1. رخساره‌های رسوبی و اثرات طوفان در سیستم‌های آواری- کربناته تریاس پسین (نورین- رتین) در شمال اصفهان، ایران مرکزی

ناصر ارزانی؛ مریم منانی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 1-18

چکیده
      با پیشروی دریای تریاس پسین و پس از رویداد خشکی زایی سیمرین پیشین، توالی رسوبی متشکل از مارن، ماسه سنگ و سنگ آهک ریفی در ایران مرکزی بر جا گذاشته شده است که به سازند نایبند موسوم است. این سازند در شمال اصفهان به بخش‌های گلکان (تناوب مارن و ماسه سنگ)، بیدستان (ماسه سنگ و سنگ آهک ریفی)، حوض شیخ (تناوب مارن و ماسه سنگ)، حوض خان (سنگ آهک ریفی ...  بیشتر

2. براکیوپودها، شاخصی برای بررسی همزیستی در مطالعات بوم شناختی:مثالی از براکیوپودهای پرمین پسین شمال باختری ایران

محمدحسین محمودی قرائی؛ علیرضا عاشوری؛ علیرضا عاشوری؛ عباس قادری

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 19-38

چکیده
             توالی‌های رسوبی پرمین پسین منطقه جلفا در شمال باختر ایران، براکیوپودهای فراوانی از راسته­های Athyridida ، Orthotetida ، Productida ، Rhynchonellida و Spiriferida دارند که حفظ شدگی بسیار خوبی را نشان می­دهند. این براکیوپودها فراوان­ترین جانوران کف­زی در توالی‌های رسوبی منطقه بوده و لذا اهمیت بسیاری در بررسی الگوهای همزیستی و انواع شناخته شده آن ...  بیشتر

3. نقش تغییرات محیط زیست دیرینه در ایجاد حوادث زیستی کلواسر و انقراض زیستی مرز فرازنین – فامنین در برش‌های ایران مرکزی و مقایسه آنها با برش‌های حوضه اروپا

علی بهرامی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 39-62

چکیده
            برش‌های قلعه کلاغو، حوض دوراه 1 و 2 در ایران مرکزی جهت تعیین محل دقیق مرز فرازنین - فامنین مورد بررسی قرار گرفته‌اند. داده‌های کنودونتی منجر به شناسایی 45 گونه متعلق به 8 جنس گردید که عمدتاً متعلق به ایکریودوس‌ها و پلی گناتیدها می‌باشند. بررسی زیست چینه‌نگاری فونای کنودونتی وجود ناپیوستگی با بازه زمانی Upper rhenana to Middle triangularis ...  بیشتر

4. محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش دالان زیرین در میدان گازی گلشن، خلیج فارس

وحید توکلی؛ حسین رحیم پور بناب؛ وحید توکلی؛ حسین رحیم پور بناب؛ جواد عبدالمالکی؛ اشکان اسدی اسکندر

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 63-90

چکیده
          در این مطالعه برای اولین بار قسمت بالایی عضو دالان زیرین در میدان گلشن، در قسمت­های مرکزی خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش بالایی دالان زیرین در این میدان، در ابتدا با مطالعه مغزه و برش‌های آن، مشخصات ماکروسکوپی مطالعه شده است. در مرحله بعد ریز رخساره­ها با استفاده ...  بیشتر

5. مکانیزم تشکیل، محیط رسوبی و دیاژنز آنکوئیدهای سازند جمال (پرمین پسین) در ناحیه بجستان، خراسان رضوی

رضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی؛ اسداله محبوبی؛ مهناز صباغ بجستانی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 92-106

چکیده
              بر اساس مطالعات صحرایی و پتروگرافی سه لایه غنی از آنکوئید در سازند جمال که در شمال بجستان (جنوب غرب استان خراسان رضوی) رخنمون دارد، شناسایی شده است. در این مطالعه انواع آنکوئیدها، میکروفاسیس و دیاژنز لایه‌های غنی از آنکوئید بررسی شده است. بر اساس شواهد پتروگرافی آنکوئیدهای مورد مطالعه اغلب کروی تا بیضوی با هسته‌هایی از ...  بیشتر

6. بررسی پتروگرافی، رخساره­های رسوبی و دیاژنز نهشته‌های کربناته پالئوسن-ائوسن ناودیس چینگ­در غرب بیرجند، شرق ایران

غلامرضا میراب شبستری؛ سیده حلیمه هاشمی عزیزی؛ سیده حلیمه هاشمی عزیزی؛ احمدرضا خزاغی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 107-122

چکیده
           بررسی رخساره­های توالی کربناته کم عمق پالئوسن - ائوسن در ناودیس چینگ­در (غرب بیرجند، زون شرق ایران) و تلفیق آن با اطلاعات زیستی برای بازسازی مدل محیط رسوبی دیرینه مورد استفاده قرار گرفته است. توالی مورد مطالعه در ناودیس چینگ­در شامل لایه­هایی از جنس سنگ آهک، سنگ آهک رس­دار و شیل می‌باشد که سنگ‌های آهکی حاوی فرامینیفرهای کف­زی ...  بیشتر