محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش دالان زیرین در میدان گازی گلشن، خلیج فارس

نویسندگان

1 تهران- میدان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس علوم- دانشکده زمین‌شناسی

2 دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران

3 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تهران

چکیده

        در این مطالعه برای اولین بار قسمت بالایی عضو دالان زیرین در میدان گلشن، در قسمت­های مرکزی خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش بالایی دالان زیرین در این میدان، در ابتدا با مطالعه مغزه و برش‌های آن، مشخصات ماکروسکوپی مطالعه شده است. در مرحله بعد ریز رخساره­ها با استفاده از مشخصات میکروسکوپی تعیین گردیده و سپس با ریز رخساره­های استاندارد مقایسه شده است. با ادغام مشخصات میکروسکوپی و ماکروسکوپی، 13 رخساره برای بخش مورد مطالعه از دالان زیرین تعیین شده است، که غالب این رخساره­ها متعلق به قسمت­های کم عمق محیط رسوبی یک رمپ کم شیب می­باشند. با مطالعه محیط­های دیرینه و عصر حاضر مدل رسوبی ترسیم شده است. فرایندهای دیاژنزی در توالی مذکور به مقدار قابل توجهی به جایگاه رخساره­ها در محیط و سکانس‌ها بستگی دارد. غالبترین فرایند دیاژنزی در توالی مورد بررسی دولومیتی شدن می ­ باشد، که تقریباً بیش از 80 درصد رخساره­ها را تحت تأثیر قرار داده است و شدت آن در رخساره­های مختلف، متفاوت می­باشد. توالی مورد بررسی از یک سکانس مرتبه سوم تشکیل شده است، که بیشترین مطابقت را با سکانس KS6 در صفحۀ عربی دارد. روش مورد استفاده در چینه­نگاری سکانسی در این مطالعه، روش سکانس پیشرونده – پسرونده است. سطح حداکثر غرقابی از روی گسترش رخساره­های رسوبی رو به دریا، که اغلب شامل گرینستون­های متعلق به گروه رخساره‌ای سد ماسه­ای (شول) می­باشند، تعیین شده است. همچنین مرز سکانسی با گسترش رخساره‌های انیدریت با ساخت قفس مرغی و فنسترال دولومادستون دارای ترک­های گلی، برای رده­های مختلف سکانسی مشخص شده است. سکانس‌های تعیین شده در این توالی را می­توان به رده­های سه، چهار و پنج تقسیم نمود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depositional Environment, Diagenesis and Sequence Stratigraphy of the Lower Dalan Member in the Golshan Gas Field, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Vahid Tavakoli 1
  • Hossein Rahimpour-Bonab 2
  • Vahid Tavakoli 2
  • Hossein Rahimpour-Bonab
  • Javad Abdolmaleki 3
  • Ashkan Asadi-Eskandar
1 تهران- میدان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس علوم- دانشکده زمین‌شناسی