1. پوشش‌های میکروبی در عضو شیلی رسوبات کامبرین زیرین سازند لالون بلوک طبس، ایران مرکزی: نوع، مورفولوژی و محیط تشکیل

ئارام بایت گل؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 1-20

چکیده
            عضو شیلی سازند لالون ( کامبرین زیرین) در بلوک طبس ایران مرکزی دارای رخساره‌های حاوی پوشش‌های میکروبی متنوعی است که در محیط­های دریایی کم عمق تشکیل شده‌اند. گسترش پوشش‌های میکروبی معمولا ناشی از تغییر شرایط محیطی از دریایی نرمال به محیط‌های محافظت شده با شوری و تبخیر بالا است. استروماتولیت‌های سازند لالون در رخساره‌های ...  بیشتر

2. میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز سازند دالان در چاه شماره X در میدان گازی پارس جنوبی

بهرام موحد؛ محمد حسین آدابی؛ رقیه فلاح بگتاش؛ علی کدخدایی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 21-50

چکیده
           سازند دالان به سن پرمین به همراه سازند کنگان به سن تریاس به عنوان بزرگترین مخزن گازدار در منطقه زاگرس و خلیج فارس، حدود 50 درصد از ذخایر گازی را به خود اختصاص داده‌اند. سازند دالان با رخساره کربناته و تبخیری مابین سازند تخریبی فراقون در پایین و کربنات­های کنگان در بالا قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی میکروفاسیس­ها ...  بیشتر

3. ارتباط بین فاکتور شوری، رخنمون تحت‌الجوی و کیفیت مخزنی: مثالی از پرموتریاس خلیج‌فارس

سجاد قره چلو؛ حسین رحیم پور بناب؛ بهروز اسرافیلی دیزچی؛ حسن خاوش

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 51-66

چکیده
               میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین میادین گازی در جنوب ایران و خلیج فارس است که حاوی 19 درصد از منابع گازی دنیا است. سازندهای دالان (به سن پرمین پسین) وکنگان (به سن تریاس پیشین) مهمترین سنگ مخزن میدان پارس جنوبی می­باشد. در این مطالعه از فاکتور شوری [1] بعنوان یک پارامتر قابل اعتماد در شناسایی مرز پرمین تریاس و تغییرات کیفیت ...  بیشتر

4. معرفی ماکروفسیل‌های گیاهی منطقه جعفرآباد، غرب طبس و تفسیر آب و هوای دیرینه آن

فاطمه واعظ جوادی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 67-86

چکیده
              سازند هجدک در منطقه جعفرآباد واقع در غرب طبس دارای رخنمون می‌باشد. تعداد 16 گونه ماکروفسیل گیاهی متعلق به 11 جنس از راسته‌های اکوئی ستال‌ها، ماراسیال‌ها، فیلیکال‌ها، سیکادال‌ها، کی‌تونیال‌ها و کونی فرآل‌ها مورد شناسایی قرار گرفت. بر اساس حضور گونه‌های شاخص ژوراسیک میانی Equisetites sp. cf. E. beanii, Coniopteris hymenophylloides ، Nilssonia sarakhs ...  بیشتر

5. زیست چینه‌نگاری بخش پایینی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش ناودیس چهل کمان، خاور حوضه رسوبی کپه داغ

محمد وحیدی نیا؛ میرامیر صلاحی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 87-106

چکیده
              به منظور انجام مطالعات زیست چینه‌ای و تعیین سن دقیق بخش پایینی سازند خانگیران بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک و نیز مطابقت بیوزون‌های شناسایی شده با بیوزون های جهانی، برشی از این سازند در ناودیس چهل کمان، خاور حوضه رسوبی کپه داغ، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس فونای فرامینیفرهای پلانکتونیک نشان دهنده آنومالی‌هایی ...  بیشتر

6. استفاده از مدل سازی یک بعدی حوضه در مطالعه سیستم نفتی: مثالی از سنگ‌های منشأ کژدمی و پابده در جنوب فروافتادگی دزفول

تورج بهروز؛ ارسلان زینل زاده؛ مهران مرادپور

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 107-119

چکیده
      ارسلان زینل‌زاده، مربی پژوهشگاه صنعت نفت *   تورج بهروز، مربی پژوهشگاه صنعت نفت   مهران مرادپور، مربی پژوهشگاه صنعت نفت چکیده   در این مطالعه مدل‌سازی حوضه، جهت مطالعه فرایندهای سیستم نفتی مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از مدل‌سازی یک بعدی، میزان پختگی لایه‌ها، زمان نفت‌زایی سنگ منشأ و تغییرات ناحیه‌ای دما در چاه‌های ...  بیشتر