دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، دی 1392 
تلفیق مطالعات پتروگرافی و رخساره لاگ برای تفسیرکیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سورمه در میدان بلال

صفحه 17-32

علی کدخدایی؛ حسین رحیم پور بناب؛ علی اسعدی؛ علی چهرازی؛ حسین رحیم پور بناب؛ علی اسعدی؛ سپیده سهرابی


سیستماتیک بقایای مهره‌داران غار کتله خور، استان زنجان

صفحه 51-70

شهریار بهزادیان؛ مجید میرزایی عطاآبادی؛ نصرالله عباسی