and pervasive anhydrite texture is more effective than the others. As, occluding of whole pore spaces in dolograinstone and grain-dominated dolopackstone facies by this anhydrite and during shallow burial diagenesis, has resulted in extreme damaging of the reservoir quality. In contrast, the reservoir quality of these facies has been improved due to dissolution of this cement and creation of the secondary vuggy pore spaces in subsequent diagenetic stages. It can be concluded that the development and effect of the anhydrite in different textures in the reservoir, controlled by three main factors including the presence of sulfate-rich brines, initial sedimentary texture and the effect of the later diagnetic processes (i.e.dissolution and fracture).   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Upper Dalan and Kangan Formations
  • Sulfate-Rich Brines
  • Different Anhydrite Textures
  • Sulfate
  • Rich Brines
  • Reservoir quality
  • Diagenesis
  • Dissolution
  • Fracture