1. عوامل کنترل کننده خصوصیات مخزنی رخساره‌های اوئیدی و مادستونی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی

غلامرضا حسین یار؛ حسین رحیم پور بناب

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 1-16

چکیده
   سازندکنگان (تریاس پیشین) به همراه سازند دالان بالایی مهمترین سنگ مخزن گای ایران را تشکیل میدهند. بررسی رخساره­های موجود در سازند کنگان نشان می­دهد که بطور کلی دو نوع رخساره­ی اوئیدی-گرینستونی و مادستونی-دولومادستونی بیش از 75 درصد از رخساره­های این سازند را تشکیل می­دهند. بنابراین شناسایی فرایندهای کنترل کننده کیفیت مخزنی ...  بیشتر

2. لیتوفاسیس وپتروفاسیس نهشته های الیگوسن در زون بینالود با تأکید برموقعیت تکتونیکی منشاء رسوبات در برش باغشن گچ در شمال نیشابور

داود دهنوی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد حسین محمودی قرایی؛ فرزین قائمی؛ فرخ قائمی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 17-38

چکیده
    در این مطالعه آنالیز رخساره‌های سنگی به منظور تفسیر محیط رسوبی و موقعیت تکتونیکی منشا نهشته‍های سیلیسی-آواری الیگوسن زون بینالود در برش باغشن گچ واقع در شمال نیشابور انجام گرفته است. مطالعات انجام شده منجر به شناسایی 14 رخساره سنگی و 4 عنصر ساختاری در ضخامتی حدود 160 متر شده اند. رخساره های سنگی در 3 گروه دانه درشت (Gmg,Gcm,Gmm,Gh,Gp,Gt)، ...  بیشتر

3. کانی شناسی اولیه سازند ایلام بر اساس داده های ژئوشیمیایی در برش نمونه، تاقدیس پیون و مقطع تحت الارضی دانان- a

فرنازالسادات شوشتریان؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ مسعود لطف پور

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 39-68

چکیده
   سازند ایلام (سانتونین-کامپانین) که یکی از سنگ مخزن های نفتی در حوضه زاگرس است، از رخساره های کربناته تشکیل شده است. در این مطالعه در دو برش سطح الارضی (در تاقدیس کبیرکوه و تاقدیس پیون) و یک برش تحت الارضی (چاه دانان- a ) مجموعاً 6 میکروفاسیس تشخیص داده شده است. این میکروفاسیس ها در محیط لاگون تا دریای عمیق ته نشین شده اند. تعداد 446 مقطع ...  بیشتر

4. پالینومرفهای دریایی( آکری تارک ها ) دونین پسین در ناحیه شاهزاده محمد کرمان

رقیه روزگار؛ عباس صادقی؛ محمد قویدل سیوکی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 69-82

چکیده
          چکیده   سازندهای پادها و بهرام در ناحیه شاهزاده محمد به ضخامت 597 متر حاوی پالینومرفهای فراوان از قبیل آکریتارک ها، اسپورها، کیتینو زوآ و اسکلوکودونت می باشند. در این تحقیق تنها گونه های مربوط به آکریتارک و پرا سینوفیتای این دو سازند مورد مطالعه قرار گرفته است. که مهمترین گونه های آن عبارتند از:   Chomotriletes vedugensis, Gorgonisphaeridium abstrosum, ...  بیشتر

5. بررسی منشاء فلزات و سیالات کانه ­ زا در کانسار سرب و روی ایرانکوه

هاشم باقری؛ حمیدرضا پاکزاد؛ فرزانه تیموری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 83-102

چکیده
          چکیده   سنگ­های دربرگیرنده کانسار سرب و روی معدن ایرانکوه عمدتاً سنگ­های کربناتی کرتاسه و شیل ژوراسیک است. نهشته­های ژوراسیک در منطقه، شامل شیل ­ های خاکستری تیره، شیل زیتونی و ماسه سنگ می­باشند که سنگ­های کربناتی کرتاسه با دگرشیبی زاویه­دار بر روی آن­ها قرار می­گیرند. کانه­زایی عمدتاً در نهشته­های کربناته صورت پذیرفته ...  بیشتر

6. پالینواستراتیگرافی بخش فوقانی سازند چمن‌بید در برش الگو بر اساس میکروفلورا

مریم مشیدی؛ فرشته سجادی؛ فرشته سجادی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 103-120

چکیده
      چکیده:   به منظور پالینواستراتیگرافی سازند چمن‌بید، از قسمتهای مختلف این سازند در برش الگو نمونه برداری صورت گرفت اما تنها نمونه های قسمت فوقانی دارای پالینومورفهای متنوع و با حفظ شدگی خوب بود. علاوه بر میکروفلورا (اسپور های ترایلت و منولت دار و پولن ها )، پالینومورفهای دیگر شامل داینوفلاژله ، اسکلوکودونت، اسپور قارچ، اسپور آلگ ...  بیشتر

7. مطالعه ژئوشیمی و کانی شناسی پادگانه های آهکی دریایی منتسب به کواترنری جزیره قشم

پیمان رضایی؛ رضوان زارع زاده

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 121-138

چکیده
      چکیده   جزیره قشم، بزرگترین جزیره خلیج فارس در منتهی الیه خاوری رشته کوه زاگرس، به موازات ساحل قرار داشته و جزئی از زاگرس چین خورده و زیر پهنه بندرعباس است. واحد های چینه نگاری موجود در این جزیره شامل سری هرمز، سازند میشان، سازند آغاجاری و نهشته های کواترنری است. پادگانه های آهکی دریایی بخش مهمی از مجموعه رسوبات منتسب به کواترنری ...  بیشتر

8. معرفی استراکدهای موجود در مارن‌های واحدهای 1 و 3 ( K1 and K3 ) سازند تاربور در کوه چهل‌چشمه ‌خرامه (جنوب شرق شیراز)

پوراندخت عبدالهی؛ حسن امیری بختیار؛ حسن امیری بختیار؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، صفحه 139-148

چکیده
               چکیده   با توجه به اهمیت استراکدها در تشخیص محیط دیرینه و سن رسوبات، در این تحقیق استراکدهای موجود در مارن‌های واحدهای 1 و 3 سازند تاربور در کوه چهل‌چشمه خرامه مورد بررسی قرار گرفته است. سازند تاربور در این منطقه 712 متر ضخامت دارد و به شش واحد سنگی تفکیک شده است. در این مطالعه تعداد 60 نمونه از مارن‌های واحدهای 1 و 3 برداشت ...  بیشتر