نویسندگان

چکیده

       چکیده   در این پژوهش سعی شده است محدوده ای به وسعت حدود 20 کیلومتر مربع واقع در تنگه خوران (محدوده بین بندر لافت و بندر پهل در استان هرمزگان) مورد مطالعه ژئوفیزیکی کم عمق و رسوب شناسی قرار گرفته تا اطلاعاتی در زمینه اشکال بستر در این منطقه بدست آید.   بر اساس مطالعات انجام شده، ، اشکال بستر در این منطقه شامل دون­های ساده بزرگ مد غالب با طول موج بین 10 تا 100 متر، دون­های مرکب متوسط تا بسیار بزرگ مد غالب با طول موج بین 5 تا 100 متر ، دون­های ساده - مرکب بزرگ تا بسیار بزرگ جزر غالب با طول موج بین 30 تا بیش از 100 متر و دون­های ساده متوسط تا بسیار بزرگ جزر غالب می­باشد. بیشترین طول موج مشاهده شده در منطقه مربوط به ­دون­های مرکب بزرگ تا بسیار بزرگ با مقدار 300 متر و ارتفاع 10 متر می­باشد که اشکال بستر کوچکتر با طول موج 20 تا 30 متر بر روی بخش با شیب کم آن­ها، تشکیل شده است. در جریان­های تشکیل دهنده دون­ها (رژیم جریانی پایین) در این منطقه سرعت جریان و انتقال رسوبات ازبخش فرورفته تا خط الراس افزایش می­یابد و رژیم حرکتی دون­ها به سمت پایین دست جریان می­باشد. بر اساس مطالعات دانه سنجی و مرفوسکوپی، رسوبات تشکیل دهنده اشکال بستر عمدتا" از ذرات درشت در محدوده ماسه متوسط تا گرانول (2 تا2- Ø ) تشکیل شده است (دامنه اندازه رسوبات تشکیل دهنده در منطقه مورد مطالعه از رس تا گرانول می­باشد). ترکیبات آن­ها شامل اجزای گراولی – سیلتی بیوکلاستیک با اجزای تخریبی (کوارتزدر اندازه سیلت – ماسه ریز، خرده سنگ در اندازه گرانول- سیلت و میکا) می­باشد.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Khoran Strait bedforms and deposits (Laft- Pohl), East of Persian Gulf

چکیده [English]

     Abstact   In this research has tried which the area with 20 Km2 width (in Khoran Strait) has studied with respect to shallow seismic, sedimentology and bedforms investigation.   Bedforms in this area are composed of simple large flood-dominated dunes with wavelengths between 10 and 100 meters, composite medium to very large flood-dominated dunes with wavelengths between 5 to >100 meters, simple- and composite large to very large ebb dominated dunes with wavelengths between 30 to >100 meters and simple medium to very large ebb dominated dunes. Maximum wavelength observed in the area belongs to composite large to very large, 10 meters high ebb- dominated dunes with a wavelength of 300 meters, which superimposed on their stoss side smaller bedforms with wavelengths of 20 to 30 meters . In lower flow regime, flow and sediment transport accelerates from trough to crest and migrating regime of dunes are downstream. Based on granulometry and morphoscopic studies, sediments of bedforms are mainly composed of coarse fractions (ranging from medium sand to granule). Their composition is bioclastic accompanied by clastic fractions (quartz, rock fragment and mica).     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Khoran Strait
  • Bedforms
  • Dune
  • Sediment and Granulometry