نویسندگان

1 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

2 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافت معدنی کشور

چکیده

       به منظور بررسی ژئوشیمی آلی رسوبات بستر در بخش شمالی خلیج فارس، تعداد 130 نمونه رسوب سطحی برداشت گردید. رسوبات مذکور از ذرات آواری (کوارتز، فلدسپار، خرده سنگ، قطعات خرده سنگی کربناته و کانی­های رسی) و شیمیایی- بیو شیمیایی (پوسته دوکفه­ای، گاستروپود، فرامینیفرا، استراکود و بریوزوآ) تشکیل شده‌اند. بر پایه مطالعات ژئوشیمی آلی، مقدار کربن آلی کل از 03/0 تا 48/1درصد وزنی متغیر است که در رسوبات گلی در اغلب نمونه­های مطالعه شده، افزایش می­یابد. مقادیر S2 و کربن آلی کل در بخش­های عمیق‌تر و دور از ساحل نسبت به مناطق ساحلی و کم عمق افزایش یافته است که این موضوع نشان دهنده پتانسیل بیشتر حفظ مواد آلی در بخش­های عمیق‌تر خلیج فارس می­باشد. همچنین در رسوبات بستر خلیج فارس کروژن­های تیپ II ، III ، مخلوط II-III و مخلوط III-II وجود دارد که از سمت شمال شرق خلیج فارس (هرمزگان) به سوی شمال غرب (بوشهر و خوزستان) به دلیل تمرکز بیشتر رودخانه­های ورودی در نواحی غربی نسبت به شرقی، افزایش در کروژن­های تیپ III (مواد آلی قاره­ای) و مخلوط III-II مشاهده می­شود.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Distribution of organic matter in surfacial sediments of northern part of the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Hosseinyar 1
  • Razieh Lak 2
  • Reza Behbahani 1