بررسی رخساره­های الکتریکی مخزنی در قالب واحدهای جریانی هیدرولیکی در میدان ویچررنج مربوط به حوضه پرت واقع در استرالیای غربی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه کرتین استرالیا

3 گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشگاه تبریز

چکیده

       سرشت­نمایی مخزن و تشخیص فاکتورهای اصلی کنترل­کننده کیفیت مخزنی سهم مهمی در ارائه یک تصویر واقعی از ویژگی‏های مخزن دارد. در این مطالعه با بررسی مجموعه ­ ای از داده ­ های نمودارهای چاه‏پیمایی مخزن و خوشه‏بندی آنها براساس اصول و روش‏های ریاضی و آماری، رخساره‏های الکتریکی مخزن برای ماسه‏های سفت سازند ویلسپی در پنج چاه مربوط به میدان وپچررنج واقع در حوضه پرت در استرالیای غربی شناسایی شدند. این خوشه‏ها یا دسته‏های نمودارهای چاه‏پیمایی که دارای ویژگی‏های درون دسته­ای مشابه و برون دسته­ای متفاوت از بقیه دسته­ها هستند در واقع انعکاسی از ویژگی‏های زمین­شناسی (بافتی و دیاژنزی) و پتروفیزیکی مخزن هستند. در این مطالعه رخساره‏های الکتریکی­ مخزن با استفاده از خوشه‏بندی نمودار‏های چاه‏پیماییی چاه و داده­های تخلخل و تراوایی به دو روش رسوبی و پتروفیزیکی تعیین شدند. در روش رسوبی سه رخساره الکتریکی شناسایی شده منطبق بر ماسه­های تمیز، ماسه­های شیلی و توالی‏های شیلی هستند. این رخساره‏های الکتریکی عمدتاً در ارتباط با ویژگی‏های سنگ‏شناسی و بافت رسوبی بوده و بیانگر نا همگونی بالای مخزن مورد مطالعه هستند. در روش دوم چهار رخساره الکتریکی در ارتباط با ویژگی‏های پتروفیزیکی توالی­های ماسه­ای درون مخزن به دست آمد. به منظور برقراری یک رابطه مناسب بین رخساره‏های الکتریکی و زون‏های تولید درون توالی‏های ماسه­ای پنج واحد جریانی هیدرولیکی مشخص شدند. نتایج مطالعه نشان می­دهد که واحدهای جریانی با کیفیت مخزنی پایین ( A ، B و تا حدی C ) عمدتاً مرتبط با رخساره­های ­دانه­ریز ته نشسن­شده در محیط­های رسوبی کم انرژی هستند. در مقابل واحدهای جریانی با کیفیت مخزنی بالا ( D و E ) در ارتباط با رخساره‏های دانه متوسط تا درشت و خیلی درشت بوده و ویژگی‏های پتروفیزیکی متفاوتی دارند اگرچه تمامی آنها دارای تراوایی پایین بوده و به صورت سفت در نظر گرفته می­شوند. از این رو سه نوع ماسه سنگ مخزن براساس ویژگی‏های پتروفیزیکی و شدت فرآیندهای دیاژنزی در آنها به ترتیب در سه تیپ1 یا ماسه­های خیلی­ سفت، تیپ2 یا ماسه های سفت و تیپ3 یا ماسه­های نیمه­سفت تقسیم­بندی می­شوند. در یک مقایسه، ماسه­های تیپ3 با داشتن تخلخل و تراوایی بالاتر دارای بهترین کیفیت ­مخزنی هستند در صورتیکه ماسه­های با کیفیت مخزنی پایین تیپ1 به شدت تحت تأثیر فرآیندهای دیاژنزی (سیمانی­شدن توسط کانی‏های رسی و سیلیس) قرار گرفته­اند. نتایج این مطالعه بیانگر انطباق خوبی بین گونه­های سنگی مشتق­شده از مغزه و رخساره­های لاگ است. با استفاده از روش مورد استفاده در این مطالعه امکان پیگیری واحدهای جریانی مخزن از روی پاسخ‏های نمودارهای چاه‌پیمایی وجود دارد.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the reservoir electrofacies in the framework of hydraulic flow units in the Whicher Range Field, Perth Basin, Western Australia

نویسندگان [English]

  • Reza Moussavi-Harami 1
  • Reza Rezaee 2
  • Rahim Kadkhodaie-Ilkhchi 3
  • Ali Kadkhodaie -Ilkhchi 4