پوشش‌های میکروبی در عضو شیلی رسوبات کامبرین زیرین سازند لالون بلوک طبس، ایران مرکزی: نوع، مورفولوژی و محیط تشکیل

نویسندگان

گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

          عضو شیلی سازند لالون ( کامبرین زیرین) در بلوک طبس ایران مرکزی دارای رخساره‌های حاوی پوشش‌های میکروبی متنوعی است که در محیط­های دریایی کم عمق تشکیل شده‌اند. گسترش پوشش‌های میکروبی معمولا ناشی از تغییر شرایط محیطی از دریایی نرمال به محیط‌های محافظت شده با شوری و تبخیر بالا است. استروماتولیت‌های سازند لالون در رخساره‌های جزر و مدی در بالاترین قسمت توالی ­های کامبرین زیرین و در زیر رخساره اٌاٌیید گرینستون قرار دارد. مورفولوژی‌های مختلفی از نحوه رشد استروماتولیت‌ها مورد شناسایی قرار گرفته است که شامل فرم‌های مسطح، نامنظم، کورک دار، سربروئید توده‌ای، مخروطی، گنبدی و ستونی است. تشکیل انواع استروماتولیت‌های سازند لالون توسط عوامل محیطی از جمله عمق آب، جریانات جزر و مدی و میزان نرخ رسوب­گذاری تحت کنترل بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microbial mats in the Shale Member of the Cambrian Lalun Formation of the Tabas Block, Central Iran: Type, Morphology and environment

نویسندگان [English]

  • Aram Bayetgoll
  • Asadolah Mahboubi
  • Reza Mousavi-Harami
  • Asadolah Mahboubi