1. میکرو بیو استراتیگرافی بخش بالائی سازند دالان و سازند کنگان بر اساس فرامینیفرا در چاه لاوان ­ 3 ­ ، حوضه خلیج فارس

سمیه بهارلوئی یانچشمه؛ حسین رحیم پور بناب؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ حسین رحیم پور بناب؛ سید علی آقانباتی؛ محمدرضا یوسف پور

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 1-20

چکیده
              چکیده   مطالعات میکرو بیواستراتیگرافی نهشته های مربوط به بخش بالائی سازند دالان و سازند کنگان در چاه لاوان 3 منجر به شناسائی 116 گونه متعلق به 55 جنس فرامینیفر و هفت گونه از جلبک ها گردید که در نهایت پس از ترسیم جدول گسترش چینه شناسی این گونه­ها؛ بیوزون Paraglobivalvulina mira برای بخش بالائی سازند دالان و بیوزون Claraia aurita , Spirorbis phlyctaenae ...  بیشتر

2. معرفی لوله‌های زیستی‌ کرم‌های پرتاران در سازند د ِ برسو (ایران مرکزی)

محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ حمید کمالی سروستانی؛ سید مسعود موسویان

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 21-30

چکیده
         حمید کمالی سروستانی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی *   عباس صادقی، دانشیار، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی   محمد حسین آدابی، استاد، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی   سید مسعود موسویان، دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی     چکیده   بررسی پلی‌کائت‌ها در سازند دبرسو به شناسایی سه جنس Glomerula ، Rotulispira ، Rotularia ...  بیشتر

3. بررسی میزان فرسایش وتولید رسوب‌ حوزه آبخیز ایوانکی با استفاده از مدل­های FSM ، MPSIAC و ایستگاه رسوب‌سنجی

شیرین محمدیها؛ حمیدرضا پیروان؛ سید رضا موسوی حرمی؛ سادات فیض نیا؛ رضا بیات

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 31-48

چکیده
         چکیده   فرسایش خاک و رسوب­زایی یکی از مسائل مهم زیست محیطی مطرح در جهان است و خسارات زیادی برای حیات و اکوسیستم بر جا می‌گذارد . به منظور حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش و کاهش رسوب‌زایی درحوزه آبخیز ایوانکی و به علت عـدم وجـود آب‌بنـد و مخـزن در حــوزه‌ که بتوان حجم کل رسوبدهی سالانه را بر اساس آن تعیین نمود، برای برآورد میزان ...  بیشتر

4. چینه نگاری زیستی سازند تاربور در برش تنگ زندان، سبزه کوه (جنوب غربی بروجن، زاگرس مرکزی) بر اساس روزن بران و رودیست‌ها

برزو عسکری پیربلوطی؛ احمدرضا خزایی؛ محمدعلی جعفریان؛ خسرو خسروتهرانی؛ مسیح افقه؛ احمد عبیات

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 49-64

چکیده
         برزو عسگری پیربلوطی ، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران *   احمد رضا خزاعی، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند   محمد علی جعفریان، استاد بازنشسته گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان   خسرو خسرو تهرانی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران   مسیح افقه، دانشیار، گروه زمین شناسی دانشگاه ...  بیشتر

5. مطالعه و بررسی سنگهای منشاء احتمالی در میدان نفتی مسجد سلیمان به روش پیرولیز و مدلسازی حرارتی

میر حسین موسوی؛ حسن امیری بختیار؛ حسن امیری بختیار؛ مسعود شایسته؛ سحر عبدل زاده؛ مسعود غلام آل محمد؛ نیما مسلم زاده

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 65-84

چکیده
         میر حسن موسوی، استادیار، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان *   حسن امیری بختیار، دکتری زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز   مسعود شایسته، کارشناس ارشد، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز   سحر عبدل زاده، کارشناس ارشد گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان   مسعود غلام آل محمد، کارشناس ...  بیشتر

6. نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای شوریجه – تیرگان در دو برش مزدوران و کلات (شرق حوضه کپه داغ)

بهنام رحیمی؛ فاطمه هادوی؛ لیلا خدادادی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 85-100

چکیده
             چکیده   مرز سازندهای شوریجه و تیرگان در شرق کپه داغ در دو برش کلات و مزدوران بر مبنای نانوفسیلهای آهکی [1] مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 15 جنس و22 گونه در برش کلات و 14 جنس و 20 گونه در برش مزدوران شناسایی گردید.   با توجه به اولین و آخرین حضور گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه، بایوزون [2] CC5 از زون بندی Sissingh 1977) ) با محدوده ی زمانی ...  بیشتر

7. مطالعه اشکال و رسوبات بستر تنگه خوران (لافت-پهل)، شرق خلیج فارس

محمدرضا انسانی؛ احمد قرائی؛ راضیه لک؛ غلامرضا حسین یار؛ رضا بهبهانی؛ ساناز چایچی زاده

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 101-120

چکیده
         چکیده   در این پژوهش سعی شده است محدوده ای به وسعت حدود 20 کیلومتر مربع واقع در تنگه خوران (محدوده بین بندر لافت و بندر پهل در استان هرمزگان) مورد مطالعه ژئوفیزیکی کم عمق و رسوب شناسی قرار گرفته تا اطلاعاتی در زمینه اشکال بستر در این منطقه بدست آید.   بر اساس مطالعات انجام شده، ، اشکال بستر در این منطقه شامل دون­های ساده بزرگ مد ...  بیشتر